Kalendarium

okt 11

Grundkurs i hållbarhet

 • 2017-10-11 kl 9.00-16.30
 • Stockholm

Vill du lära dig mer om vad hållbarhet är, hur det integreras i verksamheten och hur hållbarhetsarbetet bidrar till ökad affärsnytta? Då är denna introkurs för dig!


Mer info, datum samt anmälan hittar du här.


nov 08

Certifierad utbildning i GRI Standards

 • 2017-11-08 kl 8-9 nov
 • TBD

Ethos Internationals tvådagarsutbildning i GRI Standards vänder sig till dig som ansvarar för hållbarhetsrapportering eller ska jobba med hållbarhetsrapportering på bolaget och vill lära dig mer om GRI Standards. Utbildningen är certifierad av GRIs sekretariat i Amsterdam och alla deltagare från en efter genomförd utbildning ett diplom utfärdat av sekretariatet. 

 

Mer info, datum samt anmälan hittar du här.


nov 13

Grundläggande antikorruption

 • 2017-11-13 kl 09.00-16.30
 • Stockholm

Denna heldagsutbildning riktar sig till dig som vill få en grundutbildning i vad korruption är, vilken nationell och internationell lagstiftning som finns samt få kunskaper om hur din organisation kan arbeta med att identifiera och förebygga korruption.


nov 21

Intressentdialoger & Materialitetsanalys

 • 2017-11-21 kl 09.00-16.30
 • TBD

Lär dig identifiera och prioritera de hållbarhetsområden som är väsentliga för din organisation. Att arbeta med och rapportera på det som är väsentligt är en förutsättning för ett effektivt och framgångsrikt hållbarhetsarbete.


nov 29

Målsätta, mäta och följa upp hållbarhetsarbetet

 • 2017-11-29 kl 09.00-16.30
 • TBD

Att målsätta, mäta och följa upp centralt för ett effektivt, transparent och framgångsrikt hållbarhetsarbete. Den här kursen ger dig förståelse i hur du på ett effektivt sätt målsätter, mäter och följer upp ditt hållbarhetsarbete med hjälp av olika verktyg, metoder och processer. 


nov 29

Leverantörsgranskning på plats

 • 2017-11-29 kl 9.00-16.30
 • Stockholm

Dagens leverantörskedjor är ofta komplexa, djupa och inte minst globala, vilket innebär en stor utmaning för många företag. Med denna utbildning ger vi dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete under ett besök. Vi lär dig vad du ska titta och lyssna efter för att identifiera eventuella risker och brister inom hållbarhetsområdet.


Mer info, datum samt anmälan hittar du här.


dec 06

Certifierad utbildning i GRI Standards - Göteborg

 • 2017-12-06 kl 6-7 dec
 • Göteborg

Ethos Internationals tvådagarsutbildning i GRI Standards vänder sig till dig som ansvarar för hållbarhetsrapportering eller ska jobba med hållbarhetsrapportering på bolaget och vill lära dig mer om GRI Standards. Utbildningen är certifierad av GRIs sekretariat i Amsterdam och alla deltagare från en efter genomförd utbildning ett diplom utfärdat av sekretariatet.  


Mer info, datum samt anmälan hittar du här.


jan 17

Hållbar leverantörskedja

 • 2018-01-17 kl 09.00-16.30
 • TBD

Denna utbildning är för dig som behöver du ökad förståelse i hållbara leverantörkedjor samt effektiva processer och verktyg i ditt arbete med en hållbar leverantörskedja. Lär dig att kartlägga, utvärdera och addressera hållbarhetsriskerna i leverantörskedjan med hjälp av en stegvis process, användbara verktyg och workshops.

 

Mer info, datum samt anmälar hittar du här

 

 


feb 06

Certifierad utbildning i GRI Standards

 • 2018-02-06 kl 6 feb -7 feb
 • TBD

Ethos Internationals tvådagarsutbildning i GRI Standards vänder sig till dig som ansvarar för hållbarhetsrapportering eller ska jobba med hållbarhetsrapportering på bolaget och vill lära dig mer om GRI Standards. Utbildningen är certifierad av GRIs sekretariat i Amsterdam och alla deltagare från en efter genomförd utbildning ett diplom utfärdat av sekretariatet.  


Mer info, datum samt anmälan hittar du här.


feb 13

Leverantörsgranksning på plats

 • 2018-02-13 kl 09.00-16.30
 • TBD

Dagens leverantörskedjor är ofta komplexa, djupa och inte minst globala, vilket innebär en stor utmaning för många företag. Med denna utbildning ger vi dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete under ett besök. Vi lär dig vad du ska titta och lyssna efter för att identifiera eventuella risker och brister inom hållbarhetsområdet.

 

Mer info, datum samt anmälan hittar du här.