Vi skräddarsyr utbildningar för ett värdeskapande hållbarhetsarbete

Information

Utöver vårt ordinarie kursutbud erbjuder vi även skräddarsydda utbildningar för en särskild bransch eller ett specifikt bolag. Vi erbjuder såväl lärarledda workshops och seminarium som webb-utbildningar och ”train-the-trainer”-koncept. Vi utgår alltid från den enskilda organisationens behov och önskemål.

Våra genomförda utbildningar har berört områden som exempelvis hållbara leverantörskedjor, FN:s Globala mål, antikorruption, hållbar affärsutveckling, ESG och hållbara investeringar samt jämställdhet och mångfald.

Vi håller även kontinuerligt seminarier och utbildningar på universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Även dessa utbildningar är anpassade till den specifika målgruppen.

 • Hållbarhet
  – Grundläggande hållbarhet och integrering av hållbarhet i en organisation

 • Antikorruption
  – Antikorruption som begrepp, juridiskt ramverk, preventivt arbete och riskminimering

 • Hållbara leverantörskedjor
  – Kartläggning av hållbarhetsrisker, kravställning, åtgärdsplan och uppföljning

 • Hållbarhetsredovisning
  – Enligt lagkrav och GRI Standards

 • Jämställdhet och Mångfald
  – Integrering av jämställdhet och mångfaldsarbete i en organisation

Utbildningsansvarig

Max Berggren
Max BerggrenHead of Education
+46708239438