Den  26–30 augusti (basic) och 21–23 augusti (advanced) är Ethos International tillsammans med Social Accountability International (SAI) värdar för årets andra omgång av SA800 kurser i Sverige! SA8000 är den främsta internationella standarden för företags sociala förhållanden som exempelvis barnarbete och hälsa och säkerhet.

Genom kursen får du enkla mätbara nyckeltal inom social hållbarhet som annars kan uppfattas som ett svårt område att följa upp på. Du får ett systematiskt tänk över vilka sociala områden som är viktiga att fokusera på i din organisations hållbarhetsarbete. Genom att delta på SA8000 kursen blir du även certifierad SA8000-auditör och godkänd för att utföra SA8000-revisioner.

Kursens deltagare får bland annat kunskap inom SA8000-principerna och deras syfte, metoder för att samla in brister och förbättringsmöjligheter under en revision, utvärdera och följa upp på revisionsbevis, samt vilka färdigheter som är viktiga under en revision.

Varmt välkomna att anmäla er på: http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1923