Världshälsodagen

Världshälsodagen
  • 2017-04-07

Idag uppmärksammar vi Världshälsodagen, i år på det oerhört viktiga temat depression. Fysiskt och psykiskt välmående är direkt kopplat till hållbarhetsmål nummer 3, Good Health and Well-being, och är en stark förutsättning för en långsiktig, hållbar utveckling. Enligt WHO lider mer än 300 miljoner människor världen över av depression, en ökning på 18 procent mellan 2005 och 2015. Siffror från Folkhälsomyndigheten visar att 30 procent av svenskarna upplevde psykiska besvär relaterat till ångest, oro eller ängslan under 2015 - problem som kan eskalera och resultera i depression om de inte tas på allvar i tid. 

Arbetsplatsen är ofta en faktor som spelar in vid psykisk ohälsa, där stress och distraktion är utmaningar som många tampas med dagligen. Vad som kanske inte lyfts fram lika ofta är vikten av att känna meningsfullhet inför sitt jobb och delaktighet med sina kollegor. Dessa är minst lika viktiga delar för att främja ett sunt arbetsklimat. En av tio svenskar uppger att de någon gång har blivit utsatta för mobbing på jobbet. Här har arbetsgivaren huvudansvaret för att förebygga mobbing, där tydliga riktlinjer och policyer, skyddsombud och visselblåsarsystem är några hjälpmedel för att fånga upp en osjysst behandling. 

Ofta handlar de sociala delarna av hållbarhet om arbetsrätt, hälsa och säkerhet, jämställdhet och icke-diskriminering. Men att ha en sund balans mellan arbetsliv och fritid, en rimlig arbetsbelastning och att känna social trygghet på sin arbetsplats är minst lika viktiga faktorer för att bygga en långsiktigt hållbar affärsmodell. Utifrån ett affärsmässigt perspektiv är personalen det bästa ett företag kan investera i. Trivs man på jobbet så gör man helt enkelt ett bättre jobb.

Kort sagt, välmående individer = välmående affärer.

 

Photo credits: Kate Ter Haar