Ring till oss 08-440 26 00|info@ethosinternational.se
Loading...
Hållbarhetsredovisning2018-01-22T09:26:32+00:00

Varför hållbarhetsredovisa?

Det finns många anledningar för bolag att upprätta en hållbarhetsredovisning. En hållbarhetsredovisning är ett utmärkt verktyg för att kommunicera sitt hållbarhetsarbete till kunder och andra externa intressenter. Hållbarhetsredovisningen kan utgöra en mer detaljerad beskrivning av olika hållbarhetsengagemang som kanske redan ligger publikt på hemsidan eller som kommuniceras genom olika kampanjer. Men en hållbarhetsredovisning är även en chans att på ett transparent sätt presentera utmaningar och risker som företaget står inför. En bra hållbarhetsredovisning ger en balanserad bild av verksamheten och redogör för hur bolaget eller organisationen handskas med såväl risker som möjligheter.

Allt fler stora internationella bolag kommunicerar nu sitt hållbarhetsarbete, antingen i form av en separat hållbarhetsredovisning eller genom att lyfta in informationen direkt i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, en så kallad integrerad rapport. På Ethos International jobbar vi med ett flertal internationellt kända ramverk för hållbarhetsrapportering såsom GRI, COP och IR. Vi är även icke-finansiella revisorer i enlighet med den internationella revisionsstandarden AA1000AS.

Information

Sedan 1 januari 2017 råder obligatorisk hållbarhetsredovisning-plikt för stora svenska bolag. Kravet på hållbarhetsredovisning är en del av Årsredovisningslagen och innebär att bolaget ska redogöra för företagets utveckling, ställning och resultat även genom att redovisa så kallad icke-finansiell information, det vill säga andra värden än de rent ekonomiska.

Alla svenska bolag som uppfyller minst två av tre följande kriterier måste enligt lag upprätta en redovisning av icke-finansiell information:

  • Fler än 250 anställda i Sverige
  • Omsättning på minst 350 miljoner
  • Balansomslutning på minst 175 miljoner kronor

Global Reporting Initiative, GRI, är den internationellt mest etablerade redovisningsstandarden för hållbarhetsredovisningar. Sedan 2017 är Ethos International GRI Certified Training Partner och erbjuder därmed certifierade kurser i hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI Standards.

Carbon Disclosure Project (CDP) är en internationell organisation som samlar in information från företag, städer och regioner gällande deras klimatpåverkan.

Kontakt oss så berättar vi mer!
Tel: 08-440 26 00
info@ethosinternational.se

Hur kan vi hjälpa till?

Intressentdialoger och materialitetsanalys

Att föra dialog med både interna och externa intressenter är mycket viktigt för att skapa ett välfungerande och integrerat hållbarhetsarbete.

Vi erbjuder intressentdialoger i form av enkäter, fokusgrupper och enskilda intervjuer i enlighet med den internationella standarden AA1000SES. 

Vi utför även materialitetsanalyser, även kallat väsentlighetsanalyser, i enlighet med GRI:s riktlinjer för att identifiera vad som är väsentligt för en organisation att rapportera om.

Rapportering

Vi har gedigen erfarenhet av hållbarhetsredovisning i enlighet med internationellt etablerade ramverk såsom Global Reporting Initiative, GRI, och FN Global Compacts rapporteringsstandard Communication on Progress, COP. Vårt breda tjänsteutbud innefattar allt ifrån grundläggande analyser till datainsamling och textproduktion.

En organisations hållbarhetsarbete kan antingen rapporteras i form av en separat rapport eller som en del av årsrapporten. Vi tar fram såväl renodlade hållbarhetsrapporter som integrerade rapporter enligt rekommendationerna från International Integrated Reporting Council, IIRC. Oavsett upplägg och omfattning på rapporten, ser vi alltid till att rapporten lever upp till det svenska lagkravet och guidar er tryggt igenom hela processen.

Publikationer

Granskning av rapport

Har ert företag tagit fram rapport? Vi erbjuder oberoende granskningar i enlighet med den internationellt etablerade standarden AA1000AS (2008). En granskning enligt AA1000AS innehåller revision av data, styrningssystem och processer som har använts för att definiera innehållet i rapporten. Granskningen tar även hänsyn till hur organisationens intressenter har tagits i beaktande. Slutligen resulterar granskningen i en bestyrkanderapport som kan inkluderas i hållbarhetsrapporten.

Carbon Disclosure Protocol (CDP)

Vi har genom åren hjälpt många företag att förbättra sitt score i CDP. Vi kan producera texter, kalkylera utsläpp och bistå med mallar för datainsamling för att underlätta din CDP-rapportering. Vi är även certifierade enligt AA1000 för att utföra verifiering av CDP rapporter.

Verifiering av CDP-rapporter

Ethos International utför, med certifieringen AA1000AS, verifiering av växthusgasutsläpp i CDP-rapporter.

Vi granskar koldioxidberäkningarna i scope 1, 2 och 3 och lämnar en bestyrkanderapport som kan inkluderas i rapporten. Verifieringen ger organisationer både extra disclosure och performance-poäng.

Investerarindex

ESG (Environmental, Social, Governance) är finansbranschens motsvarighet till hållbarhet och står för hantering av frågor som berör miljö, sociala frågor och styrning. Idag finns ett antal investerarindex för att underlätta utvärdering av ESG-risker.

Vi på Ethos International arbetar bland annat med CDP, Dow Jones Sustainability Indices, FTSE4Good och Etisphere. Vi är även certifierade enligt AA1000 för att utföra verifiering av CDP-rapporter.

