Utbildning

Utbildning är grunden för en lyckad förankring av hållbarhetsarbetet internt. Ethos International erbjuder både företagsanpassade och öppna utbildningar på svenska eller engelska. Vi håller både egna kurser och utbildningar samt utbildningar tillsammans med bland annat Aktuell Hållbarhet. Klicka här för att se aktuellt kursutbud.

 

Öppna utbildningar

 

Vi arrangerar kontinuerligt kurser och utbildningar i hållbarhet, både i egen regi och tillsammans med Aktuell Hållbarhet. Under 2017 erbjuder vi grund- fortsättningskurser i CSR samt kurser i GRI-rapportering, supply chain management och antikorruption. Mer information om kurserna hittar du i vårt kursutbud eller på Aktuell Hållbarhets hemsida. 

Företagsanpassade utbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar efter kundens önskemål och förutsättningar. Vi erbjuder såväl lärarledda workshops som webbutbildningar och "train-the-trainer"-koncept. Exempel på genomförda utbildningar är grundläggande hållbarhet, hållbarhetsrapportering i enlighet med GRI, leverantörsgranskning på plats samt antikorruption och branschspecifika hållbarhetsutbildningar (inom t.ex. ESG, PRI och CDP).

 

Seminarium

Några gånger per år arrangerar vi seminarer där vi diskuterar relevanta hållbarhetsområden. Under 2017 har vi bland annat berört det nya lagkravet på hållbarhetsrapportering, GRI Standards och ESG-riktlinjer. Håll koll på kalendariet för att ta reda på när nästa frukostseminarium hålls eller maila info@ethosinternational.se.