Ring till oss 08-440 26 00|info@ethosinternational.se
Loading...
Laddar Evenemang

Om utbildningen:

Korruption är ett komplext ämne och diskussionen kring mutor, intressekonflikter och maktmissbruk pågår ständigt. Det blir allt viktigare för organisationer att arbeta aktivt med antikorruption.

Denna heldagsutbildning riktar sig till dig som vill få en grundförståelse för vad korruption är, vilken nationell och internationell lagstiftning som finns samt få kunskaper och praktiska verktyg som kan hjälpa din organisation att hantera korruptionsrisker. Utbildningen leds av erfarna personer på området och består av föreläsningar blandat med praktiska exempel och workshops där du får omsätta dina nya kunskaper i praktiken.

Kursledare är Catarina Larsson, rådgivare på Ethos International, och Natali Phalén, generalsekreterare på Institutet Mot Mutor. Natali Phalén har länge arbetat som advokat med korruptionsbrott och Catarina Larsson arbetar på daglig basis med att verka för en transparent värde- och leverantörskedja bland Ethos Internationals kunder. Deras samlade erfarenhet av korruptionsfrågor spänner över många olika branscher och ger dig en heltäckande förståelse för korruptionsrisker och hur dessa kan förhindras.

Program
Anmälan

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
2018-05-15, 09.00-16.30

Plats
Sköldungagatan 7, Stockholm

Kursavgift
7900 kr (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 25% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Om utbildningen:

Korruption är ett komplext ämne och diskussionen kring mutor, intressekonflikter och maktmissbruk pågår ständigt. Det blir allt viktigare för organisationer att arbeta aktivt med antikorruption.

Denna heldagsutbildning riktar sig till dig som vill få en grundförståelse för vad korruption är, vilken nationell och internationell lagstiftning som finns samt få kunskaper och praktiska verktyg som kan hjälpa din organisation att hantera korruptionsrisker. Utbildningen leds av erfarna personer på området och består av föreläsningar blandat med praktiska exempel och workshops där du får omsätta dina nya kunskaper i praktiken.

Kursledare är Catarina Larsson, rådgivare på Ethos International, och Natali Phalén, generalsekreterare på Institutet Mot Mutor. Natali Phalén har länge arbetat som advokat med korruptionsbrott och Catarina Larsson arbetar på daglig basis med att verka för en transparent värde- och leverantörskedja bland Ethos Internationals kunder. Deras samlade erfarenhet av korruptionsfrågor spänner över många olika branscher och ger dig en heltäckande förståelse för korruptionsrisker och hur dessa kan förhindras.

Program
Anmälan

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
2018-05-15, 09.00-16.30

Plats
Sköldungagatan 7, Stockholm

Kursavgift
7900 kr (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 25% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Utbildningen ger dig:

 • Förståelse för vilka handlingar och underlåtenheter som omfattas av begreppet korruption

 • Förståelse för korruptionens skadeverkningar på samhället, företag och enskilda

 • Förståelsen för att kunna orientera sig i nationell och internationell lagstiftning om korruption samt Näringslivskoden

 • Kunskaper och praktiska verktyg för att identifiera och förebygga risker för korruption

 • Kunskaper kring rutiner och kontrollmekanismer för riskminimering

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom privat, offentlig eller ideell verksamhet och vill lära dig vad korruption handlar om och hur man kan identifiera och minimera riskerna för korruption, exempelvis:

 • Compliance-ansvarig

 • Inköpsansvarig

 • CFO

 • Hållbarhetsansvarig

 • Marknadsansvarig

 • HR-ansvarig

Kursledare

Utbildningsansvarig

Max Berggren
Max BerggrenHead of Education
+46708239438