Ring till oss 08-440 26 00|info@ethosinternational.se
Loading...
Hållbar leverantörskedja
Hållbara leverantörskedjor2018-01-22T09:29:55+00:00

Varför arbeta med leverantörskedjan?

Hållbarhet handlar om att ta ansvar för alla delar av sin verksamhet. Det arbetet slutar inte vid de egna direkta aktiviteterna, utan måste inkludera hela leverantörsledet. Ett varuföretag bör exempelvis ta ansvar för fler delar av en produkts livscykel än de som är direkt relaterade till den direkta kärnverksamheten. Detta innefattar såväl miljömässiga, sociala som etiska aspekter. Var någonstans och under vilka arbetsförhållanden är produkterna tillverkade, hur går tillverkningsprocessen till och varifrån köper leverantören i sin tur in materialen eller komponenterna ifrån? Hur ser förhållandena ut där?

Globala värdekedjor, produktsäkerhet och påtryckningar från bland annat konsumenter och investerare, gör att leverantörsgranskning blir en allt viktigare del i hållbarhetsarbetet. En tydlig kravställning på leverantörer minskar risken för att miljöbrott, brott mot mänskliga rättigheter eller korruptionsbrott, begås. En hållbar leverantörskedja hänger dessutom direkt ihop med riskminimering av en organisations varumärke, säkerhet och rykte.

Hur kan vi hjälpa till?

Information

En hållbar leverantörskedja är en viktig del av hållbarhetsarbetet och handlar om att ta ansvar för alla delar av sin verksamhet, inklusive sina leverantörer och samarbetspartners. En hållbar leverantörskedja hänger dessutom direkt ihop med riskminimering av en organisations varumärke, säkerhet och rykte.

Vårt riskverktyg är särskilt framtaget för att effektivisera kartläggningen av högriskleverantörer. Utifrån kriterier baserade på t.ex. verksamhetsland, bransch och exponering, ges en sammanlagd riskbedömning. Detta ger en stark rekommendation på hur supply chain-arbetet bör prioriteras.

eSAT är ett webbaserat verktyg för utvärdering och bevakning av leverantörskedjan som täcker samtliga hållbarhetsområden: miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, antikorruption och styrning av frågorna.

  • OHSAS 18001 är den internationellt erkända standarden för arbetsmiljö. I slutet av 2017 väntas dock OHSAS 18001 ersättas av ISO standarden ISO 45001.

  • SA8000 är den ledande certifieringsstandarden för sociala standarder på fabriker och organisationer världen över. SA8000 mäter social standard utifrån åtta områden inom arbetsrätt och mänskliga rättigheter, samt hur det sociala arbetet förankras i ett ledningssystem.

Ring eller maila oss så berättar vi mer!
Tel: 08-440 26 00
info@ethosinternational.se

Analys och strategi

Utformningen av ett hållbarhetssamarbete med leverantörer är komplext och kräver stor förståelse för vilken typ av problem som förekommer i respektive bransch, land och samarbetsform. Vi utvecklar styrdokument, strategier, och mål för att effektivt organisera arbetet internt på inköpsavdelningen.

eSAT

eSAT är ett webbaserat verktyg för utvärdering och bevakning av leverantörskedjan. Verktyget utvärderar hållbarhetsrisker baserat på internationella konventioner och deklarationer och täcker in samtliga hållbarhetsområden: miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, antikorruption och styrning av frågorna. eSAT är ett kostnadseffektivt sätt att utvärdera stora volymer av leverantörer och används idag av företag inom bland annat textilindustrin, gruvindustrin och byggsektorn. Mer information om eSAT hittar du här.

Inspektioner

Översyn och bevakning från skrivbordet är inte tillräckligt för att säkerställa efterlevnad i leverantörsledet. En viktig del av leverantörsgranskning är på-plats-inspektioner. Inspektioner är framförallt viktiga för att granska högriskleverantörer.

Vi har erfarenhet från inspektioner i Europa, Eurasien, Sydostasien och Afrika. Under våra inspektioner samarbetar vi med etablerade, lokala inspektörer, där kunskap om nationell lagstiftning, kultur och språk skapar förutsättningar för en konstruktiv leverantörsöversyn och förståelse mellan olika parter. Våra inspektörer är även certifierade enligt de internationella inspektionsstandarderna SA8000 och OHSAS 18001.

