Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Om utbildningen:

De globala målen lanserades 2015 och har under de senaste åren format den globala agendan samt ökat fokus på hållbarhetsfrågorna. Målen utgör en utgångspunkt för framtida riktning för hållbarhetsområdet och kommer att forma framtida incitament och lagstiftning på området.

Näringslivet pekas utav FN ut som en viktig aktör för att lyckas uppnå målen, både i form av att minimera sin negativa påverkan, men också i rollen om att skapa nya möjligheter. Detta gör att många företag vill arbeta aktivt med de globala målen, men stöter på utmaningar i arbetet med att effektivt integrera de i verksamheten.

Under denna endagskurs som vi håller i samarbete med UNDP Sverige går vi igenom vår steg-för-steg-process för att integrera de globala målen i verksamheten. Processen är formad utifrån vår erfarenhet av strategiskt arbete med hållbar affärsutveckling och ligger i linje med andra erkända internationella ramverk inom hållbarhetsområdet.

Kursledare är Markus Adolfsson, Konsultchef på Ethos International, och Brittmarie Djurle, senior rådgivare på Ethos International samt Albert Askeljung, Project Officer på UNDP Sverige. Markus och Brittmaries gedigna erfarenhet från hållbarhetsfrågor innefattar riskhantering, compliance, styrning och strategier kring hur företag kan integrera hållbarhetsfrågor i alla delar av verksamheten. Alberts erfarenheter från UNDP Sverige innefattar bland annat projektledning samt kommunikation och han arbetar idag aktivt med att öka förståelsen för FN:s Globala mål. Tillsammans ökar de din förståelse för hur samtliga globala mål för hållbar utveckling hänger ihop och hur organisationer kan arbeta utifrån dessa som en gemensam enhet där alla mål påverkar varandra.

Program
Anmälan

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
2018-05-28, 09.30-16.00 (OBS Nytt datum)

Plats
Sköldungagatan 7, Stockholm

Kursavgift
7 900 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 25% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Om utbildningen:

De globala målen lanserades 2015 och har under de senaste åren format den globala agendan samt ökat fokus på hållbarhetsfrågorna. Målen utgör en utgångspunkt för framtida riktning för hållbarhetsområdet och kommer att forma framtida incitament och lagstiftning på området.

Näringslivet pekas utav FN ut som en viktig aktör för att lyckas uppnå målen, både i form av att minimera sin negativa påverkan, men också i rollen om att skapa nya möjligheter. Detta gör att många företag vill arbeta aktivt med de globala målen, men stöter på utmaningar i arbetet med att effektivt integrera de i verksamheten.

Under denna endagskurs som vi håller i samarbete med UNDP Sverige går vi igenom vår steg-för-steg-process för att integrera de globala målen i verksamheten. Processen är formad av vår erfarenhet av strategiskt arbete med hållbar affärsutveckling och ligger i linje med andra erkända internationella ramverk inom hållbarhetsområdet.

Kursledare är Markus Adolfsson, Konsultchef på Ethos International, och Brittmarie Djurle, senior rådgivare på Ethos International samt Albert Askeljung, Project Officer på UNDP Sverige. Markus och Brittmaries gedigna erfarenhet från hållbarhetsfrågor innefattar riskhantering, compliance, styrning och strategier kring hur företag kan integrera hållbarhetsfrågor i alla delar av verksamheten. Alberts erfarenheter från UNDP Sverige innefattar bland annat projektledning samt kommunikation och han arbetar idag aktivt med att öka förståelsen för FN:s Globala mål. Tillsammans ökar de din förståelse för hur samtliga globala mål för hållbar utveckling hänger ihop och hur organisationer kan arbeta utifrån dessa som en gemensam enhet där alla mål påverkar varandra.

Program
Anmälan

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
2018-05-28, 09.30-16.00 (OBS Nytt datum)

Plats
Sköldungagatan 7, Stockholm

Kursavgift
7 900 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 25% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Utbildningen ger dig: 

  • Förståelse för bakgrunden av de globala målen

  • Förståelse för vad målen innebär för företag

  • Verktyg för att identifiera mål som är relevanta för verksamheten

  • Verktyg för att effektivt och strategiskt integrera målen i hållbarhetsarbetet och affärsstrategin

  • Metoder för att aktivt arbeta mot de prioriterade målen

Målgrupp:

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar inom privat verksamhet och vill lära dig hur din organisation kan arbeta med de globala målen. Exempelvis har du rollen som:

  • Hållbarhet/CSR-ansvarig

  • Miljöansvarig

  • Kommunikationsansvarig

  • HR-ansvarig

  • Affärsutvecklingsansvarig

Kursledare

Utbildningsansvarig

Max Berggren
Max BerggrenAdvisor, Head of Training
+46708239438