Laddar Evenemang

Varför ska du gå utbildningen?

 • Ett effektivt arbete med jämställdhet och mångfald lönar sig

 • Arbetsprocesser och aktiva åtgärder är ett måste i arbetet med jämställdhet och mångfald

 • Förändringarna i diskrimineringslagen ställer ökade krav på ditt jämställdhetsarbete

 • En inkluderande organisationskultur är en förutsättning för ett lönsamt arbete

 • Unik kombination av både praktiska verktyg och inkluderande ledarskap

Om utbildningen:

Det är lönsamt att arbeta med jämställdhet och mångfald. Forskning pekar på att organisationer som bedriver ett gediget och aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete stärker sin lönsamhet och innovationsförmåga samt ökar sin konkurrenskraft och har engagerade medarbetare.

Utbildningens fokus ligger på hur en organisation genom strukturerade arbetsprocesser och en inkluderande organisationskultur bedriver ett effektivt och framgångsrikt arbete med jämställdhet och mångfald.

Utbildningen går under förmiddagen igenom de nya kraven som diskrimineringslagen ställer på arbetsgivare. Fokus är på aktiva åtgärder, nya diskrimineringsgrunder, dokumentationskrav och riktlinjer för att förhindra sexuella trakasserier. På eftermiddagen går vi igenom centrala delar kopplade till kulturen inom en organisation och hur du skapar en inkluderande miljö. Vi berör exempelvis dolda maktstrukturer, fördomar, normer och könsroller. Genom erfarna kursledare med spetskompetens inom området samt en kombination av praktiska verktyg, illustrativa exempel och gruppövningar ger kursen dig redskap att bedriva ett effektivt och lönsamt arbete med jämställdhet och mångfald.

Om kursledarna:

Anna Bergström, Engagement Manager

Anna Bergström är jurist och hållbarhetsrådgivare på Ethos International med särskild inriktning på mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Anna har tidigare arbetat på EY där hon bistått både stora globala företag och mindre nationella aktörer med arbetsrättlig rådgivning och särskilt företags arbete med jämställdhet, likabehandling och aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Efter #meetoo-rörelsen har Anna hjälpt många företag i frågor rörande sexuella trakasserier på arbetsplatsen, inkl. preventiva insatser, riktlinjer, utredning och dokumentationskrav. Anna brinner för jämställdhet och personligt ledarskap.

Max Berggren, Engagement Manager & Head of Training

Max Berggren håller kontinuerligt utbildningar, seminarier och föreläsningar inom hållbar affärsutveckling och har haft förmånen att hålla utbildningar för UNDP Sverige, Handelskammaren och Handles Executive Leadership program. Max har sedan två år tillbaka inriktat sig specifikt på jämställdhet och mångfald, med fokus på analys, styrning och organisationskultur. Max är idag aktiv som volontär för AllBright som driver frågan om jämställdhet och meritokrati i näringslivet.

Anna Lindberg, Barbro Dahlbom Hall & Atoll

Anna Lindberg är ägare och VD till Barbro Dahlbom Hall sedan 2015 och har innan dess under 15 år arbetat i olika chef- och ledarpositioner bl a som affärsområdeschef, affärsutvecklingschef och marknadschef. Anna brinner för ett gott ledarskap och är övertygad om att ett sådant ledarskap har sin botten i att hitta sitt eget bästa sätt. Anna har erfarenhet från ledningsgruppsarbete och av såväl privat som offentlig sektor samt internationellt arbete och internationella organisationer. Som civilingenjör har Anna huvudsakligen arbetat inom teknikområdet. Anna leder både ledarskapsprogrammen ATT LEDA SOM KVINNA och ATT LEDA SOM MAN och anlitas ofta för utbildningar i den affärsmässiga aspekten av  genusmedvetet ledarskap

Program
Anmälan
Intresseanmälan

Läs vår integritetspolicy här

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
2020-10-21
09.00-16.30

Plats
Karlavägen 40, Stockholm

Det finns även möjlighet att vara med på utbildningen online.

Kursavgift
8 900 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 50% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438
 • Ett effektivt arbete med jämställdhet och mångfald lönar sig

 • Arbetsprocesser och aktiva åtgärder är ett måste i arbetet med jämställdhet och mångfald

 • Förändringarna i diskrimineringslagen ställer ökade krav på ditt jämställdhetsarbete

 • En inkluderande organisationskultur är en förutsättning för ett lönsamt arbete

 • Unik kombination av både praktiska verktyg och inkluderande ledarskap

Om utbildningen:

Det är lönsamt att arbeta med jämställdhet och mångfald. Forskning pekar på att organisationer som bedriver ett gediget och aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete stärker sin lönsamhet och innovationsförmåga samt ökar sin konkurrenskraft och har engagerade medarbetare.

