Whistle blowersystem

Ethos International tillhandahåller ett säkert externt whistle blowersystem i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Vi erbjuder en komplett lösning som är kostnadseffektiv, har hög trovärdighet och är geografiskt obundet.  

Diskriminering, trakasserier, korruption och andra oegentligheter är problem som kan skada företagets verksamhet, varumärke och rykte. Ofta ser medarbetarna vad som sker, men vet inte vart de ska vända sig med informationen. Om en medarbetare inte vill eller kan vända sig till sin chef är ett whistle blowersystem en alternativ kanal för att anmäla oegentligheter.

Ethos International erbjuder ett säkert whistle blowersystem där anmälaren har möjlighet att vara anonym. Ett externt whistle blowersystem innebär att den som använder systemet får en kontakt utanför företaget. Detta ökar trovärdigheten av systemet vilket minskar risken för att anställda avstår att “vissla” på grund av rädsla för interna konflikter. Med ett whistle blowersystem kan ledningen snabbt få reda på och åtgärda uppdagade problem.

 

Whistle blowerprocessen

Utöver systemet hjälper vi er även med whistle blowerpolicy, utbildning och ärendehantering.