Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

I samarbete med Institutet Mot Mutor

Varför ska du gå utbildningen?

 • Du vill tydligare förstå gränsdragningen kring mutor, intressekonflikter och maktmissbruk

 • Du vill skapa ett heltäckande och effektivt antikorruptionsarbete i din organisation

 • Att inte bedriva ett aktivt antikorruptionsarbete riskerar att skada varumärket, ge böter samt resultera i förlorade kunder, medarbetare och investerare

Om utbildningen:

Under dagen kommer vi att ge dig verktyg för att minimera och hantera korruptionsrisker i din organisation samt kunskap om hur du implementerar och följer upp antikorruptionsarbetet. Vi fördjupar oss i lagstiftning kring ämnet, IMMs riktlinjer kring korruption (Näringslivskoden) och Politiskt Exponerad Person (PEP). Under kursen går vi även igenom delar av standarden ISO 37001 som ger vägledning för organisationers styrning och ramverk gällande antikorruptionsfrågor. Utbildningen innehåller flera praktiska exempel och workshops så du snabbt får omsätta dina nya kunskaper i praktiken.

Om kursledarna:

Utbildningen leds av Catarina Larsson, Engagement Manager på Ethos International, och Natali Phalén, Generalsekreterare på Institutet Mot Mutor. Natali har länge arbetat som advokat med korruptionsbrott och Catarina arbetar på daglig basis med att verka för en transparent samt etisk värde- och leverantörskedja. Deras samlade erfarenhet av korruptionsfrågor spänner över många olika branscher och ger dig en heltäckande förståelse för korruptionsrisker och hur dessa kan förhindras.

Program
Anmälan
Intresseanmälan

Läs vår integritetspolicy här

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum

2020-10-06

Plats
Online, länk kommer skickas ut till din registrerade email adress

Kursavgift
7500 kr (exkl. moms)
Priset inkluderar diplom.

Språk
Kursen hålls på engelska. Kursledarna är flytande på svenska och kan förklara saker på svenska vid behov.

Erbjudande
Ta med dig en kollega och få 50% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Obs!

Datum ej fastställt – hösten 2020

I samarbete med Institutet Mot Mutor

Varför ska du gå utbildningen?

 • Du vill tydligare förstå gränsdragningen kring mutor, intressekonflikter och maktmissbruk

 • Du vill skapa ett heltäckande och effektivt antikorruptionsarbete i din organisation

 • Att inte bedriva ett aktivt antikorruptionsarbete riskerar att skada varumärket, ge böter samt resultera i förlorade kunder, medarbetare och investerare

Om utbildningen:

Korruption är ett komplext ämne och diskussionen kring mutor, intressekonflikter och maktmissbruk pågår ständigt. Det blir allt viktigare för organisationer att arbeta aktivt med antikorruption.

Denna heldagsutbildning riktar sig till dig som vill få en grundförståelse för vad korruption är, vilken nationell och internationell lagstiftning som finns samt få kunskaper och praktiska verktyg som kan hjälpa din organisation att hantera korruptionsrisker. Utbildningen leds av erfarna personer på området och består av föreläsningar blandat med praktiska exempel och workshops där du får omsätta dina nya kunskaper i praktiken.

Om kursledarna:

Kursledare är Catarina Larsson, Engagement Manager på Ethos International, och Natali Phalén, generalsekreterare på Institutet Mot Mutor. Natali Phalén har länge arbetat som advokat med korruptionsbrott och Catarina Larsson arbetar på daglig basis med att verka för en transparent värde- och leverantörskedja bland Ethos Internationals kunder. Deras samlade erfarenhet av korruptionsfrågor spänner över många olika branscher och ger dig en heltäckande förståelse för korruptionsrisker och hur dessa kan förhindras.

Program
Anmälan
Intresseanmälan

Läs vår integritetspolicy här

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum

Datum ej fastställt – hösten 2020

Plats
Karlavägen 40, Stockholm

Kursavgift
7500 kr (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

Språk
Kursen och kursmaterialet är på engelska. Kursledarna är flytande i svenska och kan förklara saker på svenska vid behov.

Erbjudande
Ta med dig en kollega och få 50% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Utbildningen ger dig:

 • Förståelse för vilka handlingar och underlåtenheter som korruption omfattar

 • Verktyg för att både identifiera och bedöma korruptionsrisker

 • Rutiner och kontrollmekanismer för att förebygga, identifiera och minimera korruptionsriskser

 • Kunskap om nationell och internationell lagstiftning om korruption

 • Kunskaper kring rutiner och kontrollmekanismer för riskminimering

 • Kunskap om Näringslivskoden, PEP och ISO 37001

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom privat, offentlig eller ideell verksamhet och vill lära dig vad korruption handlar om och hur man kan identifiera och minimera riskerna för korruption, exempelvis:

 • Compliance-ansvarig

 • Inköpsansvarig

 • CFO

 • Hållbarhetsansvarig

 • Marknadsansvarig

 • HR-ansvarig

Kursledare

Catarina Larsson

Engagement Manager, Ethos International

Natali Phalén

Generalsekreterare, IMM

Utbildningsansvarig

Max Berggren
Max BerggrenEngagement Manager & Head of Training
+46708239438