Utbildning

Utbildning är grunden för en lyckad förankring av hållbarhetsarbetet internt. Ethos International erbjuder både företagsanpassade och öppna utbildningar på svenska eller engelska. Vi håller utbildningar tillsammans med bland annat Aktuell Hållbarhet.

Företagsanpassade utbildningar

Ethos International skräddarsyr utbildningar efter kundens önskemål och förutsättningar. Vi erbjuder såväl lärarledda workshops som webbutbildningar och "train-the-trainer"-koncept. Exempel på genomförda utbildningar är grundläggande hållbarhet, hållbarhetsrapportering i enlighet med GRI, leverantörsgranskning på plats samt anti-korruption och den nya mutbrottslagstiftningen.

 

 

Öppna utbildningar

Tillsammans med Aktuell Hållbarhet håller vi kontinuerligt kurser om hållbarhet. Under hösten 2016 och våren 2017 erbjuder vi grund- och en fortsättningskurser i CSR samt kurser i GRI-rapportering, supply chain management och antikorruption. Mer information om kurserna hittar du i vårt Kalendarium eller på Aktuell Hållbarhets hemsida.

 

Frukostseminarium

Några gånger per år håller vi frukostseminarium där vi bjuder på frukost och föreläser om relevanta hållbarhetsområden.  Under det senaste året har vi bland annat berört ämnen som effektiv leverantörsgranskning, PRI:s nya rapporteringskrav, AA1000 granskning av hållbarhetsrapporter och whistle blowersystem i globala företag. Håll koll på kalendariet på första sidan för att få reda på när nästa frukostseminarium hålls eller maila info@ethosinternational.se.