Jämställdhet och mångfaldsfrågor blir allt viktigare att ta hänsyn till inom hållbarhetsbranschen. Forskningen talar sitt tydliga språk: jämställdhet och mångfald är lönsamt. En färsk rapport från McKinsey visar till exempel att företag som tar jämställdhet på allvar har 21 procent högre sannolikhet för lönsamhet. Motsvarande siffra för en arbetsplats präglad av mångfald ligger ännu högre, på hela 33 procent. Andra studier genomförda av Catalyst Report och Credit Suisse kom fram till att bolag med kvinnor i styrelsen uppvisade 42 procent högre rörelsemarginal, 53 procent högre avkastning på eget kapital, 66 procent högre avkastning på investerat kapital och 20 procent mindre risk för att gå i konkurs.[1] Trots det släpar näringslivet efter i jämställdhetsfrågorna, inte minst kring styrelseborden. Siffror från stiftelsen Allbright visar att siffran på andel börsbolag med kvinnor i ledningen (vd eller styrelseordförande) låg på 9 procent i december 2017, och kvinnornas andel sett till hela ledningsgruppen 21 procent. Därtill hade endast 11 procent av börsens ledningsgrupper utländsk bakgrund.[2]

Att aktivt jobba för mångfald och jämställdhet och samtidigt rekrytera på meritokratiska grunder, kan i vissa branscher te sig utmanande, men är långt ifrån omöjligt. Med riktade rekryteringskampanjer, en kultur som välkomnar människor med olika bakgrunder, lite påhittighet, kreativitet och inte minst mod, kan organisationer stärka både mångfalden och lönsamheten inom organisationen. 2018 ökar vi på Ethos International takten i de här frågorna, både internt såväl som tillsammans med våra kunder. Håll utkik på webben för fler uppdateringar om detta!

[1] https://www.linkedin.com/company/1523712/

[2] http://bit.ly/2fdtB7L