Ring till oss 08-440 26 00|info@ethosinternational.se
Loading...
Laddar Evenemang

Om utbildningen:

Denna utbildning lär dig att följa upp en hållbar kravställning genom på plats-besök hos leverantörer. Genom workshops och exempel från verkligheten utvecklar du din kompetens för att effektivt samla in information och granska dina leverantörers hållbarhetsarbete. Sammantaget får du bred kunskap som möjliggör utvärdering av dina leverantörers hållbarhetsarbete under ett besök.

Steg för steg går vi igenom en process för leverantörsgranskning samt användbara verktyg och exempel som ni kan applicera på ert företags arbete med hållbara leverantörskedjor. Vi lär dig vad du ska titta och lyssna efter för att identifiera eventuella risker och brister inom hållbarhetsområdet. Kursen har ett internationellt perspektiv och tar avstamp i de vanligaste riskerna i leverantörskedjan ur ett geografiskt och branschperspektiv. Vi berör samtliga fyra hållbarhetsområden; mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption.

Under utbildningens gång kommer ni få ta del av exempel från verkligheten, baserat på kursledarnas egna erfarenheter från inspektioner runtom i världen. Du som deltagare kommer att få använda dina nya kunskaper i workshops som syftar till att förbereda dig på att genomföra granskningar under leverantörsbesök.

Kursledare är Anna Lindstedt, vd på Ethos International. Anna har länge arbetat med SA8000, en global standard för socialt ansvarstagande på arbetsplatsen, och är även Certified SA8000 Lead Auditor SA8000. Under sina 10 år inom hållbarhetsbranschen har hon genomfört inspektioner över hela världen och bidrar  under kursen med många olika perspektiv från olika branscher och regioner.

Tips! För dig som vill veta mer om att granska leverantörer erbjuder vi ”Hållbar Leverantörskedja”.
Kurserna kompletterar varandra perfekt och just nu får du 25% rabatt om du bokar båda kurserna samtidigt!
Rabattkod: leverantörspaketet.

Program
Anmälan

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
2018-04-12, 9.00-16.30

Plats
Stockholm

Kursavgift
7.900 (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.
ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 25% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Om utbildningen:

Denna utbildning lär dig att följa upp en hållbar kravställning genom på plats-besök hos leverantörer. Genom workshops och exempel från verkligheten utvecklar du din kompetens för att effektivt samla in information och granska dina leverantörers hållbarhetsarbete. Sammantaget får du bred kunskap som möjliggör utvärdering av dina leverantörers hållbarhetsarbete under ett besök.

Steg för steg går vi igenom en process för leverantörsgranskning samt användbara verktyg och exempel som ni kan applicera på ert företags arbete med hållbara leverantörskedjor. Vi lär dig vad du ska titta och lyssna efter för att identifiera eventuella risker och brister inom hållbarhetsområdet. Kursen har ett internationellt perspektiv och tar avstamp i de vanligaste riskerna i leverantörskedjan ur ett geografiskt och branschperspektiv. Vi berör samtliga fyra hållbarhetsområden; mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption.

Under utbildningens gång kommer ni få ta del av exempel från verkligheten, baserat på kursledarnas egna erfarenheter från inspektioner runtom i världen. Du som deltagare kommer att få använda dina nya kunskaper i workshops som syftar till att förbereda dig på att genomföra granskningar under leverantörsbesök.

Kursledare är Anna Lindstedt, vd på Ethos International. Anna har länge arbetat med SA8000, en global standard för socialt ansvarstagande på arbetsplatsen, och är även Certified SA8000 Lead Auditor SA8000. Under sina 10 år inom hållbarhetsbranschen har hon genomfört inspektioner över hela världen och bidrar  under kursen med många olika perspektiv från olika branscher och regioner.

Tips! För dig som vill veta mer om att granska leverantörer erbjuder vi ”Hållbar Leverantörskedja”. Kurserna kompletterar varandra perfekt och just nu får du 25% rabatt om du bokar båda kurserna samtidigt! Rabattkod: leverantörspaketet.

Program
Anmälan

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
2018-04-12, 9.00-16.30

Plats
Stockholm

Kursavgift
7.900 (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.
ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 25% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Utbildningen ger dig: 

  • Förståelse och verktyg för hur du ställer relevanta hållbarhetskrav på leverantörer

  • Verktyg för hur du identifierar risker i leverantörskedjan

  • Verktyg för hur du förbereder dig inför ett besök hos en leverantör

  • Förståelse för vad du ska tänka på under ett besök för att kunna identifiera och tolka hållbarhetsrisker

  • Verktyg för hur eventuella funna avvikelser hanteras och följs upp

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som inom privat, offentlig eller ideel sektor har kontakt med leverantörer och/eller är intresserad av frågorna och vill lära dig mer om området. Exempelvis har du rollen som:

  • Inköpare

  • Kvalitetsinspektörer

  • Miljö- och hållbarhetssamordnare

  • Miljö- och hållbarhetschefer

Kursledare

Utbildningsansvarig

Max Berggren
Max BerggrenHead of Education
+46708239438