Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Info

Datum ej fastställt – våren 2020.

I samarbete med TCO Development

Varför ska du gå utbildningen?

 • Effektivt hållbarhetsarbete i leverantörskedjan leder till minimering av risker, reducering av kostnader och en ökad lönsamhet

 • Många varor som köps vid offentlig upphandling i Sverige framställs i länder där det finns en stor risk för att grundläggande rättigheter i arbetslivet inte respekteras.

 • Utbildningens stegvisa process är verkningsfull, kostnadseffektiv och möjlig att applicera inom din organisations arbete med hållbara leverantörskedjor

Om utbildningen:

Utbildningen skapar förståelse för hur hållbarhetkrav i upphandlingen utgör en del av offentliga myndigheters strategiska inköpsarbete och ger en utförlig bild av upphandlingsprocessens olika delar och regelverk. Med utgångspunkt i nya lagen om offentlig upphandling (LOU) går vi steg för steg går igenom processen för hur du i praktiken ställer heltäckande sociala och miljömässiga hållbarhetskrav på dina leverantörer och följer upp dessa på ett kostnadseffektivt sätt.

Utbildningen berör kraven på hållbar hänsyn och kontroll av leverantörer enligt nya LOU och behandlar bland annat det ökade utrymmet att ställa miljö- och sociala krav för kvalificeringen av leverantörer, vilka bevis som kan krävas av leverantörer och under vilka omständigheter en leverantör kan uteslutas.

Du får lära dig om leverantörskoder, riskanalys, självskattningsformulär, inspektioner och leverantörsutveckling. Utbildningen har ett internationellt perspektiv och tar avstamp i de vanligaste riskerna i leverantörskedjan ur ett geografiskt och branschperspektiv. Vi berör samtliga fyra hållbarhetsområden; mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. För att hantera arbetets komplexitet används exempel från verkligheten och utbildningsdagen ger utrymme för utbyte av erfarenheter av arbete med hållbarhet i leverantörskedjor världen över.

Obs! Arbetar du enkom inom samt med privat sektor och är intresserad av att utveckla hållbara leverantörskedjor? Se vår andra kurs ”Hållbara leverantörskedjor”.

Om kursledarna:

Anna Lindstedt, CEO, Ethos International. 

Anna har länge arbetat med SA8000, en global standard för socialt ansvarstagande på arbetsplatsen och är även Certified SA8000 Lead Auditor SA8000. Under sina 10 år inom hållbarhetsbranschen har hon genomfört inspektioner över hela världen och bidrar under kursen med många olika perspektiv från olika branscher och regioner.

Anna Bergtrsöm, Engagement Manager, Ethos International. 

Anna Bergström är jurist och hållbarhetsrådgivare på Ethos International med särskild inriktning på mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Anna har tidigare arbetat på EY där hon bistått både stora globala organisationer och mindre nationella aktörer med arbetsrättlig rådgivning och due diligence uppdrag inom ramen för sociala aspekter.

Annika Överödder, Market Developer Sustainable IT, TCO Development. 

TCO Certified är världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. IT är ett område många tycker är svårt inom offentlig upphandling då det kan vara problematiskt att få gehör från de stora IT bolagen.

Program
Anmälan
Intresseanmälan

Läs vår integritetspolicy här

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
Datum ej fastställt – Vår 2020.

Plats
Sköldungagatan 7, Stockholm

Kursavgift
7500 kr (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 50% rabatt på en av kursavgifterna.

Program kommer snart.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Tips!

För dig som vill lära dig mer om att granska leverantörer erbjuder vi ”Leverantörsgranskning på plats”. Kurserna kompletterar varandra perfekt och just nu får du 25% rabatt om du bokar båda kurserna samtidigt!

Info

Datum ej fastställt – våren 2020.

I samarbete med TCO Development

Varför ska du gå utbildningen?

 • Effektivt hållbarhetsarbete i leverantörskedjan leder till minimering av risker, reducering av kostnader och en ökad lönsamhet

 • Många varor som köps vid offentlig upphandling i Sverige framställs i länder där det finns en stor risk för att grundläggande rättigheter i arbetslivet inte respekteras.

