Kalendarium

sep 05

Workshopserie: Hållbarhetsrapportering step by step

 • 2017-09-05 kl 5 sept - 5 dec.
 • Sköldungagatan 7

Dags att ta fram bolagets första hållbarhetsrapport? Vår nya workshopserie i fem delar vänder sig till dig som behöver komma in i processen snabbt och effektivt. Under fem tillfällen ger vi dig alla redskap som du och ditt bolag behöver för att producera en färdig rapport. Dessutom erbjuder vi extra rapportstöd genom hela processen.
 

Mer info, datum samt anmälan hittar du här.


sep 06

Frukostseminarium: eSAT - Ett verktyg för leverantörsbedömningar

 • 2017-09-06 kl 07.30-09.00
 • Sköldungagatan 7

Välkommen på frukostseminarium den 6 september om eSAT, ett webbaserat och användarvänligt verktyg utvecklat av Ethos International, utformat för att identifiera risker i leverantörskedjan. 

Med globala leverantörskedjor ställs företag idag inför utmaningen att kontrollera och minimera risker i alla led. Att kartlägga risker är komplext och kräver stor förståelse för vilka typ av problem som kan tänkas uppkomma.

eSAT, Ethos Supplier Assessment Tool, är ett webbaserat verktyg anpassat efter internationella normer och standarder för utvärdering och bevakning av leverantörskedjan på ett systematiskt och objektivt sätt. Verktyget täcker in samtliga hållbarhetsområden; miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, antikorruption och styrning av frågorna hos varje leverantör.
 
Genom att samla alla leverantörsaktiviteter möjliggör eSAT ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att granska och förutse risker i leverantörskedjan.
 
Anna Lindstedt, vd på Ethos International, kommer under frukostseminariet att förklara hur eSAT är uppbyggt och berätta om fördelarna med verktyget.
 
Datum: 6 september
Tid: 07.30-09:00
Plats: Ethos International, Sköldungagatan 7, Stockholm

Anmälan sker snarast till magdalena.fremback@ethosinernational.se
 
Frukost serveras från kl. 07.30
 
Välkomna!
  


sep 18

Grundutbildning i antikorruption

 • 2017-09-18 kl 9.00-16.30
 • Sköldungagatan 7

Korruption är ett komplext ämne och diskussionen kring mutor, intressekonflikter och maktmissbruk pågår ständigt. Denna heldagsutbildning riktar sig till dig som vill få en grundutbildning i vad korruption är, vilken nationell och internationell lagstiftning som finns samt få  kunskaper om hur din organisation kan arbeta med att identifiera och förebygga korruption.


Mer info, datum samt anmälan hittar du här.

 

 


sep 19

Workshopserie: Hållbarhetsrapportering step by step

 • 2017-09-19 kl 19 sept - 19 dec
 • Sköldungagatan 7

Dags att ta fram bolagets första hållbarhetsrapport? Ethos Internationals nya workshopserie i fem delar vänder sig till dig som behöver komma in i processen snabbt och effektivt. Under fem tillfällen ger vi dig alla redskap som du och ditt bolag behöver för att producera en färdig rapport. Dessutom erbjuder vi extra rapportstöd genom hela processen.

Mer info, datum samt anmälan hittar du här.

 


sep 25

GRI Certified Training

 • 2017-09-25 kl 25 sept-26 sept
 • TBD

Ethos Internationals tvådagarsutbildning i GRI Standards vänder sig till dig som ansvarar för hållbarhetsrapportering eller ska jobba med hållbarhetsrapportering på bolaget och vill lära dig mer om GRI Standards. Utbildningen är certifierad av GRIs sekretariat i Amsterdam och alla deltagare från en efter genomförd utbildning ett diplom utfärdat av sekretariatet.  


Mer info, datum samt anmälan hittar du här.


okt 04

Site visit

 • 2017-10-04 kl 9.00-16.30
 • TBD

Dagens leverantörskedjor är ofta komplexa, djupa och inte minst globala, vilket innebär en stor utmaning för många företag. Med denna utbildning ger vi dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete under ett besök. Vi lär dig vad du ska titta och lyssna efter för att identifiera eventuella risker och brister inom hållbarhetsområdet.


Mer info, datum samt anmälan hittar du här.


okt 11

Hållbarhet i praktiken - en introduktion

 • 2017-10-11 kl 9.00-16.30
 • TBD

Vill du lära dig mer om vad hållbarhet är, hur det integreras i verksamheten och hur hållbarhetsarbetet bidrar till ökad affärsnytta? Då är denna introkurs för dig!


Mer info, datum samt anmälan hittar du här.


nov 08

GRI Certified Training

 • 2017-11-08 kl 8-9 nov
 • TBD

Ethos Internationals tvådagarsutbildning i GRI Standards vänder sig till dig som ansvarar för hållbarhetsrapportering eller ska jobba med hållbarhetsrapportering på bolaget och vill lära dig mer om GRI Standards. Utbildningen är certifierad av GRIs sekretariat i Amsterdam och alla deltagare från en efter genomförd utbildning ett diplom utfärdat av sekretariatet. 

 

Mer info, datum samt anmälan hittar du här.


dec 12

GRI Certified Training

 • 2017-12-12 kl 12-13 dec
 • TBD

Ethos Internationals tvådagarsutbildning i GRI Standards vänder sig till dig som ansvarar för hållbarhetsrapportering eller ska jobba med hållbarhetsrapportering på bolaget och vill lära dig mer om GRI Standards. Utbildningen är certifierad av GRIs sekretariat i Amsterdam och alla deltagare från en efter genomförd utbildning ett diplom utfärdat av sekretariatet.  


Mer info, datum samt anmälan hittar du här.