Earth Hour

Earth Hour
  • 2017-03-25

Hållbarhetsmål nummer 7 i Agenda 2030 berör förnybar energi och detta uppmärksammar vi idag kl. 20.30 i samband med Världsnaturfondens kampanj Earth Hour.

Att se över den interna energiförbrukningen är ofta ett första steg i processen när företag startar sitt hållbarhetsarbete. Olika branscher har påtagligt olika förutsättningar, inte minst industrisektorn som står för nästan 40 procent av Sveriges energianvändning. Vi har flera industriella kunder där kartläggningen av energiförbrukningen ibland kan vara snårig. Att ha befintliga miljö- och energiledningssystem på plats är en förutsättning för att arbetet ska kunna drivas systematiskt och därigenom skapa långsiktiga energivinster. 

Att spara energi är ett effektivt sätt att minska företagets klimatpåverkan, att sänka kostnaderna, förbättra arbetsmiljön och stärka varumärket, oavsett bransch. Även vi på Ethos får lov att erkänna att vi skulle kunna komma ner i energianvändning genom att släcka lampor, dra ut laddare som inte används och stänga av våra laptops lite oftare. Vad har din bransch för förutsättningar och hur kan ni spara mest energi på just din arbetsplats?