Ring till oss 08-440 26 00|info@ethosinternational.se
Loading...
Startsida 2018-01-19T10:43:39+00:00

Ethos International

Return on your corporate responsibility

Kurser
Kontakta oss

Certifieringar

Hållbarhetsredovisning innebär att bolaget ska redogöra för företagets utveckling, ställning och resultat genom att redovisa så kallad icke-finansiell information, det vill säga andra värden än de rent ekonomiska. Vi är experter på hållbarhetsredovisning och gör er rapport tydlig, relevant och läsvärd.

Utbildning är grunden för en lyckad intern förankring av hållbarhetsarbetet. Vi erbjuder öppna utbildningar i bland annat grundläggande hållbarhet, antikorruption och hållbara leverantörskedjor, samt skräddarsyr företagsanpassade kurser och utbildningar utifrån varje enskild organisations behov och önskemål.

Hållbarhetsfrågorna ligger allt högre upp på dagordningen och får en allt mer affärskritisk roll. Vi hjälper er att identifiera och minimera riskerna, kartlägga och dra nytta av möjligheterna samt framgångsrikt integrera hållbarhetsarbetet i företagets affärsstrategi.

Genom en ESG Due Diligence identifieras och utvärderas potentiella ESG-risker (Environmental, Social, Governance) vid förvärv, samarbete, fusion eller avyttring. Ethos Internationals ESG Due Diligence går på djupet och omfattar vid sidan av traditionell desktop-analys och screening även inspektioner på plats av företaget om så önskas.

Att arbeta med och säkerställa hållbara leverantörskedjor innebär att ta ansvar för alla delar av sin verksamhet. Något som förväntas av företag idag. Vi hjälper er med kartläggning, granskning och uppföljning genom hela kedjan.

eSAT är vårt webbaserade verktyg speciellt framtaget för att underlätta en effektiv och grundlig granskning av leverantörskedjan. Med eSAT blir supply chain-arbetet både enklare och mer kostnadseffektivt.

Nyheter

Urval av våra kunder

Certifieringar

Publikationer

Kommande kurser