Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Varför ska du gå utbildningen?

 • Effektivt hållbarhetsarbete i leverantörskedjan leder till minimering av risker, reducering av kostnader och en ökad lönsamhet

 • Utbildningens stegvisa process är verkningsfull, kostnadseffektiv och möjlig att applicera hos ditt företags arbete med leverantörskedja

 • Exempel från verkligheten och utbyte av erfarenheter är givande för att hantera arbetets komplexitet

Om utbildningen:

Dagens leverantörskedjor är ofta komplexa, djupa och inte minst globala, vilket innebär en stor utmaning för många företag.

Under denna utbildning går vi steg för steg går igenom arbetsprocessen för hur du ställer hållbarhetskrav på dina leverantörer och följer upp dessa på ett kostnadseffektivt sätt. Du får lära dig om leverantörskoder, riskanalys, självskattningsformulär, inspektioner och leverantörsutveckling. Utbildningen har ett internationellt perspektiv och tar avstamp i de vanligaste riskerna i leverantörskedjan ur ett geografiskt och branschperspektiv. Vi berör samtliga fyra hållbarhetsområden; mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Under utbildningens gång kommer ni få ta del av flertalet exempel från verkligheten, baserat på kursledarens egna erfarenheter av arbetet med hållbara leverantörskedjor runtom i världen.

Om kursledaren:

Utbildningen leds av Anna Lindstedt från Ethos International (CEO, Partner & Senior Advisor). Anna har länge arbetat med SA8000, en global standard för socialt ansvarstagande på arbetsplatsen, och är även Certified SA8000 Lead Auditor SA8000. Under sina 10 år inom hållbarhetsbranschen har hon genomfört inspektioner över hela världen och bidrar under kursen med många olika perspektiv från olika branscher och regioner.

Program
Anmälan
Intresseanmälan

Läs vår integritetspolicy här

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
2020-09-17

Plats
Online, länk kommer skickas ut till din registrerade mailadress

Kursavgift
7 500 (exkl. moms)
Priset inkluderar diplom.
ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 50% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Ethos utbildningar har gett oss bra verktyg för att på allvar kunna börja utvärdera våra leverantörer på ett systematiskt sätt. Detta utvärdrringsarbete leder till att [tack vare utbildningen] har vi idag bättre koll på våra leverantörer och att vi verkligen kan stå för de produkter vi levererar.

Mikael Hedenborn, Medtryck

Tips!

För dig som vill veta mer om att granska leverantörer erbjuder vi ”Leverantörsgranskning på plats”. Kurserna kompletterar varandra perfekt och just nu får du 25% rabatt om du bokar båda kurserna samtidigt! Vid bokning, skriv in rabattkoden: Leverantörspaketet.

Obs!

Datum ej fastställt – Hösten 2020

Varför ska du gå utbildningen?

 • Effektivt hållbarhetsarbete i leverantörskedjan leder till minimering av risker, reducering av kostnader och en ökad lönsamhet

 • Utbildningens stegvisa process är verkningsfull, kostnadseffektiv och möjlig att applicera hos ditt företags arbete med leverantörskedja

 • Exempel från verkligheten och utbyte av erfarenheter är givande för att hantera arbetets komplexitet

Om utbildningen:

Dagens leverantörskedjor är ofta komplexa, djupa och inte minst globala, vilket innebär en stor utmaning för många företag.

Under denna utbildning går vi steg för steg går igenom arbetsprocessen för hur du ställer hållbarhetskrav på dina leverantörer och följer upp dessa på ett kostnadseffektivt sätt. Du får lära dig om leverantörskoder, riskanalys, självskattningsformulär, inspektioner och leverantörsutveckling. Utbildningen har ett internationellt perspektiv och tar avstamp i de vanligaste riskerna i leverantörskedjan ur ett geografiskt och branschperspektiv. Vi berör samtliga fyra hållbarhetsområden; mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Under utbildningens gång kommer ni få ta del av flertalet exempel från verkligheten, baserat på kursledarens egna erfarenheter av arbetet med hållbara leverantörskedjor runtom i världen.

Om kursledaren:

Utbildningen leds av Anna Lindstedt från Ethos International (CEO, Partner & Senior Advisor). Anna har länge arbetat med SA8000, en global standard för socialt ansvarstagande på arbetsplatsen, och är även Certified SA8000 Lead Auditor SA8000. Under sina 10 år inom hållbarhetsbranschen har hon genomfört inspektioner över hela världen och bidrar under kursen med många olika perspektiv från olika branscher och regioner.

Program
Anmälan
Intresseanmälan

Läs vår integritetspolicy här

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
TBD

Plats
Karlavägen 40, Stockholm

Kursavgift
7 500 (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.
ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 50% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Ethos utbildningar har gett oss bra verktyg för att på allvar kunna börja utvärdera våra leverantörer på ett systematiskt sätt. Detta utvärdrringsarbete leder till att [tack vare utbildningen] har vi idag bättre koll på våra leverantörer och att vi verkligen kan stå för de produkter vi levererar.

Mikael Hedenborn, Medtryck

Tips!

För dig som vill veta mer om att granska leverantörer erbjuder vi ”Leverantörsgranskning på plats”. Kurserna kompletterar varandra perfekt och just nu får du 25% rabatt om du bokar båda kurserna samtidigt! Vid bokning, skriv in rabattkoden: Leverantörspaketet.

Utbildningen ger dig:

 • Kunskap om vilken typ av kravställning och processer som krävs för att kunna implementera arbetet med hållbara leverantörskedjor i praktiken

 • Kunskap om arbetet med leverantörskoder, riskanalys, självskattningsformulär, inspektioner och leverantörsutveckling

 • Verktyg för att identifiera, värdera och hantera hållbarhetsrisker i leverantörskedjan, som du kan applicera på ditt företags leverantörskedjearbete.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig i ledande befattning där inköp och upphandling-, kvalitet- eller hållbarhetsfrågor är en del av arbetet. Exempelvis har du rollen som:

 • Inköpsansvarig

 • Hållbarhet/CSR-ansvarig

 • Miljöansvarig

 • Projektledare och andra befattningar som ansvara för att köpa in varar och tjänster

Kursledare

Anna Lindstedt

CEO, Partner & Senior Advisor, Ethos International

Utbildningsansvarig

Max Berggren
Max BerggrenEngagement Manager & Head of Training
+46708239438