Kurser

Grundkurs i hållbarhet

Vill du lära dig mer om vad hållbarhet är, hur det integreras i verksamheten och hur hållbarhetsarbetet bidrar till ökad affärsnytta? Då är denna introkurs för dig!

 

Vårt erbjudande   

Genom en kombination av teori, fallstudier och samarbetsövningar ger kursen dig insikter i vad begreppen hållbar utveckling och hållbarhet innefattar, varför och hur företag jobbar med hållbarhet och vad som utgör ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Kursen ger dig en grund att stå på varifrån du kan implementera och utveckla ett effektivt och lönsamt hållbarhetsarbete. Samtliga kursdeltagare får ett diplom för genomförd kurs.

 

Innehåll

1.     Hållbar utveckling och hållbarhet

2.     Lagar, riktlinjer och branschinitiativ

3.     Varför jobbar företag med hållbarhet?

4.     Arbetsprocessen för hållbarhet - steg för steg

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom privat, offentlig eller ideell sektor och har ett behov av att lära dig om hållbarhet och hur du kan arbeta med hållbarhetsfrågor. Du behöver inga förkunskaper om hållbarhet.

 

Program

09.00 Välkomna
 

09.15 Historia och bakgrund – vad är hållbarhet och hur kom begreppet till?

Vi går igenom viktiga milstolpar som ledde fram till att begreppen hållbar utveckling och hållbarhet formulerades, och diskuterar dessa begrepp i förhållande till andra ord som ofta används när man diskuterar hållbarhetsfrågan, som CSR och ESG.
 

10.00 Lagar, riktlinjer och branschinitiativ

Det finns många nationella och internationella lagar, deklarationer och konventioner man som företag eller organisation måste ha kunskap om. Vi går även igenom relevanta branschinitiativ och UN Global Compacts tio principer.
 

11.00 Varför jobbar företag med hållbarhet?

En viktig aspekt av utbildningen är att ge deltagarna en förståelse för de olika motiven som finns för att arbeta med hållbarhet och hur det kan ses om en affärsmöjlighet samtidigt som det kan verka riskminimerande.
 

12.00 Lunch
 

13.00 Arbetsprocessen för hållbarhet – steg för steg

Ett avgörande moment för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är att implementera en fungerande och effektiv process för hållbarhetsstyrning inom företaget. En del av detta är att ta reda på vad som är väsentligt för företaget eller organisationen ur ett hållbarhetsperspektiv, att identifiera hållbarhetsrisker- och möjligheter samt engagera viktiga intressenter. Deltagarna får kunskap om hur arbetet kan struktureras och vilka verktyg som krävs för att genomföra det.
 

15.00 Paus
 

15.20 Arbetsprocessen för hållbarhet – steg för steg fortsättning

Hållbarhetsarbetet behöver kommuniceras både internt och externt. Vi går igenom processen för hållbarhetsrapportering och tittar på olika exempel på hur företag har kommunicerat sitt arbete.
 

16.00 Sammanfattning & frågor
 

16.30 Kursen avslutas

 

Frågor gällande kursen besvaras av kursansvarig Max Berggren (se rutan "Kursansvarig").

Information

Datum
2017-10-11, 9.00-16.30

Plats
TBD

Kursavgift
7.900 (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 25% rabatt på en av kursavgifterna.

Anmäl dig här

Kursledare

Magdalena Frembäck
Rådgivare Ethos International
magdalena.fremback@ethosinternational.se

 

Max Berggren
Rådgivare Ethos International
max.berggren@ethosinternational.se

Kursansvarig

Max Berggren
Advisor, Ethos International
max.berggren@ethosinternational.se