Kurser

Hållbar leverantörskedja

Dagens leverantörskedjor är ofta komplexa, djupa och inte minst globala, vilket innebär en stor utmaning för många företag. Med denna utbildning ger vi dig kunskap att kartlägga, utvärdera och addressera hållbarhetsriskerna i leverantörskedjan. 

Steg för steg går vi igenom en process för leverantörsgranskning med användbara verktyg, workshops och exempel som du kan applicera på ditt företags arbete med hållbara leverantörskedjor. Under utbildningens gång kommer ni få ta del av exempel från verkligheten, baserat på kursledarnas egna erfarenheter av arbetet med hållbara leverantörskedjor runtom i världen. Utbildningen har ett internationellt perspektiv och tar avstamp i de vanligaste riskerna i leverantörskedjan ur ett geografiskt och branschperspektiv. Vi berör samtliga fyra hållbarhetsområden; mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. 

 

Kursen ger dig

 • En överblick och förståelse för vad arbetet för en hållbar leverantörskedja innebär
 • Förståelsen för att identifiera och värdera hållbarhetsrisker i leverantörskedjan 
 • Förståelse för vilken typ av kravställning, processer och verktyg som krävs för att kunna implementera arbetet med hållbara leverantörskedjor i praktiken

 

Målgrupp

Personer i ledande befatttning där inköp och upphandling-, kvalitet- eller hållbarhetsfrågor är en del av arbetet, till exempel:

 • Inköpsansvariga
 • Hållbarhet/CSR-ansvariga
 • Miljöansvariga
 • Projektledare och andra befattningar som ansvara för att köpa in varar och tjänster

Inga förkunskaper inom området krävs.
 

Program

09.00 Grundläggande hållbarhet och introduktion till leverantörsgranskningsprocessen

09.45 Process för leverantörsgranskning - Steg 1: Analys

 • Kartläggning av leverantörskedjan
 • Riskparametrar
 • Identifiering och värdering av hållbarhetsriskerna i den egna leverantörskedjan

10.30 Paus

10.45 Process för leverantörsgranskning - Steg 2: Kravställning

 • Vad en heltäckande och konkret uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct) bör innehålla
 • Vad du bör tänka på vid upphandling och kontraktsskrivning

12.00 Lunch

13.00 Process för leverantörsgranskning - Steg 3: Uppföljning

 • Hur granskar du befintliga leverantörer?
 • Vilka verktyg och metoder finns det för att följa upp till de ställda kontraktsvillkoren?
 • Hur ser ett effektivt och heltäckande självskattningsformulär ut? 
 • Hur hanterar du avvikelser?
 • Hur kan du använda befintliga resurser för att kontrollera leverantörskedjan?

14.00 Workshop

Deltagarna får i grupper utvärdera svaren i ett självskattningsformulär från en leverantör. Efterföljande gemensam diskussion kring bedömningarna och vilka eventuella åtgärder som bör vidtas

14.40 Paus

15.00 Process för leverantörsgranskning - Steg 3: Uppföljning (forts)

 • När bör en inspektion av en leverantlr genomföras? 
 • Olika typer av inspektioner, hur de genomförs samt hur du tolkar resultatet

15.20 Process för leveranörsgranskning - Steg 4: Leverantörsutveckling och workshop

 • Förändringar och nya krav som kommer med ens strävan för en hållbar leverantörskedja
 • Vad en åtgärdsplan (Corrective Action Plan) bör innehålla.
 • Hur du kan arbeta för att stödja dina leverantörer i deras utvecklingsarbete. 

15.40 Workshop

Deltagarna får i grupper utvärdera en åtgärdsplan från en leverantör. Efterföljande gemensam diskussion kring bedömningarna och vilka eventuella åtgärder som bör vidtas. 

16.10 Frågor och diskussion

16.30 Kursen avslutas

 

Fler kurser i samma kategori

Information

Datum
2018-01-17, 09.00-16.30

Plats
Stockholm

Kursavgift
7.900 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.
ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 25% rabatt på en av kursavgifterna.

Anmäl dig här

Kursledare

Anna Lindstedt
VD och Senior Advisor, Ethos International
anna.lindstedt@ethosinternational.se

Anna Lindstedt är vd på Ethos International och har bred erfarenhet av att hjälpa företag med deras hållbarhetsarbete. Anna har länge arbetat med SA8000, en global standard för socialt ansvarstagande på arbetsplatsen, och är även Certified SA8000 Lead Auditor SA8000. Hon har sedan 10 år tillbaka hjälpt organisationer att utveckla strategiska verktyg för att underlätta arbetet med leverantörskedjan, och genomfört leverantörsgranskningar inom vitt skilda branscher i såväl låg- och medel- som högriskländer. Anna utbildar regelbundet organisationer och företag i leverantörsgranskningar och arbete för hållbara leverantörskedjor.

Kursansvarig

 

Max Berggren
Advisor, Ethos International
max.berggren@ethosinternational.se