Ethos International

Return on your corporate responsibility

Certifications

Responsible investments and ESG (Environmental, Social, Governance) are the financial industry’s counterpart to sustainability and signifies managing issues related to the environment, social conditions and anti-corruption. We provide comprehensive advice within ESG and responsible investment with services such as ESG Due Diligence, support in disclosing investor indices information and develop ESG strategy and policy for responsible investment.

The area of sustainability increases in importance and has become an ever more business critical aspect. We help organisations identify and minimise risks, seize opportunities and successfully integrate sustainability into the business strategy.

Sustainability reporting means that organisations disclose information on development, position and results with regards to sustainability; human rights, labour rights, environment and anticorruption. We are experts in sustainability reporting and can assist in making your reporting clear, relevant and communicative.

Businesses have a responsibility to respect human rights. This means that businesses must avoid violating human rights and should identify and address human rights impacts throughout its operations. We offer a wide range of services related to business and human rights, from supporting companies in implementing a human rights due diligence process to building commitment through trainings and capacity building.

Training is a fundamental part for a successful integration of sustainability within the organisation. We offer trainings in for example basic sustainability, anti-corruption and sustainable supply chain. We also tailor company customised trainings based on the organisation’s needs and wishes.

Working with sustainable supply chain means taking responsibility for all parts of the business. This complex process is a central part of a sustainable business model. We provide services such as risk-mapping, follow-up with self-assessments, audits and supplier development throughout the supply chain.

Our sister company with a digital product for risk management and supplier assessments.

Client testimonials

Ethos Internationals långa erfarenhet av hållbarhetsrapportering och strategiutveckling har varit en stor resurs för de processer jag har drivit i olika bolag. De är dessutom väldigt kunniga i GRI och vet hur man gör hållbarhetsrapportering roligt! 

Ethos International har med sin djupa kunskap och långa erfarenhet av hållbarhetsarbete lämnat ett viktigt bidrag i våra interna utbildningar

Medarbetarna på Ethos är inte bara goda utförare som levererar snabbt och pricksäkert, de är även duktiga pedagoger. Samarbetet ger på så vis både resultat och kunskap

Ethos är en kompetent, tydlig och pålitlig partner. De är lyhörda för våra behov, tålmodiga med våra frågor och funderingar, och prestigelösa. 

Jörgen Ågren, Miljöchef, JM