Ring till oss 08-440 26 00|info@ethosinternational.se
Loading...
Strategi och styrning
Strategi och styrning2019-01-25T13:58:14+00:00

Strategi och Styrning

Information

Hållbarhet myntades som begrepp på 1980-talet och har sedan dess blivit en allt viktigare samhällsfråga. Även inom näringslivet är idag hållbarhet en central fråga. Kort sagt kan ett hållbart företag definieras som ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas.

Vår egen definition av hållbarhet handlar om att ta ansvar för den påverkan som organisationen har på sin omgivning, både på kort och lång sikt. Detta är vår utgångspunkt i allt vi gör.

Förutom att en hållbar livsstil gagnar klimatet, samhället och varje enskild individ, så finns det även en ren affärsnytta med att agera hållbart som företag eller organisation. Riskminimering och spännande affärsutveckling som attraherar nya målgrupper, är två argument till att satsa på hållbarhet. Ökad lönsamhet är ett tredje. Idag finns en snabbt växande efterfrågan från kunder på hållbara produkter och tjänster, och intressenters förväntningar på ett bolags agerande ser helt annorlunda ut idag än för tio år sedan. Att kunna möta, matcha och allra helst överträffa intressenters förväntningar, skapar en stark, välmående och lönsam affär. En hållbar affärsmodell ger således även ett hållbart resultat över tid, såväl ekonomiskt som i form av friska, engagerade medarbetare, nöjda kunder och sunda affärsrelationer.

Kontakta oss så berättar vi mer!
Tel: 08-440 26 00
info@ethosinternational.se

Att lyckas med ett strategiskt hållbarhetsarbete

En uttalad strategi, effektiv styrning och en systematiserad arbetsprocess är viktiga förutsättningar för ett lönsamt hållbarhetsarbete. Ethos International hjälper organisationer att utveckla hållbarhetsstrategier, visioner och målsättningar. Vi assisterar även under processen med att ta fram styrdokument, formulera konkreta mål, prioritera hållbarhetsområden och implementera åtgärdsplaner.

Vårt tjänsteutbud innefattar även strategisk kommunikation där vi ger dig effektiva verktyg, både gällande intern och extern kommunikation. Vi tar bland annat fram hållbarhetsrapporter, där vi projektleder, koordinerar och samordnar hela processen och hjälper dig att bygga upp ett trovärdigt varumärke, utan risk för att hamna i greenwashing-gropar. Resultatet blir en långsiktig, stark relation till dina målgrupper. Mer information om våra tjänster inom hållbarhetsredovisning  hittar du här.

Att lyckas med ett strategiskt hållbarhetsarbete

En uttalad strategi, effektiv styrning och ett systematiserat arbete är viktiga förutsättningar för ett lönsamt hållbarhetsarbete. Ethos International hjälper organisationer att utveckla hållbarhetsstrategier, visioner och målsättningar. Vi assisterar även under processen med att ta fram styrdokument, formulera konkreta mål, prioritera hållbarhetsområden och implementera åtgärdsplaner.

Vårt tjänsteutbud innefattar även strategisk kommunikation där vi ger dig effektiva verktyg, både gällande intern och extern kommunikation. Vi tar bland annat fram hållbarhetsrapporter, där vi projektleder, koordinerar och samordnar hela processen och hjälper dig att bygga upp ett trovärdigt varumärke, utan risk för att hamna i greenwashing-gropar. Resultatet blir en långsiktig, stark relation till dina målgrupper. Mer information om våra tjänster inom hållbarhetsredovisning  hittar du här.

Information

Hållbarhet myntades som begrepp på 1980-talet och har sedan dess blivit en allt viktigare samhällsfråga. Även inom näringslivet är idag hållbarhet en central fråga. Kort sagt kan ett hållbart företag definieras som ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas.

Vår egen definition av hållbarhet handlar om att ta ansvar för den påverkan som organisationen har på sin omgivning, både på kort och lång sikt. Detta är vår utgångspunkt i allt vi gör.

Förutom att en hållbar livsstil gagnar klimatet, samhället och varje enskild individ, så finns det även en ren affärsnytta med att agera hållbart som företag eller organisation. Riskminimering och spännande affärsutveckling som attraherar nya målgrupper, är två argument till att satsa på hållbarhet. Ökad lönsamhet är ett tredje. Idag finns en snabbt växande efterfrågan från kunder på hållbara produkter och tjänster, och intressenters förväntningar på ett bolags agerande ser helt annorlunda ut idag än för tio år sedan. Att kunna möta, matcha och allra helst överträffa intressenters förväntningar, skapar en stark, välmående och lönsam affär. En hållbar affärsmodell ger således även ett hållbart resultat över tid, såväl ekonomiskt som i form av friska, engagerade medarbetare, nöjda kunder och sunda affärsrelationer.

Kontakta oss så berättar vi mer!
Tel: 08-440 26 00
info@ethosinternational.se

Hur kan vi hjälpa till?

Analys

Gap-analys

Vid omorganisation eller uppstart av ett hållbarhetsarbete rekommenderar vi en Gap-analys som kartlägger vad organisationen redan har gjort och identifierar vad som behöver göras för att nå mål, standarder och/eller specifika indikatorer. En Gap-analys effektiviserar resursutnyttjandet och minskar risken för dubbelarbete.

Benchmark

En benchmark innebär en genomlysning av branschen med syfte att kartlägga hur organisationen ligger till i jämförelse med konkurrenter i avseende hållbarhetsfrågor.

Risk- och möjlighetsanalys

En viktig del i förarbetet, eller under expansion, är att kartlägga de hållbarhetsrisker som finns i organisationens värdekedja.

En riskanalys ger organisationen en förståelse för var de största hållbarhetsriskerna finns och vilka möjligheter som existerar både externt och internt i organisationen.

Uppförandekod och andra policyer

Ethos International utvecklar styrdokument, såsom uppförandekoder (Code of Coduct), samt stödjer organisationer i upprättandet av andra mer specifika policyer inom hållbarhet. Vi har bland annat hjälpt organisationer att utveckla mångfalds-och jämställdhetsplaner, antikorruptionspolicyer och miljöpolicyer.

Mål och mätbara nyckeltal

Att utveckla strategiska hållbarhetsmål och söka mätbara nyckeltal för hållbarhetsarbetet är en utmaning. Ethos International hjälper organisationer att ta fram konkreta hållbarhetsmål på kort och lång sikt samt att koppla relevanta indikatorer till målen. Mätbarhet eftersträvas alltid för att möjliggöra uppföljning.

Ledningssystem

På Ethos International utvecklar vi strategier och processer för integrering av hållbarhet i hela verksamheten. Vi kan även agera rådgivare vid implementeringen av ISO 26000; en vägledande standard för organisationer som vill ha ett komplett ledningssystem för hållbarhet. Vi hjälper även organisationer att implementera andra ledningssystem i verksamheten, till exempel ISO 14000 och OHSAS 18001.