Våra kursledare är experter inom sina utbildningsområden och tillhör Sveriges ledande hållbarhetsexperter.

För att erbjuda utbildningar av hög kvalitet och förhöja deltagarnas upplevelser, så genomför vi våra utbildningar i mindre grupper. Det möjliggör för våra utbildningsledare att fokusera på deltagarnas behov och öppnar upp för erfarenhetsutbyten och djupare diskussioner inom varje område. Det är en av de bidragande orsakerna till att våra deltagare bedömer våra utbildningar som utmärkta och ger dem 5,5/6 i genomsnittligt betyg.

Ethos utbildningar har gett oss bra verktyg för att på allvar kunna börja utvärdera våra leverantörer på ett systematiskt sätt. Detta utvärderingsarbete leder till att [tack vare utbildningen] har vi idag bättre koll på våra leverantörer och att vi verkligen kan stå för de produkter vi levererar.

Mikael Hedenborn, Purchase Executive - Medtryck Sverige AB

Kursen var välplanerad och har sparat mig mycket tid. (Deltog i ”Från GRI G4 till Standards”)

Per Ekström, Projektingenjör, Hållbarhet - Trafikverket

En mycket inspirerande utbildning som innehöll många goda teoretiska och praktiska goda exempel om hur man operativt granska leverantörers hållbarhetsarbete på plats och vad man ska tänka på.  Kursledaren som själv hade många års erfarenhet av leverantörsrevisioner på plats höjde kvaliteten än mer eftersom man fick ta del av konkreta exempel från verkligheten. (Deltog i ”Leverantörsgranskning på Plats”)

Magnus Suksee, Kvalitets- och hållbarhetschef - GARO AB

Ethos International gav ett mycket kompetent och gästvänligt bemötande. Utbildaren inom området ”Leverantörsgranskning på plats” lyckades via stort engagemang förmedla både stor kunskap och motivation att fortsätta arbetet inom Hållbarhet. Rekommenderas varmt.

Karolina Skeppner, Strategisk inköpare - GARO AB

En lärorik och inspirerande kursdag med väldigt trevliga och engagerade kursledare

Angelica Karlsson, Communication and Sustainability Coordinator - Nordax Bank

I arbetet med vår första hållbarhetsrapport var Ethos grundutbildning central för oss – vi fick förståelse för helheten och processens alla viktiga steg. Utbildningen inspirerade mig även att läsa mer om de stora och komplexa utmaningar vi nu har gällande hållbarhet. Mycket tack vare de kunniga och engagerade kursledarna på Ethos.

Pia Wirén, Nordic Procurement Manager - Selecta

Samarbetspartners inom utbildning