Registrera dig

Information

Datum: 22a september

Tid: 09:00 – 11:00

Plats: webbsändning

Pris: Seminariet är kostnadsfritt för NMC:s medlemmar.

Lär dig om den EU-gemensamma taxonomin för miljömässigt hållbara investeringar!

EU:s nya taxonomi, är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara eller ej. Syftet är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas gröna. Som företag kan man räkna med att få allt fler frågor från investerare kring detta.

Den EU-gemensamma taxonomin för miljömässigt hållbara investeringar är en av åtgärderna i EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt som kommissionen antog år 2018. Taxonomin ger möjlighet att identifiera och jämföra investeringar som är nödvändiga för att nå en hållbar ekonomi.

Tanken är att den ska ligga till grund för framtida standarder och märkning av hållbara finansiella produkter. Taxonomin utgör därför grundpelaren för flera andra av åtgärderna i handlingsplanen. Taxonomin spelar också en central roll för EU-kommissionens nya ”Green Deal”. (Källa: Finansdepartementet)

Investerare har krav på sig att från och med årsrapporten för 2020 redovisa hur stor andel av investeringarna som är gröna och för att kunna svara på det behöver de samla in information från bolagen. Som bolag kan man därför räkna med att få fler och fler frågor kring taxonomin från investerare under sommaren och hösten 2020. Företagen har i sin tur krav att rapportera kring taxonomin i sina årsredovisningar för 2021.

För att räta ut frågetecknen kring EU-taxonomin och vad den innebär för näringslivet har vi blivit inbjudna att tala på NMC den 22a september.