Ethos International

Ethos International är en konsultbyrå som grundades 2007. Vi erbjuder kompetens
inom samtliga fyra hållbarhetsområden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och
antikorruption. Vi har mångårig erfarenhet av strategisk rådgivning från en rad olika
branscher.

Våra medarbetare har erfarenhet från höga positioner inom såväl näringsliv som frivillighetsorganisationer. Vi har varit delaktiga i utvecklandet av många av dagens
ledande hållbarhetsstandarder och initiativ, som ISO 26000 och FN Global Compacts
rapporteringsform COP. Vi är även utsedda till GRI Certified Trainer och Gold Community
Member.

Ethos Internationals medarbetare har även erfarenhet från arbete i fält från Afrika,
Sydamerika, Östeuropa och Asien. Tack vara denna kombination av praktiska och
strategiska erfarenheter kan vi på ett effektivt sätt bidra till att organisationer får en högre
avkastning från sitt hållbarhetsarbete.

 

 

 

Medarbetare

Anna Lindstedt

Anna Lindstedt

VD, Partner, Senior Advisor

Anna Lindstedt, som har arbetat som VD och Senior Advisor på Ethos International sedan 2008, har lång erfarenhet från att hjälpa globala företag med deras strategiska hållbarhetsarbete i allmänhet och supply chain management i synnerhet. Anna är SA8000 certified basic auditor. Dessutom har hon mångårig erfarenhet som utbildare och föreläsare, bland annat på uppdrag åt Aktuell Hållbarhet.

Anna är i grunden utbildad civilekonom från Uppsala universitet och har mångårig erfarenhet av kommunikationsfrågor från det privata näringslivet, bland annat som Kommunikationschef och IR-chef. Anna har tidigare arbetat som konsult med inriktning på ledningssystem och strategiska frågor inom miljöområdet.

Malin Lindfors Speace

Malin Lindfors Speace

Partner, Senior Advisor

Malin Lindfors Speace, som är en av grundarna till Ethos International, har hjälpt företag med deras hållbarhetsarbete i över 15 år. Dessutom är hon en av ett fåtal experter i Sverige på GRI (Global Reporting Initiative) – ett ramverk för företag att rapportera sitt hållbarhetsarbete. Malin är också AA1000 certified lead assurance practitioner, certifierad SA8000-auditör samt har mångårig erfarenhet som utbildare och föreläsare, bland annat på uppdrag åt Aktuell Hållbarhet.

Tidigare har Malin bland annat startat gatutidningen Situation Stockholm samt genom det internationella nätverket INSP motsvarande tidningar i Ryssland, Ukraina och Sydafrika. Hon är en av grundarna till insamlingsstiftelsen för Svenska Mikrokrediter för återuppbyggnaden efter tsunamikatastrofen 2004. Hon har fått ta emot ett antal utmärkelser, bland annat Stockholm UN Chapter’s Rights Award, the Respect Foundation’s Grass Roots Work Award and The Non-violence Foundation’s Work against Violence.

BrittMarie Djurle

BrittMarie Djurle

Senior Advisor

Brittmarie Djurle har mångårig erfarenhet från olika roller inom internationella industriföretag, senast som hållbarhetschef för ett företag inom medicintekniska branschen. Tidigare har hon bland annat varit kvalitetschef och ansvarig för enterprise risk management. Hon har dessutom erfarenhet av compliance-frågor och intern kontroll. Hållbarhetsfrågorna har dock funnits med som en röd tråd genom karriären, då hon i en av sina tidigaste roller var miljökoordinator och arbetade med ledningssystem för en division i vitvarubranschen.

Efter att har stöttat ett socialt utvecklingsprojekt i Indien har Brittmarie nu antagit rollen som konsult. Som senior advisor arbetar Brittmarie med allt ifrån strategiskt hållbarhetsarbete och rapportering till frågor om leverantörsuppföljning, etik och compliance.

Sandra Rumélius

Sandra Rumélius

Konsultchef

Sandra Rumélius har en master i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har även studerat miljö och CSR på universitetsnivå.  Sandra har arbetat på Ethos International sedan 2012.

Sandra har erfarenhet från att hjälpa företag med sitt hållbarhetsarbete, främst med fokus på rapportering. Sandra har medverkat i framtagandet av flertal GRI och CDP rapporter samt granskat företags hållbarhetsrapporter i enlighet med den internationella standarden AA1000AS. Sandra har även erfarenhet inom företags arbete med supply chain management och är OHSAS 18001 Certified auditor.    

