Nyhetsarkiv

Earth Hour

Earth Hour

  • 2017-03-25

Hållbarhetsmål nummer 7 i Agenda 2030 berör förnybar energi och detta uppmärksammar vi idag kl. 20.30 i samband med Världsnaturfondens kampanj Earth Hour.

Att se över den interna energiförbrukningen är ofta ett första steg i processen när företag startar sitt hållbarhetsarbete. Olika branscher har påtagligt olika förutsättningar, inte minst industrisektorn som står för nästan 40 procent av Sveriges energianvändning. Vi har flera industriella kunder där kartläggningen av energiförbrukningen ibland kan vara snårig. Att ha befintliga miljö- och energiledningssystem på plats är en förutsättning för att arbetet ska kunna drivas systematiskt och därigenom skapa långsiktiga energivinster. 

Att spara energi är ett effektivt sätt att minska företagets klimatpåverkan, att sänka kostnaderna, förbättra arbetsmiljön och stärka varumärket, oavsett bransch. Även vi på Ethos får lov att erkänna att vi skulle kunna komma ner i energianvändning genom att släcka lampor, dra ut laddare som inte används och stänga av våra laptops lite oftare. Vad har din bransch för förutsättningar och hur kan ni spara mest energi på just din arbetsplats?


Världsvattendagen

Världsvattendagen

  • 2017-03-22
Företags hållbarhetsarbete kan kommuniceras på många olika sätt, bland annat genom en så kallad Communication on Progress (COP) som utgår från FN:s UN Global Compact och berör de 17 hållbarhetsmålen. Under året kommer vi på Ethos att uppmärksamma internationella dagar som relaterar till de olika målen.
 
Först ut är Världsvattendagen idag som relaterar till mål nummer 6 i Agenda 2030. Visste du att varje svensk gör av med i snitt 180 liter vatten per dag? Adderar man det som forskarna kallar för virtuellt vatten (vatten som skapas vid produktion av till exempel mat, kläder och produkter) så uppgår konsumtionen till ungefär 5680 liter vatten per dag.  Bara att producera ett par jeans kräver 11.000 liter (!) vatten. (På http://www.vattendag.org/ finns ett helt hav av vatteninformation). 
 
Just textilindustrin pekas ofta ut som en vattenslukande bransch. Men framsteg görs! I Swedish Textile Water (STW) arbetar företag tillsammans för att minska vattenförbrukningen i produktionskedjorna för de svenska textil- och läderindustrierna. Flera av våra kunder är medlemmar i STW och andra inkluderar nyckeltal på vattenförbrukning i sin rapportering. Vill du veta mer? Spana in http://stwi.se/sv/.