Varför arbeta med leverantörskedjan?

 • Ta ansvar för alla delar av sin verksamhet

 • Riskminimering av en organisations säkerhet och rykte

 • Ökad lönsamhet och stärkt varumärke

 • Anpassning till lagstiftning och upphandlingskrav

 • Skapa konkurrensfördelar

Varför arbeta med leverantörskedjan?

 • Ta ansvar för alla delar av sin verksamhet

 • Riskminimering av en organisations säkerhet och rykte

 • Ökad lönsamhet och stärkt varumärke

 • Anpassning till lagstiftning och upphandlingskrav

 • Skapa konkurrensfördelar

Information

Att integrera miljömässiga, sociala och anti-korruptions aspekter i leverantörskedjan är en viktig del av hållbarhetsarbetet. Det handlar om att ta ansvar för alla delar av sin verksamhet, inklusive sina leverantörer och samarbetspartners. En hållbar leverantörskedja hänger dessutom direkt ihop med riskminimering av en organisations varumärke, säkerhet och rykte.

Vårt riskverktyg är särskilt framtaget för att effektivisera kartläggningen av högriskleverantörer utifrån kriterier baserade på både inköpsspecifika- och hållbarhetsparametrar. Detta resulterar i  en stark rekommenderad prioritering av det fortsatta leverantörsarbetet.

SA8000 är den ledande sociala certifieringsstandarden för fabriker och organisationer världen över. SA8000 mäter social standard utifrån åtta områden inom arbetsrätt och mänskliga rättigheter.

Att arbeta med hållbarhet i leverantörskedjan är en stor utmaning för många företag eftersom dagens leverantörskedjor ofta är komplexa och globala. Vi på Ethos International är experter inom hållbar leverantörskedja och hjälper våra kunder med allt från riskbedömning och strategi till kostnadseffektiv uppföljning via vårt system eSAT samt inspektioner och leverantörsutveckling. Vi kan även hjälpa företag med produktsäkerhet vilket är starkt sammankopplat med leverantörskedjan.

Vi erbjuder även ett flertal olika utbildningar inom hållbar leverantörskedja, se mer under Utbildningar.

Ett urval av våra tjänster

Hållbar leverantörskedja

Vi hjälper er genom hela processen för att uppnå en hållbar leverantörskedja. Vi erbjuder;

 • Strategi för en hållbar leverantörskedja
 • Riskverktyg, riskanalys och riskbedömning av leverantörer
 • Ta fram och revidera Code of Conduct och Suppliers Code of Conduct
 • Kriterier och processer för hantering av avvikelser hos leverantörer
 • Uppföljning av leverantörer: Self-assessment och inspektioner
 • Checklistor för site-visits
 • Leverantörsutveckling, såsom åtgärdsplaner och utbildning av leverantörer

eSAT

eSAT är ett webbaserade verktyg för utvärdering och bevakning av leverantörskedjan. Verktyget utvärderar hållbarhetsrisker baserat på internationella konventioner och deklarationer och täcker in samtliga hållbarhetsområden: miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, antikorruption och styrning av frågorna. Läs mer på vår sida om eSAT.

Inspektioner

Vi har en lång och bred erfarenhet av inspektioner från flertalet branscher och regioner. Vi är certifierade enligt SA8000, en global standard för inspektioner, där vi både har inspektörer som är Basic och Lead Auditors. Fördelen med att anlita oss som inspektörer är att vi utför en heltäckande inspektion (inte enbart sociala faktorer) som baseras på organisationens hållbarhetsstrategi samt eliminerar korruptionsrisken som följer med lokala inspektörer.

Att integrera miljömässiga, sociala och anti-korruptions aspekter i leverantörskedjan är en viktig del av hållbarhetsarbetet. Det handlar om att ta ansvar för alla delar av sin verksamhet, inklusive sina leverantörer och samarbetspartners. En hållbar leverantörskedja hänger dessutom direkt ihop med riskminimering av en organisations varumärke, säkerhet och rykte.

Vårt riskverktyg är särskilt framtaget för att effektivisera kartläggningen av högriskleverantörer utifrån kriterier baserade på både inköpsspecifika- och hållbarhetsparametrar. Detta resulterar i  en stark rekommenderad prioritering av det fortsatta leverantörsarbetet.

SA8000 är den ledande sociala certifieringsstandarden för fabriker och organisationer världen över. SA8000 mäter social standard utifrån åtta områden inom arbetsrätt och mänskliga rättigheter.

Kontakta oss

Tel: 08-440 26 00
info@ethosinternational.se