Ring till oss 08-440 26 00|info@ethosinternational.se
Loading...
Företagsanpassad utbildning2018-06-20T13:15:30+00:00

Vi skräddarsyr utbildningar för ett värdeskapande hållbarhetsarbete

Information

Utöver vårt ordinarie kursutbud erbjuder vi även skräddarsydda utbildningar. Vi erbjuder såväl lärarledda workshops som webbutbildningar och ”train-the-trainer”-koncept. Ofta är våra utbildningar anpassade för en särskild bransch eller ett specifikt bolag. Vi utgår alltid från den enskilda organisationens behov och önskemål.

Några av våra genomförda utbildningar har berört områden som strategisk implementering av hållbarhet, hållbara leverantörskedjor, ansvarsfulla investeringar och CDP-rapportering.

Vi håller även kontinuerligt seminarier och utbildningar på universitet och högskola. Även dessa utbildningar är anpassade till den specifika målgruppen.

 • Hållbarhet
  – Grundläggande hållbarhet och integrering av hållbarhet i en organisation

 • Antikorruption
  – Antikorruption som begrepp, juridiskt ramverk, preventivt arbete och riskminimering

 • Leverantörskedjor
  – Kartläggning av hållbarhetsrisker, kravställning, åtgärdsplan och uppföljning

 • Hållbarhetsredovisning
  – Enligt lagkrav och GRI Standards

Utbildningsansvarig

Max Berggren
Max BerggrenHead of Education
+46708239438