 • Utbildningens stegvisa process är verkningsfull, kostnadseffektiv och möjlig att applicera inom din organisations arbete med hållbara leverantörskedjor

Om utbildningen:

Utbildningen skapar förståelse för hur hållbarhetkrav i upphandlingen utgör en del av offentliga myndigheters strategiska inköpsarbete och ger en utförlig bild av upphandlingsprocessens olika delar och regelverk. Med utgångspunkt i nya lagen om offentlig upphandling (LOU) går vi steg för steg går igenom processen för hur du i praktiken ställer heltäckande sociala och miljömässiga hållbarhetskrav på dina leverantörer och följer upp dessa på ett kostnadseffektivt sätt.

Utbildningen berör kraven på hållbar hänsyn och kontroll av leverantörer enligt nya LOU och behandlar bland annat det ökade utrymmet att ställa miljö- och sociala krav för kvalificeringen av leverantörer, vilka bevis som kan krävas av leverantörer och under vilka omständigheter en leverantör kan uteslutas.

Du får lära dig om leverantörskoder, riskanalys, självskattningsformulär, inspektioner och leverantörsutveckling. Utbildningen har ett internationellt perspektiv och tar avstamp i de vanligaste riskerna i leverantörskedjan ur ett geografiskt och branschperspektiv. Vi berör samtliga fyra hållbarhetsområden; mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. För att hantera arbetets komplexitet används exempel från verkligheten och utbildningsdagen ger utrymme för utbyte av erfarenheter av arbete med hållbarhet i leverantörskedjor världen över.

Obs! Arbetar du enkom inom samt med privat sektor och är intresserad av att utveckla hållbara leverantörskedjor? Se vår andra kurs ”Hållbara leverantörskedjor”.

Om kursledarna:

Anna Lindstedt, CEO, Ethos International. 

Anna har länge arbetat med SA8000, en global standard för socialt ansvarstagande på arbetsplatsen och är även Certified SA8000 Lead Auditor SA8000. Under sina 10 år inom hållbarhetsbranschen har hon genomfört inspektioner över hela världen och bidrar under kursen med många olika perspektiv från olika branscher och regioner.

Anna Bergtrsöm, Engagement Manager, Ethos International. 

Anna Bergström är jurist och hållbarhetsrådgivare på Ethos International med särskild inriktning på mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Anna har tidigare arbetat på EY där hon bistått både stora globala organisationer och mindre nationella aktörer med arbetsrättlig rådgivning och due diligence uppdrag inom ramen för sociala aspekter.

Annika Överödder, Market Developer Sustainable IT, TCO Development. 

TCO Certified är världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. IT är ett område många tycker är svårt inom offentlig upphandling då det kan vara problematiskt att få gehör från de stora IT bolagen.

Program
Anmälan
Intresseanmälan

Läs vår integritetspolicy här

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
Datum ej fastställt – Vår 2020.

Plats
Sköldungagatan 7, Stockholm

Kursavgift
7500 kr (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 50% rabatt på en av kursavgifterna.

Program kommer snart.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Tips!

För dig som vill lära dig mer om att granska leverantörer erbjuder vi ”Leverantörsgranskning på plats”. Kurserna kompletterar varandra perfekt och just nu får du 25% rabatt om du bokar båda kurserna samtidigt!

Utbildningen ger dig:

 • Kunskap om de nya reglerna i LOU avseende hållbar upphandling

 • Förståelse för hur du utformar relevanta och heltäckande krav

 • Verktyg för att identifiera, värdera och hantera hållbarhetsrisker i leverantörskedjan

 • Kunskap om vilken typ av kravställning och vilka processer som krävs för att kunna implementera arbetet med hållbara leverantörskedjor enligt LOU i praktiken

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till dig som ansvarar för frågor relaterade till offentlig upphandling och inköp. Kursen är relevant för både dig som jobbar i offentlig sektor samt för dig inom privat organisation som jobbar med offentlig sektor. Exempelvis har du rollen som:

 • Upphandlings- och Inköpschef

 • Hållbarhetschef

 • Supply chain manager

 • Miljöchef

 • Hållbarhetsstrateg

Kursledare

Anna Bergström

Engagement Manager, Ethos International

Anna Lindstedt

CEO, Partner & Senior Advisor, Ethos International

Annika Överödder

Market Developer Sustainable IT, TCO Development

Utbildningsansvarig

Max Berggren
Max BerggrenEngagement Manager & Head of Training
+46708239438