Ethos International – 10 år av värdeskapande avkastning på hållbarhetsarbetet

Ethos International grundades 2007 och har under 10 år hjälpt organisationer att få högre avkastning på sitt hållbarhetsarbete. Vi erbjuder kompetens inom samtliga fyra hållbarhetsområden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi har mångårig erfarenhet av strategisk rådgivning från en rad olika branscher. Vårt tjänsteutbud är omsorgsfullt utvecklat för effektiv integrering av hållbarhetsfrågor i en organisations affärsmodell och strategi.

Våra medarbetare kommer från positioner inom såväl näringslivet som frivillighetsorganisationer. Vi har varit delaktiga i utvecklandet av många av dagens ledande hållbarhetsstandarder och initiativ, som ISO 26000 och FN Global Compacts rapporteringsform COP. Vi är även utsedda till GRI Certified Trainer och Gold Community Member.

Ethos Internationals medarbetare har även erfarenhet från arbete i fält från Afrika, Sydamerika, Östeuropa och Asien. Våra olika bakgrunder och kompetenser gör att vi kan leverera innovativa lösningar välförankrade i såväl praktiska erfarenheter, strategiska processer och teoretisk kunskap.