Behöver ert företag se över leverantörskedjan?

Vi har lång erfarenhet av analys, riskutvärdering, strategi och inspektioner av leverantörskedjor

Hur kan vi hjälpa till?

Varför arbeta med leverantörskedjan?

Hållbarhet handlar om att ta ansvar för alla delar av sin verksamhet. Det arbetet slutar inte vid den direkta egna verksamheten, utan måste inkludera hela leverantörsledet. Ett varuföretag bör exempelvis ta ansvar för fler delar av en produkts livscykel än de som är direkt relaterade till den direkta kärnverksamheten. Detta innefattar såväl miljömässiga, sociala som etiska aspekter. Var någonstans och under vilka arbetsförhållanden är produkterna tillverkade, hur går tillverkningsprocessen till och varifrån köper leverantören i sin tur in materialen eller komponenterna ifrån? Hur ser förhållandena ut där?

Globala värdekedjor, produktsäkerhet och påtryckningar från bland annat konsumenter och investerare, gör att leverantörsgranskning blir en allt viktigare del i hållbarhetsarbetet. En tydlig kravställning på leverantörer minskar risken för att miljöbrott, brott mot mänskliga rättigheter eller korruptionsbrott begås. En hållbar leverantörskedja hänger dessutom direkt ihop med riskminimering av en organisations varumärke, säkerhet och rykte.

Information

En hållbar leverantörskedja är en viktig del av hållbarhetsarbetet och handlar om att ta ansvar för alla delar av sin verksamhet, inklusive sina leverantörer och samarbetspartners. En hållbar leverantörskedja hänger dessutom direkt ihop med riskminimering av en organisations varumärke, säkerhet och rykte.

Vårt riskverktyg är särskilt framtaget för att effektivisera kartläggningen av högriskleverantörer. Utifrån kriterier baserade på t.ex. verksamhetsland, bransch och exponering, ges en sammanlagd riskbedömning. Detta ger en stark rekommendation på hur supply chain-arbetet bör prioriteras.

eSAT är ett webbaserat verktyg för utvärdering och bevakning av leverantörskedjan som täcker samtliga hållbarhetsområden: miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, antikorruption och styrning av frågorna.

  • OHSAS 18001 är den internationellt erkända standarden för arbetsmiljö. I slutet av 2017 väntas dock OHSAS 18001 ersättas av ISO standarden ISO 45001.

  • SA8000 är den ledande certifieringsstandarden för sociala standarder på fabriker och organisationer världen över. SA8000 mäter social standard utifrån åtta områden inom arbetsrätt och mänskliga rättigheter, samt hur det sociala arbetet förankras i ett ledningssystem.

Ring eller maila oss så berättar vi mer!
Tel: 08-440 26 00
info@ethosinternational.se

Analys och strategi

Utformningen av ett hållbarhetssamarbete med leverantörer är komplext och kräver stor förståelse för vilken typ av problem som förekommer i respektive bransch, land och samarbetsform. Vi utvecklar styrdokument, strategier, och mål för att effektivt organisera arbetet internt på inköpsavdelningen.

eSAT

eSAT är ett webbaserat verktyg för utvärdering och bevakning av leverantörskedjan. Verktyget utvärderar hållbarhetsrisker baserat på internationella konventioner och deklarationer och täcker in samtliga hållbarhetsområden: miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, antikorruption och styrning av frågorna. eSAT är ett kostnadseffektivt sätt att utvärdera stora volymer av leverantörer och används idag av företag inom bland annat textilindustrin, gruvindustrin och byggsektorn. Mer information om eSAT hittar du här.

Inspektioner

Översyn och bevakning från skrivbordet är inte tillräckligt för att säkerställa efterlevnad i leverantörsledet. En viktig del av leverantörsgranskning är på-plats-inspektioner. Inspektioner är framförallt viktiga för att granska högriskleverantörer.

Vi har erfarenhet från inspektioner i Europa, Eurasien, Sydostasien och Afrika. Under våra inspektioner samarbetar vi med etablerade, lokala inspektörer, där kunskap om nationell lagstiftning, kultur och språk skapar förutsättningar för en konstruktiv leverantörsöversyn och förståelse mellan olika parter. Våra inspektörer är även certifierade enligt de internationella inspektionsstandarderna SA8000 och OHSAS 18001.