Ethos International är certifierade att utbilda företag i hållbarhetsrapportering i enlighet med GRI Standards.

Kommande certifierade kurser

Utbildningen ger dig: 

  • Förståelse för hur du hållbarhetsrapporterar enligt GRI Standards

  • Förståelse för hur du uppfyller lagkravet på hållbarhetsrapportering

  • Verktyg för rapportering, målsättning och strategi

  • Förståelse för rapporteringsprocessen och vad som utgör en bra rapport

  • Diplom utfärdat av GRI sekretariatet i Amsterdam

Målgrupp:

  • Hållbarhets-/CSR-ansvariga

  • Kommunikationsansvariga

  • Miljöansvariga

  • HR-ansvariga