Vill du jobba med hållbarhetsfrågor såsom mänskliga rättigheter, miljö, antikorruption och arbetsrätt? Vill du ha en varierad anställning med många kunder i blandade branscher? Vi söker fler konsulter att gå med i vårt team. Har du juristbakgrund, erfarenhet av granskning av leverantörskedjor eller rådgivning inom hållbarhet?

Läs mer på Lediga Tjänster och ansök till Max.berggren@ethosinternational.se