Våra kunder

Våra kunder återfinns bland både organisationer i den ideella sektorn, offentliga sektorn samt i den privata sektorn i en mängd olika branscher såsom IT och telecom, media, livsmedel, tillverkning, handel, läkemedel och finans. Främst är våra kunder medelstora eller stora företag baserade i norden.

Nedan följer ett urval av de företag och organisationer som vi arbetar/har arbetat med.

 

 

Kunder