GRIGlobal Reporting Initiative (GRI), är den internationellt mest etablerade redovisningsstandarden för hållbarhetsredovisningar. Som GRI Gold Community Leader ingår vi i GRI:s innersta medlemskrets och har möjlighet att utveckla och driva på framtidens hållbarhetsrapportering. Sedan 2017 är vi även GRI Certified Trainer och erbjuder kurser och utbildningar i hållbarhetsrapportering i enlighet med GRI.

Social Accountability International

Social Accountability International (SAI) är en ideell organisation vars målsättning är att utveckla, implementera och övervaka standarder inom området socialt ansvar. SAI är även den organisation som utbildar inspektörer och auditörer i enlighet med SA8000, en global standard för granskning av anläggningsinspektioner samt certifiering av socialt ansvar. Vid utbildningar och kurser i Stockholm samarbetar SAI och Ethos International, där vi står för lokaler, koordinering och samordning.

Global standards

Global Standards består av hållbarhetsrevisorer och inspektörer i flertalet länder i Asien. Vårt samarbete med Global Standards innebär att vi kan erbjuda trygga inspektioner av hög kvalitet med lokala representanter som talar språket på plats och som är väl insatta i lokala lagar inom arbetsrätt, hälsa, säkerhet och miljö. Global Standards inspektörer och revisorer är även utbildade och certifierade i internationella system såsom SA8000, FLA, WRAP OHSAS18001 och ISO14001.

Mälardalens HögskolaSedan två år sitter Ethos International med i Mälardalens Högskolas branschråd för industriell ekonomi, där vi bidrar med hållbarhetsexpertis för programutveckling.

FEI

Företagsekonomiska Institutet (FEI) anordnar kurser och utbildningar för företag inom alla branscher. Sedan några år håller Ethos International i kurser om hållbarhet för studenter inom YH-programmet för kvalificerade inköpare.

Åkesson & Curry

Åkesson & Curry är en content marketing-byrå med tjänster inom analys, rådgivning, konceptutveckling och kanalstrategi. Vårt samarbete innefattar främst större hållbarhetsredovisningar där Ethos International står för strategi, projektledning och informativ content, medan Åkesson och Curry står för grafik, färg och form.

Institutet Mot Mutor

Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som verkar för god sed inom näringslivet. IMM jobbar framförallt med informationsspridning gällande lagstiftning och rättspraxis gällande korruption till såväl företag och organisationer inom näringslivet, myndigheter och massmedier. Vi samarbetar med IMM vid kurser och utbildningar inom antikorruption.

Aktuell Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet är ett av Sveriges ledande nyhets- och utbildningsbolag inom miljö och hållbarhet. Vi har ett etablerat samarbete och håller kontinuerligt öppna utbildningar om aktuella hållbarhetsfrågor i Aktuell Hållbarhets regi.