Laddar Evenemang

Obs!

Datum för 2020 kommer

Varför ska du gå utbildningen?

 • Du vill ta fram en effektiv hållbarhetsstrategi för din organisation

 • Du vill intregrera väsentliga hållbarhetsaspekter i affärsverksamheten

 • Du vill öka din verksamhets transparens och trovärdighet, både internt och externt

 • Ett strategiskt hållbarhetsarbete stärker konkurrenskraften och ökar lönsamheten

Om utbildningen:

Att utveckla en affärsanpassad hållbarhetsstrategi skapar bästa möjliga förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt hållbarhetsarbete och därmed stärka din organisations konkurrenskraft och lönsamhet.

Under en heldag går vi steg-för-steg igenom hur du tar fram en framgångsrik hållbarhetsstrategi för just din organisation. Utbildningen tar avstamp i både företagsekonomiska verktyg och metoder samt ledande internationella standarder och ramverk inom hållbarhet. Vi berör bl.a. genomförande av intressentdialoger och hur du utför en väsentlighetsanalys enligt GRIs (Global Reporting Initiative) krav. Vi går även igenom hur du integrerar FN:s Globala mål i din hållbarhetsstratgi. Med hjälp av en stegvis process identifierar vi de hållbarhetsområden och Globala mål som är väsentliga för just din organisation att fokusera på.

När strategin är på plats tar vi det vidare till målformulering och implementeringsfasen. Vi går bl.a. igenom SMART-mål samt effektiv styrning genom handlingsplan och aspektägare.

Om kursledarna:

Markus Adolfsson, Head of Consultancy

Kursledare är Markus Adolfsson från Ethos International. Markus gedigna erfarenhet från hållbarhetsfrågor innefattar riskhantering, compliance, styrning och strategier kring hur företag kan integrera hållbarhetsfrågor i alla delar av verksamheten.

Max Berggren, Engagement Manager & Head of Training

Max Berggren håller kontinuerligt utbildningar, seminarier och föreläsningar inom hållbar affärsutveckling och har haft förmånen att hålla utbildningar för UNDP Sverige, Handelskammaren och Handles Executive Leadership program. Max främsta erfarenheter som hållbarhetsrådgivare är inom strategisk utveckling och hållbarhetsredovisning; exempelvis genom utarbetande av väsentlighetsanalyser, intressentdialoger och granskning av rapporter. Exempel på bolag som Max genom åren haft förmånen att stöttat inom redovisning är Stadium, Nordea och MTG.

Anmälan
Intresseanmälan

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
2019-10-01, 09.00-16.30

Plats
Sköldungagatan 7, Stockholm

Kursavgift
7500 kr (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 50% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Obs!

Datum för 2020 kommer

Varför ska du gå utbildningen?

 • Du vill ta fram en effektiv hållbarhetsstrategi för din organisation

 • Du vill intregrera väsentliga hållbarhetsaspekter i affärsverksamheten

 • Du vill öka din verksamhets transparens och trovärdighet, både internt och externt

 • Ett strategiskt hållbarhetsarbete stärker konkurrenskraften och ökar lönsamheten

Om utbildningen:

Att utveckla en affärsanpassad hållbarhetsstrategi skapar bästa möjliga förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt hållbarhetsarbete och därmed stärka din organisations konkurrenskraft och lönsamhet.

Under en heldag går vi steg-för-steg igenom hur du tar fram en framgångsrik hållbarhetsstrategi för just din organisation. Utbildningen tar avstamp i både företagsekonomiska verktyg och metoder samt ledande internationella standarder och ramverk inom hållbarhet. Vi berör bl.a. genomförande av intressentdialoger och hur du utför en väsentlighetsanalys enligt GRIs (Global Reporting Initiative) krav. Vi går även igenom hur du integrerar FN:s Globala mål i din hållbarhetsstratgi. Med hjälp av en stegvis process identifierar vi de hållbarhetsområden och Globala mål som är väsentliga för just din organisation att fokusera på.

När strategin är på plats tar vi det vidare till målformulering och implementeringsfasen. Vi går bl.a. igenom SMART-mål samt effektiv styrning genom handlingsplan och aspektägare.

Om kursledarna:

Markus Adolfsson, Head of Consultancy

Kursledare är Markus Adolfsson från Ethos International. Markus gedigna erfarenhet från hållbarhetsfrågor innefattar riskhantering, compliance, styrning och strategier kring hur företag kan integrera hållbarhetsfrågor i alla delar av verksamheten.

Max Berggren, Engagement Manager & Head of Training

Max Berggren håller kontinuerligt utbildningar, seminarier och föreläsningar inom hållbar affärsutveckling och har haft förmånen att hålla utbildningar för UNDP Sverige, Handelskammaren och Handles Executive Leadership program. Max främsta erfarenheter som hållbarhetsrådgivare är inom strategisk utveckling och hållbarhetsredovisning; exempelvis genom utarbetande av väsentlighetsanalyser, intressentdialoger och granskning av rapporter. Exempel på bolag som Max genom åren haft förmånen att stöttat inom redovisning är Stadium, Nordea och MTG.

Anmälan
Intresseanmälan

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
Datum för 2020 kommer.

Plats
Sköldungagatan 7, Stockholm

Kursavgift
7500 kr (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 50% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Utbildningen ger dig:

 • Verktyg och metoder för att utveckla en helhetstäckande och verkningsfull hållbarhetsstrategi

 • Stegvis process för att genomföra en väsentlighetsanalys

 • Kunskap om hur du utvecklar relevanta, tydliga och mätbara hållbarhetsmål

 • Metod för att integrera FN:s Globala mål i hållbarhetsstrategin och verksamheten

 • Metoder för hur du implementerar strategin och mål i organisationen

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för organisationens hållbarhetsredovisning. Exempelvis har du rollen som

 • Hållbarhetschef

 • Ekonomichef

 • HR-chef

 • Hållbarhetsstrateg

Kursledare

Markus Adolfsson

Head of Consultancy, Ethos International

Max Berggren

Head of training, Ethos International