Kalendarium

nov 23

Frukostseminarium - De globala målen

 • 2017-11-23 kl 08:00-09:00
 • Sköldungagatan 7, Stockholm

Välkommen på frukostseminarium där vi berättar om hur företag kan tillämpa de globala målen för hållbar utveckling (SDGs) i verksamheten. 

Under seminariet går vi igenom:

 • Bakgrunden till de globala målen och vad de innebär för företag
 • Hur företag kan identifiera vilka mål som är relevanta för verksamheten
 • Hur de globala målen kan integrerars i hållbarhetarbetet och affärsstrategin
 • Exempel på användbara metoder för att arbeta med målen 

Anmälan senast den 21 november till utbildning@ethosinternational.se

Seminariet är kostnadsfritt


nov 29

Målsätta, mäta och följa upp hållbarhetsarbetet

 • 2017-11-29 kl 09.00-16.30
 • Stockholm

Att målsätta, mäta och följa upp centralt för ett effektivt, transparent och framgångsrikt hållbarhetsarbete. Den här kursen ger dig förståelse i hur du på ett effektivt sätt målsätter, mäter och följer upp ditt hållbarhetsarbete med hjälp av olika verktyg, metoder och processer. 


dec 14

Certifierad utbildning i GRI Standards

 • 2017-12-14 kl 14-15 dec
 • Stockholm

Ethos Internationals 2-dagarsutbildning i GRI Standards vänder sig till dig som ansvarar för eller är involverad i arbetet med hållbarhetsredovisningen. Utbildningen är certifierad av GRIs sekretariat i Amsterdam och alla deltagare från en efter genomförd utbildning ett diplom utfärdat av sekretariatet.  

Mer info, datum samt anmälan hittar du här.


feb 01

Certifierad utbildning i GRI Standards - Göteborg

 • 2018-02-01 kl 1-2 feb
 • Göteborg

Ethos Internationals tvådagarsutbildning i GRI Standards vänder sig till dig som ansvarar för hållbarhetsrapportering eller ska jobba med hållbarhetsrapportering på bolaget och vill lära dig mer om GRI StandardsUtbildningen är certifierad av GRIs sekretariat i Amsterdam och alla deltagare från en efter genomförd utbildning ett diplom utfärdat av sekretariatet.  


Mer info, datum samt anmälan hittar du här.


feb 13

Leverantörsgranksning på plats

 • 2018-02-13 kl 13 feb
 • Stockholm

Dagens leverantörskedjor är ofta komplexa, djupa och inte minst globala, vilket innebär en stor utmaning för många företag. Med denna utbildning ger vi dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete under ett besök. Vi lär dig vad du ska titta och lyssna efter för att identifiera eventuella risker och brister inom hållbarhetsområdet.

 

Mer info, datum samt anmälan hittar du här.


mar 28

Grundkurs i hållbarhet

 • 2018-03-28 kl 21 mars
 • Stockholm

Vill du lära dig mer om vad hållbarhet är, hur det integreras i verksamheten och hur hållbarhetsarbetet bidrar till ökad affärsnytta? Då är denna introkurs för dig!


Mer info, datum samt anmälan hittar du här.


apr 26

Certifierad utbildning i GRI Standards

 • 2018-04-26 kl 26-27 april
 • Sköldungagatan 7, Stockholm

Ethos Internationals 2-dagarsutbildning i GRI Standards vänder sig till dig som ansvarar för eller är involverad i arbetet med hållbarhetsredovisningen. Utbildningen är certifierad av GRIs sekretariat i Amsterdam och alla deltagare från en efter genomförd utbildning ett diplom utfärdat av sekretariatet.  

Mer info, datum samt anmälan hittar du här.


jun 07

Från GRI G4 till Standards - Certifierad utbildning

 • 2018-06-07 kl 7 juni
 • Sköldungagatan 7, Stockholm

Från och med den 1 juli 2018 behöver samtliga GRI-redovisningar vara i linje med GRI Standards. Denna heldagsutbildning ger dig kunskapen som behövs för en effektiv övergång från GRI G4 till GRI Standards. 

Mer info, datum samt anmälan hittar du här.