Granskning

En oberoende tredjepartsgranskning är nyckeln till ett trovärdigt hållbarhetsarbete. Ethos International erbjuder hållbarhetsrevisioner i enlighet med den internationellt etablerade standarden AA1000AS.

Granskning av hållbarhetsredovisningar

En oberoende tredjepartsgranskning är nyckeln till en trovärdig hållbarhetsrapport. Ethos International erbjuder granskning i enlighet med den internationellt etablerade standarden AA1000AS (2008). En granskning enligt AA1000AS innehåller revision av data, styrningssystem och processer som har använts för att definiera innehållet i rapporten. Granskningen tar även hänsyn till hur organisationens intressenter har tagits i beaktande. Granskningen resulterar i en bestyrkanderapport som kan inkluderas i hållbarhetsrapporten.

 

Verifiering av CDP-rapporter

Ethos International utför, med certifieringen AA1000AS, verifiering av växthusgasutsläpp i CDP-rapporter. Vi granskar koldioxidberäkningarna i scope 1, 2 och 3 och lämnar en bestyrkanderapport som kan inkluderas i rapporten. Verifieringen ger organisationer både extra disclosure och performance poäng.