Nyhetsarkiv

Hälsa och säkerhet på jobbet

Hälsa och säkerhet på jobbet

  • 2017-04-28

Hållbarhetsmål nummer 8 i Agenda 2030 handlar bland annat om hälsa och säkerhet på jobbet. Den 28 april uppmärksammas detta av ILO genom en kampanj som uppmuntrar till insamling och användning av OHS-data för att främja en hållbar arbetsmiljö. Formuleringen "Decent work for all" ingår i SDG 8 i Agenda 2030 och inkluderar ett brett urval av arbetsmiljörelaterade aspekter. Dels syftar SDG 8 till att bekämpa barnarbete, tvångsarbete och modernt slaveri, men även till att främja kreativitet, innovation och entreprenörskap. En betydande del handlar även om arbetsmiljö och arbetsplatssäkerhet. 

Globalt inträffar över 2,3 miljoner dödsolyckor och 300 miljoner arbetsplatsolyckor varje år. Att ha tydliga ledningssystem innehållandes föreskrifter för rutiner och utbildningar är en viktig förutsättning för att uprätthålla en säker arbetsmiljö. OHSAS 18001 är ett internationellt ledningssystem för arbetsmiljö varigenom en organisation ges möjlighet att kontrollera arbetsmiljöriskerna och förbättra prestandan. Inom Sverige gäller det dock framförallt för arbetsplatser att hålla sig till föreskrifter som regleras i Arbetsmiljölagen. Dessa syftar till att säkra såväl fysisk som psykosocial hälsa.

På Ethos tittar vi mycket på den här typen av risker, framförallt när vi jobbar med industribolag och när vi utför på plats-besök och granskningar av fabriker, antingen inom den egna verksamheten eller kopplat till en underleverantör. Ibland uppmärksammar vi stora brister, ibland små detaljer som kan göra stor skillnad. 

Och oavsett hur etablerad en verksamhet än är så finns det alltid rum för förbättringar.

 


Världshälsodagen

Världshälsodagen

  • 2017-04-07

Idag uppmärksammar vi Världshälsodagen, i år på det oerhört viktiga temat depression. Fysiskt och psykiskt välmående är direkt kopplat till hållbarhetsmål nummer 3, Good Health and Well-being, och är en stark förutsättning för en långsiktig, hållbar utveckling. Enligt WHO lider mer än 300 miljoner människor världen över av depression, en ökning på 18 procent mellan 2005 och 2015. Siffror från Folkhälsomyndigheten visar att 30 procent av svenskarna upplevde psykiska besvär relaterat till ångest, oro eller ängslan under 2015 - problem som kan eskalera och resultera i depression om de inte tas på allvar i tid. 

Arbetsplatsen är ofta en faktor som spelar in vid psykisk ohälsa, där stress och distraktion är utmaningar som många tampas med dagligen. Vad som kanske inte lyfts fram lika ofta är vikten av att känna meningsfullhet inför sitt jobb och delaktighet med sina kollegor. Dessa är minst lika viktiga delar för att främja ett sunt arbetsklimat. En av tio svenskar uppger att de någon gång har blivit utsatta för mobbing på jobbet. Här har arbetsgivaren huvudansvaret för att förebygga mobbing, där tydliga riktlinjer och policyer, skyddsombud och visselblåsarsystem är några hjälpmedel för att fånga upp en osjysst behandling. 

Ofta handlar de sociala delarna av hållbarhet om arbetsrätt, hälsa och säkerhet, jämställdhet och icke-diskriminering. Men att ha en sund balans mellan arbetsliv och fritid, en rimlig arbetsbelastning och att känna social trygghet på sin arbetsplats är minst lika viktiga faktorer för att bygga en långsiktigt hållbar affärsmodell. Utifrån ett affärsmässigt perspektiv är personalen det bästa ett företag kan investera i. Trivs man på jobbet så gör man helt enkelt ett bättre jobb.

Kort sagt, välmående individer = välmående affärer.

 

Photo credits: Kate Ter Haar


 


Earth Hour

Earth Hour

  • 2017-03-25

Hållbarhetsmål nummer 7 i Agenda 2030 berör förnybar energi och detta uppmärksammar vi idag kl. 20.30 i samband med Världsnaturfondens kampanj Earth Hour.

Att se över den interna energiförbrukningen är ofta ett första steg i processen när företag startar sitt hållbarhetsarbete. Olika branscher har påtagligt olika förutsättningar, inte minst industrisektorn som står för nästan 40 procent av Sveriges energianvändning. Vi har flera industriella kunder där kartläggningen av energiförbrukningen ibland kan vara snårig. Att ha befintliga miljö- och energiledningssystem på plats är en förutsättning för att arbetet ska kunna drivas systematiskt och därigenom skapa långsiktiga energivinster. 

Att spara energi är ett effektivt sätt att minska företagets klimatpåverkan, att sänka kostnaderna, förbättra arbetsmiljön och stärka varumärket, oavsett bransch. Även vi på Ethos får lov att erkänna att vi skulle kunna komma ner i energianvändning genom att släcka lampor, dra ut laddare som inte används och stänga av våra laptops lite oftare. Vad har din bransch för förutsättningar och hur kan ni spara mest energi på just din arbetsplats?


Världsvattendagen

Världsvattendagen

  • 2017-03-22
Företags hållbarhetsarbete kan kommuniceras på många olika sätt, bland annat genom en så kallad Communication on Progress (COP) som utgår från FN:s UN Global Compact och berör de 17 hållbarhetsmålen. Under året kommer vi på Ethos att uppmärksamma internationella dagar som relaterar till de olika målen.
 
Först ut är Världsvattendagen idag som relaterar till mål nummer 6 i Agenda 2030. Visste du att varje svensk gör av med i snitt 180 liter vatten per dag? Adderar man det som forskarna kallar för virtuellt vatten (vatten som skapas vid produktion av till exempel mat, kläder och produkter) så uppgår konsumtionen till ungefär 5680 liter vatten per dag.  Bara att producera ett par jeans kräver 11.000 liter (!) vatten. (På http://www.vattendag.org/ finns ett helt hav av vatteninformation). 
 
Just textilindustrin pekas ofta ut som en vattenslukande bransch. Men framsteg görs! I Swedish Textile Water Initiative (STWI) arbetar företag tillsammans för att minska vattenförbrukningen i produktionskedjorna för de svenska textil- och läderindustrierna. Flera av våra kunder är medlemmar i STWI och andra inkluderar nyckeltal på vattenförbrukning i sin rapportering. Vill du veta mer? Spana in http://stwi.se/sv/.