Ring till oss 08-440 26 00|info@ethosinternational.se
Loading...
eSAT2018-01-17T12:24:54+00:00

Vad är eSAT?

eSAT är ett webbaserat verktyg för utvärdering och bevakning av leverantörskedjan. Verktyget utvärderar hållbarhetsrisker baserat på internationella konventioner och deklarationer och täcker in samtliga hållbarhetsområden: miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, antikorruption och styrning av frågorna. eSAT är ett kostnadseffektivt sätt att utvärdera stora volymer av leverantörer och används idag av företag inom bland annat textilindustrin, gruvindustrin och byggsektorn.

Hur fungerar det?

eSAT mäter såväl risker för varje enskild leverantör, samt den sammantagna risken för hela värdekedjan. Resultaten presenteras på en tregradig skala för att underlätta identifiering av högriskleverantörer. Slutligen görs en automatisk utvärdering som bygger på internationell och nationell lagstiftning, standarder, normer och värderingar.

 • Kostnadseffektiv screening av ett stort antal leverantörer

 • Täcker alla hållbarhetsområden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption

 • Systematisk, objektiv utvärdering

 • Tydlig översikt av data på en aggregerad nivå samt enkel tillgång till data på leverantörsnivå

 • Möjlighet att koppla ihop information från olika delar av leverantörskedjan

 • Questionnaire Corrective Action Plan-funktion som möjliggör enkel uppföljning av åtgärdsplaner

Kontakta oss så berättar vi mer!
Tel: 08-440 26 00
info@ethosinternational.se

eSAT

Vårt system för leverantörsgranskning

 • Kostnadseffektiv screening av ett stort antal leverantörer

 • Täcker alla hållbarhetsområden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption

 • Systematisk, objektiv utvärdering

 • Tydlig översikt av data på en aggregerad nivå samt enkel tillgång till data på leverantörsnivå

 • Möjlighet att koppla ihop information från olika delar av leverantörskedjan

 • Questionnaire Corrective Action Plan-funktion som möjliggör enkel uppföljning av åtgärdsplaner

Kontakta oss så berättar vi mer!
Tel: 08-440 26 00
info@ethosinternational.se

Vad är eSAT?

eSAT är ett webbaserat verktyg för utvärdering och bevakning av leverantörskedjan. Verktyget utvärderar hållbarhetsrisker baserat på internationella konventioner och deklarationer och täcker in samtliga hållbarhetsområden: miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, antikorruption och styrning av frågorna. eSAT är ett kostnadseffektivt sätt att utvärdera stora volymer av leverantörer och används idag av företag inom bland annat textilindustrin, gruvindustrin och byggsektorn.

Hur fungerar det?

eSAT mäter såväl risker för varje enskild leverantör, samt den sammantagna risken för hela värdekedjan. Resultaten presenteras på en tregradig skala för att underlätta identifiering av högriskleverantörer. Slutligen görs en automatisk utvärdering som bygger på internationell och nationell lagstiftning, standarder, normer och värderingar.