Ring till oss 08-440 26 00|info@ethosinternational.se
Loading...
Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Om utbildningen:

Dagens leverantörskedjor är ofta komplexa, djupa och inte minst globala, vilket innebär en stor utmaning för många företag. Med denna utbildning ger vi dig kunskap att kartlägga, utvärdera och adressera hållbarhetsriskerna i leverantörskedjan. Du får lära dig om leverantörskoder, riskanalys, självskattningsformulär, inspektioner och leverantörsutveckling. Utbildningen riktar sig särskilt till dig som har en roll som inköps-, kvalitets- eller hållbarhetsansvarig.

Steg för steg går vi igenom en process för leverantörsgranskning med användbara verktyg, workshops och exempel som du kan applicera på ditt företags arbete med hållbara leverantörskedjor. Under utbildningens gång kommer ni få ta del av exempel från verkligheten, baserat på kursledaren Anna Lindstedts egna erfarenheter av arbetet med hållbara leverantörskedjor runtom i världen. Utbildningen har ett internationellt perspektiv och tar avstamp i de vanligaste riskerna i leverantörskedjan ur ett geografiskt och branschperspektiv. Vi berör samtliga fyra hållbarhetsområden; mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption.

Kursledare är Anna Lindstedt, vd på Ethos International. Anna har länge arbetat med SA8000, en global standard för socialt ansvarstagande på arbetsplatsen, och är även Certified SA8000 Lead Auditor SA8000. Under sina 10 år inom hållbarhetsbranschen har hon genomfört inspektioner över hela världen och bidrar  under kursen med många olika perspektiv från olika branscher och regioner.

Tips! För dig som vill veta mer om att granska leverantörer erbjuder vi ”Leverantörsgranskning på plats”. Kurserna kompletterar varandra perfekt och just nu får du 25% rabatt om du bokar båda kurserna samtidigt! Rabattkod: leverantörspaketet.

Program
Anmälan

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
2018-03-08, 09.00-16.30

Plats
Stockholm

Kursavgift
7.900 (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.
ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 25% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Om utbildningen:

Dagens leverantörskedjor är ofta komplexa, djupa och inte minst globala, vilket innebär en stor utmaning för många företag. Med denna utbildning ger vi dig kunskap att kartlägga, utvärdera och adressera hållbarhetsriskerna i leverantörskedjan. Du får lära dig om leverantörskoder, riskanalys, självskattningsformulär, inspektioner och leverantörsutveckling. Utbildningen riktar sig särskilt till dig som har en roll som inköps-, kvalitets- eller hållbarhetsansvarig.

Steg för steg går vi igenom en process för leverantörsgranskning med användbara verktyg, workshops och exempel som du kan applicera på ditt företags arbete med hållbara leverantörskedjor. Under utbildningens gång kommer ni få ta del av exempel från verkligheten, baserat på kursledaren Anna Lindstedts egna erfarenheter av arbetet med hållbara leverantörskedjor runtom i världen. Utbildningen har ett internationellt perspektiv och tar avstamp i de vanligaste riskerna i leverantörskedjan ur ett geografiskt och branschperspektiv. Vi berör samtliga fyra hållbarhetsområden; mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption.

Kursledare är Anna Lindstedt, vd på Ethos International. Anna har länge arbetat med SA8000, en global standard för socialt ansvarstagande på arbetsplatsen, och är även Certified SA8000 Lead Auditor SA8000. Under sina 10 år inom hållbarhetsbranschen har hon genomfört inspektioner över hela världen och bidrar  under kursen med många olika perspektiv från olika branscher och regioner.

Tips! För dig som vill veta mer om att granska leverantörer erbjuder vi ”Leverantörsgranskning på plats”. Kurserna kompletterar varandra perfekt och just nu får du 25% rabatt om du bokar båda kurserna samtidigt! Rabattkod: leverantörspaketet.

Program
Anmälan

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
2018-03-08, 09.00-16.30

Plats
Stockholm

Kursavgift
7.900 (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.
ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 25% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Utbildningen ger dig:

  • En överblick och förståelse för vad arbetet för en hållbar leverantörskedja innebär

  • Förståelse för vilken typ av kravställning och processer som krävs för att kunna implementera arbetet med hållbara leverantörskedjor i praktiken

  • Verktyg för att identifiera, värdera och hantera hållbarhetsrisker i leverantörskedjan

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig i ledande befattning där inköp och upphandling-, kvalitet- eller hållbarhetsfrågor är en del av arbetet. Exempelvis har du rollen som:

  • Inköpsansvarig

  • Hållbarhet/CSR-ansvarig

  • Miljöansvarig

  • Projektledare och andra befattningar som ansvara för att köpa in varar och tjänster

Kursledare

Utbildningsansvarig

Max Berggren
Max BerggrenHead of Education
+46708239438