Vad är eSAT?

eSAT är ett webbaserat verktyg för utvärdering och bevakning av leverantörskedjan. eSAT utvärderar hållbarhetsrisker baserat på internationella konventioner och deklarationer och täcker in samtliga hållbarhetsområden: miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, antikorruption och styrning av respektive område Det är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att utvärdera stora volymer av leverantörer och används idag av företag inom bland annat textilindustrin, gruvindustrin och byggsektorn. eSAT mäter risker för varje enskild leverantör samt den sammantagna risken för hela värdekedjan.

Företagsanpassade lösningar

eSAT går att anpassa efter organisationens önskemål och specifika branschutmaningar, och är standardiserad från organisationens egna kravställan i form av en leverantörskod(Supplier Code of Conduct). eSAT kan även användas under upphandlingsprocessen, där en ”Request for Information” (RFI) kan skickas ut via systemet.

Analysverktyg med tydliga resultat

eSAT samlar in, sammanställer och utvärderar automatiskt data från leverantörer. Resultatet presenteras i lättöverskådlig och tydlig grafik och leverantörerna bedöms enligt en tregradig skala och identifierar enskilda högriskleverantörer. eSAT ger en tydlig översikt av data på en aggregerad nivå samt tillgång till data på leverantörsnivå. Resultatet från analysverktyget kan fungera som beslutsfattande underlag i leverantörsarbetet och bidra till en hållbarare leverantörskedja.

Uppföljning

eSAT effektiviserar uppföljningen av avvikelser hos leverantörer då det är enkelt att begära in åtgärder (QCAP – Questionnaire Corrective Action Plan) från respektive leverantör. eSAT erbjuder dessutom möjlighet att samla andra bedömningar och underlag såsom inspektionsprotokoll och åtgärdsplaner.

  • Kostnadseffektiv screening av ett stort antal leverantörer

  • Systematisk och objektiv utvärdering

  • Skräddarsydda lösningar

  • Questionnaire Corrective Action Plan (CAP)-funktion som möjliggör effektiv uppföljning av åtgärdsplaner

  • Enkelt att spåra data

Kontakta oss

Tel: 08-440 26 00
info@ethosinternational.se

eSAT

Vårt system för leverantörsgranskning

  • Kostnadseffektiv screening av ett stort antal leverantörer

  • Systematisk och objektiv utvärdering

  • Skräddarsydda lösningar

  • Questionnaire Corrective Action Plan (CAP)-funktion som möjliggör effektiv uppföljning av åtgärdsplaner

  • Enkelt att spåra data

Kontakta oss

Tel: 08-440 26 00
info@ethosinternational.se

Vad är eSAT?

eSAT är ett webbaserat verktyg för utvärdering och bevakning av leverantörskedjan. eSAT utvärderar hållbarhetsrisker baserat på internationella konventioner och deklarationer och täcker in samtliga hållbarhetsområden: miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, antikorruption och styrning av respektive område Det är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att utvärdera stora volymer av leverantörer och används idag av företag inom bland annat textilindustrin, gruvindustrin och byggsektorn. eSAT mäter risker för varje enskild leverantör samt den sammantagna risken för hela värdekedjan.

Företagsanpassade lösningar

eSAT går att anpassa efter organisationens önskemål och specifika branschutmaningar, och är standardiserad från organisationens egna kravställan i form av en leverantörskod(Supplier Code of Conduct). eSAT kan även användas under upphandlingsprocessen, där en ”Request for Information” (RFI) kan skickas ut via systemet.

Analysverktyg med tydliga resultat

eSAT samlar in, sammanställer och utvärderar automatiskt data från leverantörer. Resultatet presenteras i lättöverskådlig och tydlig grafik och leverantörerna bedöms enligt en tregradig skala och identifierar enskilda högriskleverantörer. eSAT ger en tydlig översikt av data på en aggregerad nivå samt tillgång till data på leverantörsnivå. Resultatet från analysverktyget kan fungera som beslutsfattande underlag i leverantörsarbetet och bidra till en hållbarare leverantörskedja.

Uppföljning

eSAT effektiviserar uppföljningen av avvikelser hos leverantörer då det är enkelt att begära in åtgärder (QCAP – Questionnaire Corrective Action Plan) från respektive leverantör. eSAT erbjuder dessutom möjlighet att samla andra bedömningar och underlag såsom inspektionsprotokoll och åtgärdsplaner.