Kalendarium

apr 04

Maktförskjutning österut?

  • 2017-04-04 kl 13.00-17.00
  • The Grand Room, Nio Rum, Hamngatan 2

Att västerländska investerare och företag intresserar sig för tillväxtmarknader runt om i världen är ingen nyhet. Frågan är om det krävs ett ökat engagemang och fokus med blicken riktad österut. Klimatfrågan, krav på divestering, mänskliga rättighter och det säkerhetspolitiska läget är bara några indikationer på att det här är ett måste för att behålla konkurrenskraft och minska riskexponering.

Under denna eftermiddag bjuder privatbanken Evli in till ett samtal om en omvärld präglad av komplexa geopolitiska, ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar, där fem talare ger sin syn på möjligheter och risker med tillväxtmarknader österut utifrån olika perspektiv. 

Under dagen tas följande ämnen upp:

Nya frihandelsmöjligheter - ny världsordning? 
Michael Wolf - Anna Lindh Academy, Stockholms Handelskammare, tidigare VD för Swedbank

Sverige Fossilfritt 2050 - riskerar vi strandade tillgångar?
Malin Lindfors Speace - Grundare av Ethos International

Starkt konsumtion i tillväxt- och utvecklingsmarknader - nya möjligheter?
Ami Kemppainen - Evli

Emerging Markets - räntesidans sista utpost?
Derek Silva - Evli

Moderator: Christer Käck - styrelseledamot Andra AP-fonden samt Aktie Ansvar och erfaren finanskonsult.

Välkommen med din anmälan till: inbjudan@evli.com senast den 31 mars.
 


apr 19

Antikorruption – Lär dig att identifiera och förebygga mutor och korruption enligt ISO 37001

  • 2017-04-19 kl 9.00-16.30
  • Grev Turegatan 16

Denna utbildning ger dig kunskaper i hur din organisation kan arbeta för att identifiera och förhindra korruption, enligt den nya standarden mot mutor, ISO 37001. Under dagen går vi igenom vad korruption är, vilka lagar och riktlinjer som påverkar din organisation och praktiska tips på hur man kan förebygga korruption.
 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:

1. Vad är korruption?

• Handlingar och underlåtenheter som omfattas av begreppet korruption

• Hur utbrett är korruption i världen?

• Skadeverkningar av korruption för samhälle, företag och enskilda

2. Vilka lagar och riktlinjer påverkar min organisation? Specifikt fokus på:

• Svensk mutbrottslagstiftning

• UK Bribery Act och Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

• Näringslivskoden

3. ISO 37001 – en ny standard mot mutor

• Lite om processen för framtagandet av standarden

• Innehållet i standarden

• Vem standarden kommer att beröra och vad det kommer innebära

4. Att arbeta effektivt med antikorruption

• Praktiska tips på hur företag kan förebygga och hantera korruption

• Genomgång av rutiner och kontrollmekanismer för riskminimering

• Workshop byggd på verkliga rättsfall

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Personer i befattning där förhandling och avtal är en del av arbetet, till exempel:

– Hållbarhets- och car-chefer

– Chefer

– Controllers

– Inköpare

– Övriga som vill få en ökad förståelse för hur det praktiskt går att arbeta med antikorruption

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att ge deltagaren kunskaper och verktyg för att:

– Upptäcka korruption

– Orientera sig i nationell och internationell lagstiftning om korruption

–  Förstå och använda Näringslivskoden

– Förstå och använda ISO 37001 – en ny standard mot mutor

– Praktiskt arbeta med antikorruption och förebygga risker
 

Vi arrangerar utbildningen tillsammans med Aktuell Hållbarhet. Anmälan och mer information om utbildningen hittar du här.

Välkommen!


apr 21

Välkommen på frukostseminarium om hållbarhetsrapportering enligt den nya lagstiftningen

  • 2017-04-21 kl 07.30-09.30
  • Sköldungagatan 7

Den 26 april bjuder Ethos International in till ett kostnadsfritt frukostseminarium om hållbarhetsrapportering i enlighet med den nya lagstiftningen som trädde i kraft i december 2016. 
 

Under seminariet går vi igenom:

•  Vad som krävs för att leva upp till lagkravet

•  Insamlingsprocesser för hållbarhetsredovisningar

•  Hur rapporten kan kvalitetskontrolleras 

•  Hur man kan använda sin hållbarhetsrapport för kommunikation, värdeskapande och affärsutveckling 

•  Grundläggande kunskap om de vanligaste ramverken som används för hållbarhetsrapportering, GRI och COP 


Vi får besök av Nordeas Chief Sustainability Strategist, Åse Bergstedt, som ger sitt perspektiv på hållbarhetsrapportering och hur hon har drivit rapporteringsprocesser. 

 

Frukost serveras från 07.30. Seminariet börjar klockan 08.00 med avslutning senast 09.30. 

 

Välkomna till Ethos Internationals kontor på Sköldungagatan 7, 114 27 Stockholm. Närmsta tunnelbana är Tekniska högskolan.

 

Anmälan till ethos@ethosinternational.se senast den 21 april. 

Välkommen!