Kurser

FN:s Globala mål - Så blir de en del av din verksamhet

De globala målen lanserades 2015 och har under de senaste åren format den globala agendan samt ökat fokus på hållbarhetsfrågorna. Målen utgör en utgångspunkt för framtida riktning för hållbarhetsområdet och kommer att forma framtida incitament och lagstiftning på området.

Näringslivet pekas utav FN ut som en viktig aktör för att lyckas uppnå målen, både i form av att minimera sin negativa påverkan, men också i rollen om att skapa nya möjligheter. Detta gör att många företag vill arbeta aktivt med de globala målen, men stöter på utmaningar i arbetet med att effektivt integrera de i verksamheten

På denna endagskurs går vi igenom vår steg-för-steg-process för att integrera de globala målen i verksamheten. Processen är formad av vår erfarenhet av strategiskt arbete med hållbar affärsutveckling och ligger i linje med andra erkända internationella ramverk inom hållbarhetsområdet. 

 

Kursen ger dig

 • Förståelse för bakgrunden av de globala målen
 • Förståelse för vad målen innenär för företag
 • Verktyg för att identifiera mål som är relevanta för verksamheten
 • Verktyg för att effektivt och strategiskt integrera målen i hållbarhetsarbetet och affärsstrategin
 • Metodet för att aktivt arbeta mot de prioriterade målen

 

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar inom privat verksamhet och vill lära dig hur din organisation kan arbeta med de globala målen. Exempelvis har du rollen som:

 • Hållbarhet/CSR-ansvarig
 • Miljöansvarig
 • Kommunikationsansvarig
 • HR-ansvarig
 • Affärsutvecklingsansvarig

Inga förkunskaper inom området krävs.

 

Program

09.30 Introduktion

09.45 Bakgrund till de globala målen

10.00 Genomgång av de globala målen

10.30 Hållbar affärsutveckling utifrån de globala målen

11.00 Del 1: Planering

 • Kartläggning av värdekedjan
 • Identifiera, prioritera och definiera SDG mål
 • Relaterade ramverk och åtaganden (t.ex. GRI)

12.00 Lunch

13.00 Workshop - Prioritera mål

14.00 Del 2: Förankring

 • Styrning och strategi
 • Nyckeltal och målsättning
 • Workshop - Nyckeltal och mål
 • Samarbeten
 • Redovisning och kommunikation

15.30 Del 3: Uppföljning & utvärdering

 • Extern och intern utvärdering
 • Utveckling

15.45 Avslutande diskussion & frågor

16.00 Kursen avslutas

 

Frågor gällande kursen besvaras av kursansvarig Max Berggren (se rutan "Kursansvarig").

Information

Datum
2018-03-15, 09.30-16.00

Plats
Sköldungagatan 7, Stockholm

Kursavgift
7 900 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 25% rabatt på en av kursavgifterna.

Anmäl dig här

Kursledare

Markus Adolfsson
Engagement Manager, Ethos International

Markus Adolfsson har en bakgrund från näringslivet och är en utpräglad strateg. Han har bland annat tidigare erfarenhet från att driva mindre bolag samt arbete med inköpsfrågor inom H&M-koncernen. Markus bakgrund har givit honom ett bra öga för hur de Globala målen för hållbar utveckling kan driva verksamhetsutveckling och skapa hållbara affärsmodeller. 

Markus är idag kundansvarig på Ethos International där han arbetat sedan 2013, med främst strategisk rådgivning och hållbarhet i leverantörskedjan.

 

Brittmarie Djurle
Senior Advisor, Ethos International

Brittmarie Djurle har mångårig erfarenhet från olika roller inom internationella industriföretag, senast som hållbarhetschef för ett företag inom medicintekniska branschen. Tidigare har hon bland annat varit kvalitetschef och ansvarig för enterprise risk management. Hon har dessutom erfarenhet av compliance-frågor och intern kontroll.

Brittmarie har även stöttat ett socialt utvecklingsprojekt i Indien och har en djup förståelse av globala, komplexa hållbarhetsutmaningar. Hon är idag senior rådgivare på Ethos International och arbetar bland annat med hur företag kan integrera målen i Agenda 2030 i sitt strategiska och operationella arbete.

Kursansvarig

Max Berggren
Advisor, Ethos International
max.berggren@ethosinternational.se