Vi kan hållbarhetsredovisning

Information

Sedan 1 januari 2017 råder obligatorisk hållbarhetsredovisning för stora svenska bolag. Kravet på hållbarhetsredovisning är en del av Årsredovisningslagen och innebär att bolaget ska redogöra för företagets utveckling, ställning och resultat även genom att redovisa så kallad icke-finansiell information, det vill säga andra värden än de rent ekonomiska.

Alla svenska bolag som uppfyller minst två av tre följande kriterier måste enligt lag upprätta en redovisning av icke-finansiell information:

  • Fler än 250 anställda i Sverige
  • Omsättning på minst 350 miljoner
  • Balansomslutning på minst 175 miljoner kronor

Global Reporting Initiative, GRI, är den internationellt mest etablerade redovisningsstandarden för hållbarhetsredovisningar. Sedan 2017 är Ethos International GRI Certified Training Partner och erbjuder därmed certifierade kurser i hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI Standards.

Carbon Disclosure Project (CDP) är en internationell organisation som samlar in information från företag, städer och regioner gällande deras klimatpåverkan.

Kontakt oss så berättar vi mer!
Tel: 08-440 26 00
info@ethosinternational.se

Varför hållbarhetsredovisa?

Det finns många anledningar för bolag att upprätta en hållbarhetsredovisning. En hållbarhetsredovisning är ett utmärkt verktyg för att kommunicera sitt hållbarhetsarbete till kunder och andra externa intressenter. Hållbarhetsredovisningen kan utgöra en mer detaljerad beskrivning av olika hållbarhetsengagemang som kanske redan ligger publikt på hemsidan eller som kommuniceras genom olika kampanjer. Men en hållbarhetsredovisning är även en chans att på ett transparent presentera utmaningar och risker som företaget står inför. En bra hållbarhetsredovisning ska ge en balanserad bild av verksamheten och redogöra för hur bolaget eller organisationen handskas med såväl risker som möjligheter.

Allt fler stora internationella bolag kommunicerar nu sitt hållbarhetsarbete, antingen i form av en separat hållbarhetsredovisning eller genom att lyfta in informationen direkt i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, en så kallad integrerad rapport. På Ethos International jobbar vi med ett flertal internationellt kända ramverk för hållbarhetsrapportering såsom GRI, COP och IR. Vi är även icke-finansiella revisorer i enlighet med den internationella revisionsstandarden AA1000AS.

Hur kan vi hjälpa till?

Intressentdialoger och materialitetsanalys

Att föra dialog med både interna och externa intressenter är mycket viktigt för att skapa ett välfungerande och integrerat hållbarhetsarbete.

Ethos International erbjuder intressentdialoger i form av enkäter, fokusgrupper och enskilda intervjuer i enlighet med den internationella standarden AA1000SES.

Vi utför även materialitetsanalyser, även kallat väsentlighetsanalyser, i enlighet med GRI:s riktlinjer för att identifiera vad som är väsentligt för en organisation att rapportera om.

Rapportering

Vi har gedigen erfarenhet av hållbarhetsredovisning i enlighet med internationellt etablerade ramverk såsom Global Reporting Initiative, GRI, och FN Global Compacts rapporteringsstandard Communication on Progress, COP. Vårt breda tjänsteutbud innefattar allt ifrån grundläggande analyser till datainsamling och textproduktion.

En organisations hållbarhetsarbete kan antingen rapporteras i form av en separat rapport eller som en del av årsrapporten. Vi tar fram såväl renodlade hållbarhetsrapporter som integrerade rapporter enligt rekommendationerna från International Integrated Reporting Council, IIRC. Oavsett upplägg och omfattning på rapporten, ser vi alltid till att rapporten lever upp till det svenska lagkravet och guidar er tryggt igenom hela processen.

Granskning av rapport

Har ert företag tagit fram rapport? Vi erbjuder oberoende granskningar i enlighet med den internationellt etablerade standarden AA1000AS (2008). En granskning enligt AA1000AS innehåller revision av data, styrningssystem och processer som har använts för att definiera innehållet i rapporten. Granskningen tar även hänsyn till hur organisationens intressenter har tagits i beaktande. Slutligen resulterar granskningen i en bestyrkanderapport som kan inkluderas i hållbarhetsrapporten.

Carbon Disclosure Protocol (CDP)

Vi har genom åren hjälpt många företag att förbättra sitt score i CDP. Vi kan producera texter, kalkylera utsläpp och bistå med mallar för datainsamling för att underlätta din CDP-rapportering. Vi är även certifierade enligt AA1000 för att utföra verifiering av CDP rapporter.

Verifiering av CDP-rapporter

Ethos International utför, med certifieringen AA1000AS, verifiering av växthusgasutsläpp i CDP-rapporter.

Vi granskar koldioxidberäkningarna i scope 1, 2 och 3 och lämnar en bestyrkanderapport som kan inkluderas i rapporten. Verifieringen ger organisationer både extra disclosure och performance-poäng.

Investerarindex

ESG (Environmental, Social, Governance) är finansbranschens motsvarighet till hållbarhet och står för hantering av frågor som berör miljö, sociala frågor och styrning. Idag finns ett antal investerarindex för att underlätta utvärdering av ESG-risker.

Vi på Ethos International arbetar bland annat med CDP, Dow Jones Sustainability Indices, FTSE4Good och Etisphere. Vi är även certifierade enligt AA1000 för att utföra verifiering av CDP-rapporter.

Publikationer