Hälsa och säkerhet på jobbet

Hälsa och säkerhet på jobbet
  • 2017-04-28

Hållbarhetsmål nummer 8 i Agenda 2030 handlar bland annat om hälsa och säkerhet på jobbet. Den 28 april uppmärksammas detta av ILO genom en kampanj som uppmuntrar till insamling och användning av OHS-data för att främja en hållbar arbetsmiljö. Formuleringen "Decent work for all" ingår i SDG 8 i Agenda 2030 och inkluderar ett brett urval av arbetsmiljörelaterade aspekter. Dels syftar SDG 8 till att bekämpa barnarbete, tvångsarbete och modernt slaveri, men även till att främja kreativitet, innovation och entreprenörskap. En betydande del handlar även om arbetsmiljö och arbetsplatssäkerhet. 

Globalt inträffar över 2,3 miljoner dödsolyckor och 300 miljoner arbetsplatsolyckor varje år. Att ha tydliga ledningssystem innehållandes föreskrifter för rutiner och utbildningar är en viktig förutsättning för att uprätthålla en säker arbetsmiljö. OHSAS 18001 är ett internationellt ledningssystem för arbetsmiljö varigenom en organisation ges möjlighet att kontrollera arbetsmiljöriskerna och förbättra prestandan. Inom Sverige gäller det dock framförallt för arbetsplatser att hålla sig till föreskrifter som regleras i Arbetsmiljölagen. Dessa syftar till att säkra såväl fysisk som psykosocial hälsa.

På Ethos tittar vi mycket på den här typen av risker, framförallt när vi jobbar med industribolag och när vi utför på plats-besök och granskningar av fabriker, antingen inom den egna verksamheten eller kopplat till en underleverantör. Ibland uppmärksammar vi stora brister, ibland små detaljer som kan göra stor skillnad. 

Och oavsett hur etablerad en verksamhet än är så finns det alltid rum för förbättringar.