Loading...
Startsida2020-12-09T13:18:45+00:00

Ethos International

Return on your corporate responsibility

Kurser
Kontakta oss

Certifieringar

Hållbarhet i finansbranschen blir allt viktigare. Vi tillhandahåller heltäckande rådgivning inom hållbarhet, med allt från integration av hållbarhet i existerande processer och ESG Due Diligence till påverkansarbete och impact investing. Bland våra kunder ingår flera av nordens ledande private equity-bolag, fondmäklare och institutionella investerare.

Hållbarhetsredovisning innebär att bolaget ska redogöra för företagets utveckling, ställning och resultat genom att redovisa så kallad icke-finansiell information, det vill säga andra värden än de rent ekonomiska. Vi är experter på hållbarhetsredovisning och gör er rapport tydlig, relevant och läsvärd.

Utveckla ert miljö- och klimatarbete med oss. Vi hjälper er identifiera risker, förstå och mäta påverkan, kontextualisera och redovisa klimatarbete samt utveckla långsiktiga strategier för att bedriva ett effektivt miljö och klimatarbete.

Företag har ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Detta innebär att företag ska undvika att kränka de mänskliga rättigheterna och bör identifiera och hantera negativ påverkan som verksamheten bidrar till. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster relaterade till företag och mänskliga rättigheter, från att hjälpa företag att implementera en process för human rights due diligence till att bygga engagemang genom utbildningar och kapacitetsuppbyggnad.

För att framgångsrikt hantera risker kopplade till antikorruption behöver företag arbeta proaktivt med att förstå vad korruption betyder och hur det ser ut i företaget och den specifika branschen. Ethos stödjer företag i arbetet med att arbeta aktivt med antikorruption, t.ex. genom riskidentifiering och, riskhantering och utbildning.

Att arbeta med och säkerställa hållbara leverantörskedjor innebär att ta ansvar för alla delar av sin verksamhet. Detta komplexa arbete är en central del i en hållbar affärsmodell. Vi hjälper er med kartläggning, granskning och uppföljning genom hela kedjan.

Hållbarhetsfrågorna ligger allt högre upp på dagordningen och får en allt mer affärskritisk roll. Vi hjälper er att identifiera och minimera riskerna, kartlägga och dra nytta av möjligheterna samt framgångsrikt integrera hållbarhetsarbetet i företagets affärsstrategi.

Utbildning är grunden för en lyckad förankring av hållbarhetsarbetet. Vi erbjuder öppna utbildningar och skräddarsydda företagsanpassade kurser och utbildningar utifrån era behov och önskemål. Vi håller kurser i bland annat hållbarhetsredovisning, leverantörsgranskning, jämställdhet och antikorruption.

Vårt systerbolag med en digital lösning för riskhantering och granskning av leverantörskedjan.

Kommande kurser

Nyheter

Urval av våra kunder

Nöjda kunder

Ethos Internationals långa erfarenhet av hållbarhetsrapportering och strategiutveckling har varit en stor resurs för de processer jag har drivit i olika bolag. De är dessutom väldigt kunniga i GRI och vet hur man gör hållbarhetsrapportering roligt! 

Ethos International har med sin djupa kunskap och långa erfarenhet av hållbarhetsarbete lämnat ett viktigt bidrag i våra interna utbildningar

Medarbetarna på Ethos är inte bara goda utförare som levererar snabbt och pricksäkert, de är även duktiga pedagoger. Samarbetet ger på så vis både resultat och kunskap

Ethos är en kompetent, tydlig och pålitlig partner. De är lyhörda för våra behov, tålmodiga med våra frågor och funderingar, och prestigelösa. 

Jörgen Ågren, Miljöchef, JM

Frukostseminarier

Certifieringar

Publikationer

Till toppen