Markus Adolfsson

Markus Adolfsson

Engagement Manager

Markus Adolfsson har en magister i ekonomi från Stockholm University School of Business.

Markus började arbeta på Ethos International 2013 och har tidigare arbetat med försäljning och inköpsstrategi i detaljhandeln samt finansbranschen. Med sin erfarenhet från näringslivet så känner Markus väl till den affärsutveckling hållbarhetsfrågor kan bidra till. På Ethos International arbetar Markus som kundansvarig, främst genom rådgivning inom strategi-utveckling, hållbarhetsredovsining och leverantörsgranskning.

Magdalena Frembäck

Magdalena Frembäck

Advisor

Magdalena Frembäck har en masterexamen i miljövetenskap med inriktning miljö, kommunikation och politik vid Södertörns högskola. För masteruppsatsen gjorde hon en MFS-finansierad fältstudie i Kenya. I grunden har hon en fil.kand. i utvecklingsstudier och hållbar utveckling från Uppsala universitet. Efter avslutad grundutbildning gjorde hon praktik för Svalorna Indien Bangladesh hos en partnerorganisation i Mymensingh i Bangladesh, där hon arbetade inom ett jordbruksrättighetsprogram.

Magdalena har tidigare varit engagerad i student- och hållbarhetsnätverket Sustainergies, bland annat som redaktör för bloggen mitthållbarhetsjobb.se samt förtroendevald i valberedningen.  Magdalena har även gjort praktik på Ethos International. 

Caroline Nordvall

Caroline Nordvall

Advisor

Caroline Nordvall har en studiebakgrund inom statsvetenskap och journalistik och har tidigare jobbat som journalist. Hon har även en Sida-praktik i Indien bakom sig, där hon bland annat studerade klimatutmaningarna inom jordbrukssektorn, vilket resulterade i en dokumentärfilm.

Caroline har under flera år bevakat bistånds- och utvecklingsfrågor journalistiskt, bland annat genom Föreningen för Utvecklingsfrågor. Genom sitt engagemang som skribent för studentnätverket Sustainergies kom hon i kontakt med näringslivets roll i förhållande till utvecklingsfrågor och Agenda 2030.

Caroline har även många års erfarenhet från friskvårdsbranschen, bland annat som massageterapeut och personlig tränare. Hon ser mental och fysisk hälsa som en självklar hållbarhetsaspekt. 

Victor Månsson

Victor Månsson

Advisor

Victor Månsson har en juristexamen från Uppsala Universitet med inriktning mot associationsrätt och mänskliga rättigheter samt studier inom statsvetenskap. Victor har även studerat vid University of Zürich där han fördjupade sig inom CSR.

Victor har bred arbetslivserfarenhet från både statliga myndigheter samt det privata näringslivet. Victor har också erfarenhet av att arbeta inom ideella organisationer och start up-företag. Han började arbeta på Ethos International i november 2015. 

Catarina Larsson

Catarina Larsson

Advisor

Catarina Larsson har en fil.kand i miljövetenskap från Linköpings Universitet och en Master i Social-Ecological Resilience for Sustainable Development (SERSD) från Stockholm Resilience Centre.

Catarina Larsson har tidigare arbetat med miljöövervakning och ekosystemmodellering av marina ekosystem i Östersjöregionen. Catarina har även erfarenhet av arbete med miljökommunikation, idéburen stadsförbättring och hållbar stadsutveckling inom medborgarprojekt i Sverige. 

Diana Guter

Diana Guter

Advisor

Diana Guter har tidigare arbetat med supply chain management och hållbarhetsfrågor inom textil- och läderindustrin i Östafrika och har, med bas i Etiopien, även hjälpt svenska och internationella bolag att identifiera möjligheter och risker vid etablering i landet. Diana är certifierad SA8000-auditör och har erfarenhet av inspektioner i framförallt Eurasien. Hon har en bakgrund inom cleantech-branschen där hon arbetat med vatten- och miljöfrågor i Östafrika.

Diana har en examen i ekonomi från Lunds universitet där hon även har läst kurser i juridik och CSR.

Max Berggren

Max Berggren

Advisor

Max Berggren har en dubbel examen i statsvetenskap och företagsekonomi från Stockholms universitet. Han har även studerad filosofi och CSR på universitetsnivå.

Max började arbeta på Ethos 2016 som trainee. Tidigare har han arbetat med försäljning och marknadsföring inom mat- och dryckesbranschen. Genom sitt deltagande i Sustainergies Academy fick Max ökad förståelse för näringslivets implementering av hållbarhetsfrågor i allmänhet och Agenda 2030 i synnerhet.

Max är särskilt intresserad av sociala frågor och styrningsfrågor inom hållbarhet. För kandidatuppsatsen i statsvetenskap gjorde han en MFS-finansierad fältstudie i Peru i vilken han granskade ett multinationellt gruvbolags hållbarhetsarbete med fokus på mänskliga rättigheter och antikorruption.

Stina Ahnlid

Stina Ahnlid

Advisor

Stina Ahnlid har en dubbel kandidatexamen i företagsekonomi och statsvetenskap från Stockholms Universitet och en masterexamen i entreprenörskap och innovationsledning från Kungliga Tekniska Högskolan. Hon har även internationell erfarenhet från fältstudier i Sydafrika där hon forskade om föreningsfrihet i den sydafrikanska vinindustrin.

Stina började arbeta på Ethos 2017. Hon har tidigare erfarenhet från praktik och jobb på Sidas enhet för näringslivssamverkan och partnerskap där hon bland annat jobbade med hållbarhetsnätverket Swedish Leadership for Sustainable Development och innovationsfonden Innovations Against Poverty. Stina har även varit med att ta fram en hållbarhetsrapport enligt GRI G4 och jobbat med marknadsföring av ekologiska hygienprodukter. 

Andreas Filipsson

Andreas Filipsson

Advisor

Andreas Filipsson har en examen i Global Management från Stockholms Universitet. Han har även studerat CSR samt klimat och energiekonomi vid Université Dauphine i Paris.

Andreas har tidigare varit verksam inom start-ups, hälso-/träningsindustrin samt IT-branschen. Han började arbeta på Ethos International i februari 2017.

Andreas Nilsson

Andreas Nilsson

Auditor

Andreas Nilsson har en examen i statsvetenskap och journalistik från Stockholms universitet och är certifierad SA8000 auditör. Han har global erfarenhet från att arbeta med starka varumärken med spetskompetens inom kris och riskhantering i stort medialt fokus.

Som journalist arbetade han bland annat för Situation Stockholm, Finanstidningen, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet samt på The Big Issue Cape Town i Sydafrika. Tidigare har Andreas arbetat som kommunikatör för Svenska fotbollsförbundet och landslagen med fokus på internationellt samarbete och digitala medier. 

Carl Henrik Nordin

Carl Henrik Nordin

Auditor

Carl Henrik har en fil.kand i journalistik och kommunikation från Stockholms universitet och är certifierad SA8000-auditör. Carl Henrik är en etablerad varumärkesexpert med gedigen erfarenhet från hållbarhetssektorn, samt arbete inom både näringslivet och frivillighetsorganisationer över hela världen. Han är idag baserad i Beirut, Libanon och arbetar över hela MENA-regionen. Tidigare i hans karriär har han arbetat med granskning och bedömning av internationella bolag och varumärken utifrån flera olika intressentperspektiv. Carl Henrik talar flertalet språk, bl.a. arabiska, franska, spanska och tyska.

Linnea Olofsson

Linnea Olofsson

Trainee

Linnea Olofsson har en kandidatexamen i globala utvecklingsstudier från Göteborgs Universitet. Hon spenderade en studietermin vid University of Cape Coast i Ghana, där hon parallellt med studierna även var aktiv i ett landsbygdsprojekt om avfall och sanitet. Hon har även praktiserat på Utrikesdepartementets enhet för multilateralt utvecklingssamarbete med fokus på utvecklingsbanker, där hon bland annat arbetade med utvärdering av bidragshantering samt att skriva underlag för politiker och tjänstemän. 

Linnea kommer senast från masterstudier i hållbar utveckling vid Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Vid sidan av studierna har hon även varit ideellt aktiv i Röda Korset och Naturskyddsföreningen sedan 2010. Hon har även många års erfarenhet från restaurangbranschen. Hon började som trainee på Ethos 2017.