Vi är stolta att presentera nyheten att Ethos Internationals grundare Malin Lindfors Speace, har blivit invald i Global Reporting Initiatives (GRI) Stakeholder Council. Malins treårsperiod som medlem startar den 1:a januari 2018.

GRI Stakeholder Council spelar en viktig roll i GRI:s styrningsmodell. Gruppen har bland annat en rådgivande funktion till GRI:s styrelse, utser styrelseledamöter och utvecklar GRI:s verksamhet och aktiviteter. Totalt inkluderar GRI Stakeholder Council 50 medlemmar från hela världen som var och en representerar GRI:s huvudintressenter från olika sektorer. Malin har blivit  antagen till en av två platser inom ”Mediating Institutions” och ser fram emot att bidra med det nordiska konsultperspektivet.

Detta är ett utmärkt tillfälle för Ethos International att dela med sig av erfarenhet inom hållbarhetsrapportering och att ytterligare påverka utvecklingen inom branschen. Malin kommer att bidra med sin över 20 år långa erfarenhet som hållbarhetskonsult. Idag är hon en av Sveriges ledande GRI-experter med omfattande kunskap om hur företag i olika sektorer arbetar med, samt redovisar sitt hållbarhetsarbete. Efter att ha jobbat med stora nordiska bolag som i allmänhet har kommit långt i sitt arbete med hållbarhetsrapportering, har Malin god inblick i hur framgångsrika hållbarhetsprojekt ska ledas.

Som medlem i GRI Stakeholder Council kommer Malin att verka för att utveckla GRI:s ramverk för hållbarhetsrapportering så att organisationer lättare kan förstå och kommunicera sin inverkan på samhälle, miljö och ekonomi. Detta skapar förutsättningar för integrering av hållbara arbetsmetoder i organisationer och för att förfina det tillämpade begreppet hållbarhet. Vi kommer att följa Malins kommande tre år som medlem i GRI Stakeholder Council med spänning och hålla dig uppdaterad om de senaste branschnyheterna!

Se denna video för en introduktion till GRI Stakeholder Council.

Om Malin Lindfors Speace

Malin Lindfors Speace är en av grundarna till Ethos International. Hon har hjälpt företag med deras hållbarhetsarbete i över 15 år och är dessutom en av ett fåtal experter i Sverige på GRI (Global Reporting Initiative) – ett ramverk för företag att rapportera sitt hållbarhetsarbete. Malin är också AA1000 Certified Lead Assurance Practitioner, certifierad SA8000-auditör samt har mångårig erfarenhet som utbildare och föreläsare, bland annat på uppdrag åt Aktuell Hållbarhet.

Malin.lindfors.speace@ethosinternational.se

+ 46707566064
Om GRI

GRI hjälper företag och regeringar över hela världen att förstå och kommunicera sin inverkan på kritiska hållbarhetsområden som, till exempel, klimatförändringar, mänskliga rättigheter, hållbarhetsstyrning och socialt välbefinnande. Detta möjliggör verkliga åtgärder för att skapa sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar för alla. GRI Sustainability Reporting Standards är utvecklat tillsammans med input från olika intressenter och rotat i allmänhetens intresse.

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx