Kommunikation

Att kommunicera sitt hållbarhetsarbete är viktigt men det kan också vara utmanande på många sätt. Genom att allt fler företag satsar på långsiktiga hållbarhetsstrategier ökar även kraven och behoven av god och relevant rapportering. Ethos International har flera års erfarenhet av att hjälpa organisationer med att kommunicera sitt ansvar för att få bästa möjliga avkastning av hållbarhetsarbetet.

Intressentdialoger och materialitetsanalys

Att föra dialog med både interna och externa intressenter är mycket viktigt för att skapa ett välfungerande och integrerat hållbarhetsarbete. Ethos International erbjuder intressentdialoger i form av enkäter, fokusgrupper och enskilda intervjuer i enlighet med den internationella standarden AA1000SES.

Vi utför även materialitetsanalyser, även kallat väsentlighetsanalyser, i enlighet med GRI:s riktlinjer för att identifiera vad som är väsentligt för en organisation att rapportera om.

Hållbarhetsredovisning

Vi har mångårig erfarenhet av hållbarhetsredovisning i enlighet med internationellt etablerade ramverk såsom Global Reporting Initiative, GRI, och FN Global Compacts rapporteringsstandard Comunication on progress, COP.  Vi kan bland annat hjälpa din organisation att ta steget från GRI G3.1 till GRI G4. 

Carbon Disclosure Project, CDP

Vi har genom åren hjälpt många företag att förbättra sitt score i CDP. Vi kan producera texter, kalkylera utsläpp och bistå med mallar för datainsamling för att underlätta din CDP-rapportering. Vi är även certifierade enligt AA1000 att utföra verifiering av CDP rapporter.  

Dow Jones Sustainability Indices och FTSE4Good

Ethos International hjälper organisationer som är eller vill bli inkluderade i Dow Jones Sustainability Indices, DJSI och FTSE4Good. DJSI och FTSE4Good är internationella index som rankar företag som ligger i framkant med sitt hållbarhetsarbete.