Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Obs

Obs!

Datum ej bekräftat. Fyll i intresseanmälan om ni är intresserade av att veta när kursen ska hållas. Fyll i intresseanmälan för att få information om när datum fastställts.

Varför ska du gå utbildningen?

 • Uppfyll lagkravet om hållbarhetsredovisning

 • En gedigen hållbarhetsredovisning bidrar till ökad affärsnytta

 • Sociala, miljömässiga och etiska utmaningar påverkar företagets ekonomiska framtid

 • Etablera en effektiv stegvis process för organisationens hållbarhetsredovisning

Om utbildningen:

Att sätta upp en hållbarhetsrapport enligt det nya lagkravet om hållbarhetsredovisning, som trädde i kraft 2016, medför en mängd olika affärsfördelar om det görs på rätt sätt. Fler och fler företag väljer idag att upprätta en hållbarhetsredovisning för att transparent kommunicera sitt hållbarhetsarbete till kunder, investerare och andra intressenter och på så vis stärka sitt förtroende, varumärke och sin lönsamhet. Sedan lagen om hållbarhetsredovisning trädde i kraft har andelen företag som redovisar ökat markant och allt fler inser värdet av en strategiskt och grundlig redovisning. Den här kursen ger dig den förståelsen och verktygen du behöver för att upprätta en gedigen hållbarhetsredovisning och hur du med hjälp av arbetet med redovisningen minimerar risker, möter intressenters förväntningar och ökar affärsnyttan. Utbildningen utgår från FN:s definition av hållbarhet, Årsredovisningslagen (ÅRL) samt internationella ramverk. Genom praktiska verktyg, best case exempel och gruppövningar utvecklar du din kompetens att både ta fram och bedöma en hållbarhetsrapport enligt ÅRL.

Om kursledarna:

Sandra Rumélius

Sandra har varit rådgivare och kursledare inom hållbarhet på Ethos International sedan 2012 och har under åren specialiserat sig på hållbarhetsredovisning. Sandra har bred erfarenhet av att metodiskt arbeta fram en hållbarhetsrapport från a till ö och hon har granskat hållbarhetsrapporter i enlighet med den internationella standarden AA1000AS. Hon är idag GRI Certified Trainer och utbildar i GRI Standards, den globalt ledande standarden för hållbarhetsredovisning. Genom åren har Sandra stöttat flertalet större nordiska bolag inom en rad olika branscher. Bland kunderna hon har arbetat med märks bl.a. MTG, Scandic och Stadium.

Max Berggren

Max Berggren är utbildningsansvarig och rådgivare på Ethos International och håller kontinuerligt utbildningar, seminarier och föreläsningar inom hållbar affärsutveckling. Max främsta erfarenheter som hållbarhetsrådgivare är inom strategisk utveckling och hållbarhetsredovisning; exempelvis genom utarbetande av väsentlighetsanalyser, intressentdialoger och granskning av rapporter. Exempel på bolag som Max genom åren haft förmånen att stöttat inom redovisning är Stadium, Nordea och MTG.

Intresseanmälan
Anmälan
Program

Länk till vår integritetspolicy

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
Datum saknas.

Plats
Sköldungagatan 7, Stockholm

Kursavgift
7500 kr (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 50% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Kort om lagkravet

Det nya lagkravet om hållbarhetsredovisning som angår medelstora och stora företag trädde i kraft 2016 och gäller från och med i år. Lagkravet innebär att bolaget ska rapportera hållbarhetsinformation som behövs för förståelse av verksamhetens utveckling, ställning, resultat och konsekvenser. Informationen ska omfatta områdena miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Lagen gäller de företag som uppfyller minst två av följande villkor: minst 250 anställda, balansomslutning på minst 175 miljoner SEK och en nettoomsättning på minst 350 miljoner SEK.

Varför ska du gå utbildningen?

 • Uppfyll lagkravet om hållbarhetsredovisning

 • En gedigen hållbarhetsredovisning bidrar till ökad affärsnytta

 • Sociala, miljömässiga och etiska utmaningar påverkar företagets ekonomiska framtid

 • Etablera en effektiv stegvis process för organisationens hållbarhetsredovisning

Om utbildningen:

Att sätta upp en hållbarhetsrapport enligt det nya lagkravet om hållbarhetsredovisning, som trädde i kraft 2016, medför en mängd olika affärsfördelar om det görs på rätt sätt. Fler och fler företag väljer idag att upprätta en hållbarhetsredovisning för att transparent kommunicera sitt hållbarhetsarbete till kunder, investerare och andra intressenter och på så vis stärka sitt förtroende, varumärke och sin lönsamhet. Sedan lagen om hållbarhetsredovisning trädde i kraft har andelen företag som redovisar ökat markant och allt fler inser värdet av en strategiskt och grundlig redovisning. Den här kursen ger dig den förståelsen och verktygen du behöver för att upprätta en gedigen hållbarhetsredovisning och hur du med hjälp av arbetet med redovisningen minimerar risker, möter intressenters förväntningar och ökar affärsnyttan. Utbildningen utgår från FN:s definition av hållbarhet, Årsredovisningslagen (ÅRL) samt internationella ramverk. Genom praktiska verktyg, best case exempel och gruppövningar utvecklar du din kompetens att både ta fram och bedöma en hållbarhetsrapport enligt ÅRL.

Om kursledarna:

Sandra Rumélius

Sandra har varit rådgivare och kursledare inom hållbarhet på Ethos International sedan 2012 och har under åren specialiserat sig på hållbarhetsredovisning. Sandra har bred erfarenhet av att metodiskt arbeta fram en hållbarhetsrapport från a till ö och hon har granskat hållbarhetsrapporter i enlighet med den internationella standarden AA1000AS. Hon är idag GRI Certified Trainer och utbildar i GRI Standards, den globalt ledande standarden för hållbarhetsredovisning. Genom åren har Sandra stöttat flertalet större nordiska bolag inom en rad olika branscher. Bland kunderna hon har arbetat med märks bl.a. MTG, Scandic och Stadium.

Max Berggren

Max Berggren är utbildningsansvarig och rådgivare på Ethos International och håller kontinuerligt utbildningar, seminarier och föreläsningar inom hållbar affärsutveckling. Max främsta erfarenheter som hållbarhetsrådgivare är inom strategisk utveckling och hållbarhetsredovisning; exempelvis genom utarbetande av väsentlighetsanalyser, intressentdialoger och granskning av rapporter. Exempel på bolag som Max genom åren haft förmånen att stöttat inom redovisning är Stadium, Nordea och MTG.

Anmälan
Intresseanmälan

Länk till vår integritetspolicy

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
Datum saknas.

Plats
Sköldungagatan 7, Stockholm

Kursavgift
7500 kr (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 50% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Kort om lagkravet

Det nya lagkravet om hållbarhetsredovisning som angår medelstora och stora företag trädde i kraft 2016 och gäller från och med i år. Lagkravet innebär att bolaget ska rapportera hållbarhetsinformation som behövs för förståelse av verksamhetens utveckling, ställning, resultat och konsekvenser. Informationen ska omfatta områdena miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Lagen gäller de företag som uppfyller minst två av följande villkor: minst 250 anställda, balansomslutning på minst 175 miljoner SEK och en nettoomsättning på minst 350 miljoner SEK.

Utbildningen ger dig:

 • Kunskap om grundpelarna i hållbarhet och hållbar affärsutveckling

 • Relevanta ramverk och standarder inom hållbarhetsredovisning

 • Arbetsprocessen för att upprätta hållbarhetsredovisning enligt ÅRL – Steg för steg

 • Kunskap om metoder för styrning av hållbarhetsarbetet

 • Verktyg för prioritering och optimal resursfördelning

 • Insikt i vad som utgör en bra hållbarhetsrapport i enlighet med ÅRL

 • Insikt i hur hållbarhetsredovisningen möjliggör ökad affärsnytta

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för organisationens hållbarhetsredovisning. Exempelvis har du rollen som:

 • Hållbarhetschef

 • Ekonomichef

 • HR-Chef

 • Hållbarhetsstrateg

Kursledare

Sandra Rumélius

CFO & Senior Advisor, Ethos International

Max Berggren

Engagement Manager & Head of Training, Ethos International

Utbildningsansvarig

Max Berggren
Max BerggrenAdvisor, Head of Training
+46708239438