Laddar Evenemang

Varför ska du gå utbildningen?

 • Du vill få ökad kunskap om hållbarhet i finansbranschen

 • Du vill förstå vad EU:s handlingsplan innebär för din organisation och för finansbranschen samt hur din organisation kan förbereda sig inför kommande krav

 • Du vill få kunskap om hur olika initiativ och ramverk förhåller sig till EU:s handlingsplan för hållbara finanser, exempelvis Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Global Reporting Initiative (GRI) och UN Principles for Responsible Investments (UNPRI)

 • Du vill få kunskap kring hur du kan skapa värde genom att arbeta med hållbarhet och möta kraven i EU:s handlingsplan

Hållbarhet, eller ESG (Environmental, Social och Governance), blir allt viktigare inom finansbranschen. EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Action Plan on Sustainable Finance) innebär en rad åtgärder som ska förvandla den finansiella sektorn till en kraftfull aktör för att bekämpa klimatförändringar och nå hållbar utveckling. Handlingsplanen kommer att påverka alla finansiella aktörer och innehåller nya förordningar och ändringar i befintliga regelverk som ställer krav på hur finansiella aktörer arbetar med hållbarhet. Eftersom handlingsplanen är omfattande är det utmanande för många aktörer att förstå hur de påverkas, vilka åtgärder de ska vidta och var de ska fokusera sina resurser.

Fokus under utbildningen kommer att vara hur du förbereder din organisation inför EU:s handlingsplan samt hur du kan skapa värde i din organisation genom att arbeta med hållbarhet. Vi kommer att gå igenom EU:s handlingsplan för hållbar finansiering och hur finansiella aktörer påverkas av de åtgärder som ingår, t.ex. EU:s taxonomi (vad som är en hållbar investering) och Disclosure-förordningen (hur finansiella aktörer arbetar med hållbarhet).

Anmälan
Intresseanmälan

Läs vår integritetspolicy här

Inga förkunskaper krävs.

Datum
2020-11-10, 08.30-13.00

Plats

På grund av Covid-19 kommer denna utbildning hållas online.

Kursavgift
3500 kr (exkl. moms)

Priset inkluderar diplom och material i PDF.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 50% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenHead of Training

Varför ska du gå utbildningen?

 • Du vill få ökad kunskap om hållbarhet i finansbranschen

 • Du vill förstå vad EU:s handlingsplan innebär för din organisation och för finansbranschen samt hur din organisation kan förbereda sig inför kommande krav

 • Du vill få kunskap om hur olika initiativ och ramverk förhåller sig till EU:s handlingsplan för hållbara finanser, exempelvis Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Global Reporting Initiative (GRI) och UN Principles for Responsible Investments (UNPRI)

 • Du vill få kunskap kring hur du kan skapa värde genom att arbeta med hållbarhet och möta kraven i EU:s handlingsplan

Hållbarhet, eller ESG (Environmental, Social och Governance), blir allt viktigare inom finansbranschen. EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Action Plan on Sustainable Finance) innebär en rad åtgärder som ska förvandla den finansiella sektorn till en kraftfull aktör för att bekämpa klimatförändringar och nå hållbar utveckling. Handlingsplanen kommer att påverka alla finansiella aktörer och innehåller nya förordningar och ändringar i befintliga regelverk som ställer krav på hur finansiella aktörer arbetar med hållbarhet. Eftersom handlingsplanen är omfattande är det utmanande för många aktörer att förstå hur de påverkas, vilka åtgärder de ska vidta och var de ska fokusera sina resurser.

Fokus under utbildningen kommer att vara hur du förbereder din organisation inför EU:s handlingsplan samt hur du kan skapa värde i din organisation genom att arbeta med hållbarhet. Vi kommer att gå igenom EU:s handlingsplan för hållbar finansiering och hur finansiella aktörer påverkas av de åtgärder som ingår, t.ex. EU:s taxonomi (vad som är en hållbar investering) och Disclosure-förordningen (hur finansiella aktörer arbetar med hållbarhet).

Anmälan
Intresseanmälan

Läs vår integritetspolicy här

Inga förkunskaper krävs.

Datum
2020-11-10, 08.30-13.00

Plats
Karlavägen 40, Stockholm

Kursavgift
3900 kr (exkl. moms)

Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 50% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenHead of Training

Utbildningen ger dig:

 • Kunskap om hållbarhet (ESG) i finansbranschen

 • Förståelse för EU:s handlingsplan för hållbara finanser och hur du kan förbereda din organisation inför kommande krav

 • Orientering i olika ramverk och initiativ, såsom Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Global Reporting Initiative (GRI) och UN Principles for Responsible Investment (UN PRI)

 • Insikt i makrotrender gällande hållbarhet i finansbranschen och förståelse för de utmaningar och möjligheter som branschen står inför

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom finansbranschen (ex. bank, kapitalförvaltning, försäkringar, finanstjänster) och vill förbereda din organisation inför kommande krav. Du arbetar exempelvis inom:

 • Kapitalförvaltning

 • Riskhantering

 • Företagsstyrning

 • Hållbarhet (ESG)

 • Investeringsstrategi

 • Compliance

 • Affärsutveckling

Kursledare

Johanna Nilsson Palm

Sustainability Advisor, Ethos International

Malin Lindfors Speace

Senior advisor & Partner, Ethos International

Head of Training

Max Berggren
Max BerggrenEngagement Manager & Head of Training
+46708239438