Ethos International – 10 år av värdeskapande hållbarhetsarbete

Ethos International grundades 2007 och har under mer än 10 år hjälpt organisationer att få högre avkastning på sitt hållbarhetsarbete. Vi erbjuder kompetens inom samtliga fyra hållbarhetsområden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi har mångårig erfarenhet av strategisk rådgivning från en rad olika branscher. Vårt tjänsteutbud är omsorgsfullt utvecklat för effektiv integrering av hållbarhetsfrågor i en organisations affärsmodell och strategi.

Våra medarbetare kommer från positioner inom såväl näringslivet som frivilligorganisationer. Vi har varit delaktiga i att utveckla flera av dagens ledande hållbarhetsstandarder och initiativ, såsom ISO 26000 och FN Global Compacts rapporteringsform COP. Vi är även utsedda till GRI Certified Trainer och GRI Gold Community Member.

Ethos Internationals medarbetare har dessutom erfarenhet från arbete i Afrika, Sydamerika, Östeuropa och Asien. Våra olika bakgrunder och kompetenser gör att vi kan leverera innovativa lösningar väl förankrade i såväl praktiska erfarenheter och strategiska processer som teoretisk kunskap.

Vi strävar efter att vara en innovativ föregångare på hållbarhetsområdet där hög integritet, kvalitet och absolut kundfokus säkerställer vår position som leverantör av marknadens bästa lösningar. Våra olika bakgrunder och kompetenser stärker oss som bolag, där samarbete och gemensamma lösningar driver vår verksamhet framåt. Detta säkerställer ett hållbart resultat över tid, såväl ekonomiskt som i form av kompetenta, motiverade medarbetare, nöjda kunder och sunda affärsrelationer.

Ett urval av kunder