Kurser

Från GRI G4 till Standards - Certifierad utbildning

Från och med den 1 juli 2018 behöver samtliga GRI-redovisningar vara i linje med GRI Standards. Denna heldagsutbildning ger dig kunskapen som behövs för en effektiv övergång från GRI G4 till GRI Standards.

Övergången till GRI Standards innebär en övergripande förändring med uppskattningsvis en tredjedel av redogörelserna ändrade. Vi går igenom samtliga förändringar som övergången för med sig, bland annat uppdaterade områden (aspekter) och definitioner samt justerade redogörelser.

Utbildningen är certifierad av GRIs sekretariat i Amsterdam och alla deltagare får efter genomförd utbildning ett diplom utfärdat av sekretariatet. Om du tidigare gått en certifierad G4 utbildning kommer du att få ett uppdaterat diplom efter att ha genomfört denna kurs.

 

Kursen ger dig

 • Förståelse för bakgrunden till övergången
 • Förståelse om vad som skiljer GRI G4 och GRI Standards
 • Förståelse om fördelarna med att redovisa enligt GRI Standards
 • Förståelse för hur du redovisar enligt GRI Standards
 • Resurser som ytterligare stöd i övergången till GRI Standards

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har redovisat enligt GRI G4 och nu vill lära dig redovisa enligt GRI Standards. Exempelvis har du rollen som:

 • Hållbarhets/CSR-ansvarig
 • Miljöansvarig
 • Kommunikationsansvarig
 • HR-ansvarig
 • Affärsutvecklingsansvarig

 

 

 

 

 

 

 

Program

09.00 Introduktion

09.15 Del 1: Introduktion till GRI Standards

 • Förklaring av övergången till GRI Standards
 • Innebörden av övergången till GRI Standards
 • Sammanfattning av huvudsakliga funktioner
 • Fördelarna med Standards
 • Huvudsakliga G4 koncept och redogörelser återstår

09.45 Del 2: Överblick av GRI Standards -

 • Hur du använder GRI Standards
 • Ny struktur och nytt format
 • Sammanfattning av innehåll och klargöranden
 • Reviderad terminologi

10.30 Paus

10.45 Del 3: Allmänna Standarder (Universal Standards)

 • GRI 101: Foundation
 • GRI 102: General Disclosures
 • GRI 103: Management Approach

12.00 Lunch

13.00 Del 4: Områdesspecifika Standarder (Topic-specifik Standards)

 • Överblick av de områdesspecifika standarderna
 • Sammanslagna aspekter
 • Gruppövning 1

13.40 Paus

13:50 Del 5: Klargörande av huvudsakligt innehåll

 • Klargörande av termen ”Impacts”
 • Områdesgräns (Topic boundary)
 • Rapportering av materiella områden som inte täcks av GRI Standards
 • Gruppövning 2

15.00 Paus

15.10 Del 6: Verktyg och resurser

 • Resurser som support i övergången till GRI Standards
 • Resurser som beskriver projektet om övergången till GRI Standards

15.25 Sammanfattning

15.40 Frågor och diskussion

16.00 Avslutning

 

Obs! Kursen hålls på svenska med engelskt kursmaterial.

Frågor gällande kursen besvaras av kursansvarig Max Berggren (se rutan "Kursansvarig").

Fler kurser i samma kategori

Information

Datum
2018-06-07, 09.00-16.00

Plats
Sköldungagatan 7, Stockholm

Kursavgift
7.900 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.
ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 25% rabatt på en av kursavgifterna.

Anmäl dig här

Kursledare


Sandra Rumelius
Konsultchef, Ethos International
 

Sandra Rumélius är konsultchef på Ethos International. Sandra började inom bolaget 2012 och har under åren specialiserat sig på hållbarhetsrapportering och är idag GRI Certified Trainer. Hon har bred erfarenhet av att metodiskt arbeta fram en hållbarhetsrapport från a till ö och granskar även hållbarhetsrapporter i enlighet med den internationella standarden AA1000AS.

Sandra har en master i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Kursansvarig

Max Berggren
Advisor, Ethos International
max.berggren@ethosinternational.se