Vill du göra stor påverkan när det kommer till ditt företags hållbarhetsarbete? Börja med leverantörskedjan!

Idag har många företag börjat arbetet med att förbättra sin egen miljömässiga och sociala påverkan på samhället. Men det många företag glömmer är att det oftast är i leverantörskedjan som den största påverkan finns när det gäller hållbarhet. En nyligen släppt rapport från CDP och McKinsey & Company visar att de flesta producerande bolag finner 80% av sina utsläpp av växthusgaser och 90% av sin påverkan på luft, land, vatten, biologisk mångfald och geologiska resurser i sin leverantörskedjan. Med andra ord är det i leverantörskedjan företag ska satsa om de vill göra stor positiv påverkan och med det få en bättre affärsverksamhet!

Idag är det inte tillräckligt med att säga vad för hållbarhetsinitiativ som görs på hemmaplan. Kunder undrar hur företag jobbar med hållbarhet i hela sin värdekedja. Det betyder att företag måste ta ett steg tillbaka, observera hela sin värdekedja och inse att de har ett strategiskt hållbarhetsansvar för allt som hamnar i slutprodukten/servicen. Varför ska kunder ställa krav på företag att bli mer hållbara samtidigt som företag inte ställer krav på sina leverantörer? Många B2B företag hävdar att de kan ställa om och göra sin verksamhet mer hållbar, men ser ingen efterfrågan och ställer därför inte om. Det är på tiden att företagen själva börjar ställa hållbarhetskrav på de produkter och tjänster de köper in. Men hur och var ska man börja? Här kommer fyra tips för att integrera hållbarhet i leverantörskedjan.

4 tips för att skapa en hållbar leverantörskedja

Börja med att förstå din leverantörskedja. Analysera vilka risker som finns i din leverantörskedja och var dina leverantörer finns. Vilka hållbarhetsrisker är störst i din leverantörskedja? Syftet är att sedan på ett effektivt sätt veta var ni ska börja fokusera erat arbete. Det är nästan omöjligt att arbeta med alla leverantörer och det kan lätt kännas överväldigande. Kom ihåg att de största hållbarhetsriskerna oftast finns långt ner i leverantörskedjan.

Ställ krav på dina leverantörer. Att ställa krav på dina leverantörer är a och o. Basera kraven på relevanta hållbarhetsrisker och integrera hållbarhet i hela leverantörskedjan på riktigt!

Följ upp ditt arbete. Kontrollera att dina leverantörer faktiskt följer kraven. Det kan göras på flera olika sätt så som på-plats-besök, uppföljningsformulär och tredjeparts inspektioner. Det är också viktigt att ha en plan för vad företaget ska göra vid avvikelser.

Arbeta tillsammans med leverantören för att påverka. Hjälp till istället för att bryta kontrakt om eventuella brister uppdagas. När leverantören inser vilka fördelar som kommer med att jobba med hållbarhet är det ofta ett enkelt samarbete men om det efter många vändor även visar sig att leverantören inte är villig att jobba mer hållbart, då kan det vara dags att försöka byta ut leverantören.

Att börja jobba med hållbar leverantörskedja ska ses som ett nytt och innovativt sätt för företaget att skapa mervärde. Om det görs rätt kan det till exempel leda till färre risker i leverantörskedjan, nya affärsmöjligheter, bättre kontakt med era leverantörer samt stärkt varumärke och trovärdighet.

 

Källa:

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/starting-at-the-source-sustainability-in-supply-chains