För att uppmärksamma finansmarknadens betydelse för en hållbar utveckling anordnar Miljömärkningen Svanen Fondvalsdagen idag den 21 februari. Kampanjen syftar till att få fler svenskar att göra mer medvetna och hållbara fondval.

I hållbarhetssammanhang pratar man ofta om tre betydande områden med stor påverkan på vår omvärld; Biffen, Bilen och Bostaden. På senare år har den här trion fått sällskap av ett fjärde B: Börsen. Att placera sina pengar på ett ansvarsfullt sätt, att ställa krav på sina fonder och att göra medvetna investeringar är minst lika viktigt som att se över sina kost-, bränsle- och energival. För att uppmuntra till ett hållbart sparande anordnar därför Svanen Fondvalsdagen idag den 21 februari.

Där det stora kapitalet finns, finns det också störst möjlighet till påverkan. Trots att sju av tio svenskar kan tänka sig att spara i hållbara fonder, är det bara 37 procent som faktiskt gör det. Enligt en undersökning från Kantar Sifo uppger de allra flesta att den främsta anledningen är att de inte har tid att ta reda på vilka fonder som är hållbara. Och ja, att beta igenom de över 6000 fonderna på den Nordiska fondmarknaden kan vara en tidskrävande process, även om det är långt ifrån omöjligt. Swesif (Sveriges forum för hållbara investeringar) har utvecklat ett verktyg där sparare kan söka efter fonder utifrån frågor som de själva tycker är viktiga. Sedan får man själv gå vidare och läsa mer om hållbarhetsarbetet i fondens informationsmaterial.

Ett tidseffektivt alternativ om du vill ha en garanterat hållbar fond är att välja någon av de 13 Svanenmärkta fonderna. En Svanenmärkt fond innebär att:

  • Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska.
  • Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.
  • Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.
  • Svanen stimulerar fonden till ett aktivt ägande och driver ett påverkansarbete gentemot företagen i portföljen.

Hela listan över Svanenmärkta fonder hittar du här: http://www.svanen.se/I-fokus/Fonder/For-spararen