Ring till oss 08-440 26 00|info@ethosinternational.se
Loading...
ESG Assessment2018-11-08T09:55:17+00:00

Vad är en ESG Assessment?

ESG (Environmental, Social, Governance) är finansvärldens motsvarighet till hållbarhet och står för hantering av frågor som berör miljö, sociala frågor, anitkorruption och styrning. ESG-risker blir allt viktigare att ta hänsyn till i transaktionssammanhang och kan vara avgörande för ett bolags framgång på sikt. Fler än 1500 investeringsorgan och finansiella institutioner har idag anslutit sig till världens största frivilliginitiativ för ansvarsfulla investeringar, PRI, (Principles for Responsible Investment.). Det snabbt växande engagemanget världen över visar att ESG-faktorer nu utgör allt viktigare områden att undersöka vid förvärv, samarbeten, fusioner eller avyttringar.

Information?

  • Beslutsunderlag inför förvärv och fusion

  • Förhandlingsstöd i avtalsförhandling

  • Utvärderingsverktyg inför avyttring

  • Kompetensstöd i aktivt styrande av portföljbolag

  • Riskminimering och möjlighetsoptimering för portföljbolag

Kontakta oss så berättar vi mer!
Tel: 08-440 26 00
info@ethosinternational.se

Hur kan vi hjälpa till?

Desktop-analys

En desktop-analys innebär en kartläggning av bolagets ESG-risker där vi gör en sammanvägning av intern och extern befintlig information. Vi tittar bland annat på bolagsstruktur och interna styrdokument samt medierapportering och information från internationella Due Diligence-databaser. Resultatet blir en heltäckande nulägesanalys över bolagets ställning inom branschen och gentemot konkurrenter.

Dialog med ledning och nyckelpersoner

Genom dialog med bolagets ledning och nyckelpersoner kartlägger vi det befintliga ESG-arbetet samt identifierar ESG-relaterade risker och möjligheter. Syftet är att utvärdera bolagets sammantagna ESG-arbete. Dialogen inkluderar bland annat bolagsstruktur, verksamhet och arbetsprocesser.

Site-visit

Vid en site visit besöker vi bolaget för att få en djupare förståelse för bolagets ESG-arbete. En site visit kan ses som en utvärdering av ESG-riskerna identifierade under desktop-analysen. Syftet är att antingen verifiera eller avvisa de tänkbara riskerna samt peka ut ytterligare potentiella risker och möjligheter. Under besöket genomförs en rundvandring i bolagets anläggning/ar, granskning av relevant dokumentation samt intervjuer med operativt ansvariga och personal.

Självskattningsformulär

Vi erbjuder skräddarsydda ESG-frågeformulär som gör det enkelt att samla in information om, och utvärdera ett bolags ESG-arbete. Frågeformuläret ger en objektiv och systematisk bedömning av bolagets ESG-risker utifrån internationella ramverk och standarder.

ESG Due Diligence

Vår guide till schyssta investeringar

Information?

  • Beslutsunderlag inför förvärv och fusion

  • Förhandlingsstöd i avtalsförhandling

  • Utvärderingsverktyg inför avyttring

  • Kompetensstöd i aktivt styrande av portföljbolag

  • Riskminimering och möjlighetsoptimering för portföljbolag

Kontakta oss så berättar vi mer!
Tel: 08-440 26 00
info@ethosinternational.se

Vad är en ESG Due Diligence?

ESG (Environmental, Social, Governance) är finansvärldens motsvarighet till hållbarhet och står för hantering av frågor som berör miljö, sociala frågor, anitkorruption och styrning. ESG-risker blir allt viktigare att ta hänsyn till i transaktionssammanhang och kan vara avgörande för ett bolags framgång på sikt. Fler än 1500 investeringsorgan och finansiella institutioner har idag anslutit sig till världens största frivilliginitiativ för ansvarsfulla investeringar, PRI, (Principles for Responsible Investment.). Det snabbt växande engagemanget världen över visar att ESG-faktorer nu utgör allt viktigare områden att undersöka vid förvärv, samarbeten, fusioner eller avyttringar.

Hur kan vi hjälpa till?

Desktop-analys

En desktop-analys innebär en kartläggning av bolagets ESG-risker där vi gör en sammanvägning av intern och extern befintlig information. Vi tittar bland annat på bolagsstruktur och interna styrdokument samt medierapportering och information från internationella Due Diligence-databaser. Resultatet blir en heltäckande nulägesanalys över bolagets ställning inom branschen och gentemot konkurrenter.

Dialog med ledning och nyckelpersoner

Genom dialog med bolagets ledning och nyckelpersoner kartlägger vi det befintliga ESG-arbetet samt identifierar ESG-relaterade risker och möjligheter. Syftet är att utvärdera bolagets sammantagna ESG-arbete. Dialogen inkluderar bland annat bolagsstruktur, verksamhet och arbetsprocesser.

Site-visit

Vid en site visit besöker vi bolaget för att få en djupare förståelse för bolagets ESG-arbete. En site visit kan ses som en utvärdering av ESG-riskerna identifierade under desktop-analysen. Syftet är att antingen verifiera eller avvisa de tänkbara riskerna samt peka ut ytterligare potentiella risker och möjligheter. Under besöket genomförs en rundvandring i bolagets anläggning/ar, granskning av relevant dokumentation samt intervjuer med operativt ansvariga och personal.

Självskattningsformulär

Vi erbjuder skräddarsydda ESG-frågeformulär som gör det enkelt att samla in information om, och utvärdera ett bolags ESG-arbete. Frågeformuläret ger en objektiv och systematisk bedömning av bolagets ESG-risker utifrån internationella ramverk och standarder.