Ring till oss 08-440 26 00|info@ethosinternational.se
Loading...
Laddar Evenemang

I samarbete med UNDP Sverige

Varför ska du gå utbildningen?

 • De Globala målen betyder enorma affärsmöjligheter för näringslivet

 • Målens stora affärsmöjligheter fångas genom ett strukturerat och strategiskt arbete

 • Du behöver stöd i att linjera de Globala målen med affärsverksamheten

Om utbildningen:

Under 2015 lanserade FN 17 Globala mål för en hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) under samlingsnamnet Agenda 2030. De Globala målen sätter riktningen för hur världen ska utvecklas fram till år 2030 och betyder enorma affärsmöjligheter för företag som lyckas utnyttja de möjligheter som målen öppnar upp. Många företag vill därför arbeta med målen, men stöter på utmaningar i att effektivt integrera målen i verksamheten. Utbildningen går igenom vår steg-för-steg-process för att identifiera vilka av målen som är relevanta för er verksamhet och hur de kan integreras i verksamheten. Processen är formad utifrån vår erfarenhet av strategiskt arbete med hållbar affärsutveckling och ligger i linje med andra erkända internationella ramverk inom hållbarhetsområdet.

Utbildningen leds av Brittmarie Djurle, Senior Rådgivare på Ethos International, och Max Berggren, Rådgivare på Ethos International, samt Albert Askeljung, Project Officer på UNDP Sverige. Brittmaries och Max erfarenhet från hållbarhetsfrågor innefattar riskhantering, compliance, styrning och strategier kring hur företag kan integrera hållbarhetsfrågor i alla delar av verksamheten. Alberts erfarenheter från UNDP Sverige innefattar bl.a. projektledning och Albert arbetar idag aktivt med att öka förståelsen för de Globala målen

Program
Anmälan

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
2018-11-09, 09.30-16.00

Plats
Sköldungagatan 7, Stockholm

Kursavgift
7 500 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 50% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

I samarbete med UNDP Sverige

Varför ska du gå utbildningen?

 • De Globala målen betyder enorma affärsmöjligheter för näringslivet

 • Målens stora affärsmöjligheter fångas genom ett strukturerat och strategiskt arbete

 • Du behöver stöd i att linjera de Globala målen med affärsverksamheten

Om utbildningen:

Under 2015 lanserade FN 17 Globala mål för en hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) under samlingsnamnet Agenda 2030. De Globala målen sätter riktningen för hur världen ska utvecklas fram till år 2030 och betyder enorma affärsmöjligheter för företag som lyckas utnyttja de möjligheter som målen öppnar upp. Många företag vill därför arbeta med målen, men stöter på utmaningar i att effektivt integrera målen i verksamheten. Utbildningen går igenom vår steg-för-steg-process för att identifiera vilka av målen som är relevanta för er verksamhet och hur de kan integreras i verksamheten. Processen är formad utifrån vår erfarenhet av strategiskt arbete med hållbar affärsutveckling och ligger i linje med andra erkända internationella ramverk inom hållbarhetsområdet.

Utbildningen leds av Brittmarie Djurle, Senior Rådgivare på Ethos International, och Max Berggren, Rådgivare på Ethos International, samt Albert Askeljung, Project Officer på UNDP Sverige. Brittmaries och Max erfarenhet från hållbarhetsfrågor innefattar riskhantering, compliance, styrning och strategier kring hur företag kan integrera hållbarhetsfrågor i alla delar av verksamheten. Alberts erfarenheter från UNDP Sverige innefattar bl.a. projektledning och Albert arbetar idag aktivt med att öka förståelsen för de Globala målen

Program
Anmälan

Inga förkunskaper inom området krävs

Datum
2018-11-09, 09.30-16.00

Plats
Sköldungagatan 7, Stockholm

Kursavgift
7 500 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 50% rabatt på en av kursavgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio 30 dagar före eventet återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja ett tillgodokvitto som nyttjas på utbildning som anordnas av Ethos International. Tillgodokvittot kan nyttjas inom tolv (12) månader. Deltagaren meddelar Ethos International skriftligen till Max senast två (2) dagar innan utbildningen om platsen överlåts eller om tillgodokvitto önskas.

Max Berggren
Max BerggrenUtbildningsansvarig
+46708239438

Utbildningen ger dig: 

 • Förståelse för bakgrunden av FN:s Globala mål

 • Förståelse för vad målen innebär för företag

 • Verktyg för att identifiera de Globala mål som är relevanta för verksamheten

 • Verktyg för att effektivt och strategiskt integrera målen i hållbarhetsarbetet och affärsstrategin

 • Metoder för att aktivt arbeta mot de prioriterade målen

 • Best practice exempel inom näringslivet

Målgrupp:

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar inom privat verksamhet och vill lära dig hur din organisation kan arbeta med de globala målen. Exempelvis har du rollen som:

 • Hållbarhet/CSR-ansvarig

 • Miljöansvarig

 • Kommunikationsansvarig

 • HR-ansvarig

 • Affärsutvecklingsansvarig

Kursledare

Utbildningsansvarig

Max Berggren
Max BerggrenAdvisor, Head of Training
+46708239438