Utbildningens fokus ligger på hur en organisation genom strukturerade arbetsprocesser och en inkluderande organisationskultur bedriver ett effektivt och framgångsrikt arbete med jämställdhet och mångfald.

Utbildningen går under förmiddagen igenom de nya kraven som diskrimineringslagen ställer på arbetsgivare. Fokus är på aktiva åtgärder, nya diskrimineringsgrunder, dokumentationskrav och riktlinjer för att förhindra sexuella trakasserier. På eftermiddagen går vi igenom centrala delar kopplade till kulturen inom en organisation och hur du skapar en inkluderande miljö. Vi berör exempelvis dolda maktstrukturer, fördomar, normer och könsroller. Genom erfarna kursledare med spetskompetens inom området samt en kombination av praktiska verktyg, illustrativa exempel och gruppövningar ger kursen dig redskap att bedriva ett effektivt och lönsamt arbete med jämställdhet och mångfald.

Om kursledarna:

Anna Bergström, Engagement Manager

Anna Bergström är Engagement Manager på Ethos International med särskild inriktning på mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Anna har tidigare arbetat på EY där hon bistått både stora globala företag och mindre nationella aktörer med arbetsrättlig rådgivning och särskilt företags arbete med jämställdhet, likabehandling och aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Efter #metoo-rörelsen har Anna hjälpt många företag i frågor rörande sexuella trakasserier på arbetsplatsen, inkl. preventiva insatser, riktlinjer, utredning och dokumentationskrav. Anna brinner för jämställdhet och personligt ledarskap.

Max Berggren, Engagement Manager & Head of Training

Max Berggren håller kontinuerligt utbildningar, seminarier och föreläsningar inom hållbar affärsutveckling och har haft förmånen att hålla utbildningar för UNDP Sverige, Handelskammaren och Handles Executive Leadership program. Max har sedan två år tillbaka inriktat sig specifikt på jämställdhet och mångfald, med fokus på analys, styrning och organisationskultur. Max är idag aktiv som volontär för AllBright som driver frågan om jämställdhet och meritokrati i näringslivet.

Anna Lindberg, Barbro Dahlbom Hall & Atoll

Anna Lindberg är ägare och VD till Barbro Dahlbom Hall sedan 2015 och har innan dess under 15 år arbetat i olika chef- och ledarpositioner bl a som affärsområdeschef, affärsutvecklingschef och marknadschef. Anna brinner för ett gott ledarskap och är övertygad om att ett sådant ledarskap har sin botten i att hitta sitt eget bästa sätt. Anna har erfarenhet från ledningsgruppsarbete och av såväl privat som offentlig sektor samt internationellt arbete och internationella organisationer. Som civilingenjör har Anna huvudsakligen arbetat inom teknikområdet. Anna leder både ledarskapsprogrammen ATT LEDA SOM KVINNA och ATT LEDA SOM MAN och anlitas ofta för utbildningar i den affärsmässiga aspekten av  genusmedvetet ledarskap

Program
Anmälan
Intresseanmälan

Läs vår integritetspolicy här

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
2020-10-21
09.00-16.30

Plats
Karlavägen 40, Stockholm

Det finns även möjlighet att vara med på utbildningen online.

Kursavgift
7 500 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 50% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Utbildningen ger dig: 

 • Förståelse för varför jämställdhets- och mångfaldsarbetet lönar sig

 • Kunskap om vad du behöver göra för att uppfylla de nya bestämmelserna i diskrimineringslagen på din arbetsplats

 • Redskap att hantera och förebygga sexuella trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling på arbetsplatsen

 • Kunskap om dolda maktstrukturer, normer och könsroller

 • Förståelse för hur arbetsprocess, organisationsstruktur, relationsprocess och organisationskultur samverkar

 • Förutsättningar för att bli trygg i ditt ledarskap

 • Insikt om vad som krävs för att leda jämställt

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom privat, offentlig eller ideell verksamhet,

 • Chefer

 • HR/Personal-ansvarig

 • Hållbarhet/CSR-ansvarig

 • Projektledare

Kursledare

Anna Bergström

Engagement Manager, Ethos International

Max Berggren

Engagement Manager & Head of Training, Ethos International

Anna Lindberg

Ägare och VD till Barbro Dahlbom Hall 

Utbildningsansvarig

Max Berggren
Max BerggrenEngagement Manager & Head of Training
+46708239438