Kurser

Certifierad utbildning i GRI Standards

Ethos Internationals tvådagarsutbildning i GRI Standards vänder sig till dig som ansvarar för hållbarhetsrapportering eller ska jobba med hållbarhetsrapportering på bolaget och vill lära dig mer om GRI Standards. Utbildningen är certifierad av GRIs sekretariat i Amsterdam och alla deltagare får efter genomförd utbildning ett diplom utfärdat av sekretariatet.  

 

Dag 1

 

08.30 Introduktion

 

09.00 Bakgrund till hållbarhetsrapportering, GRI och GRI Standards
 

12.15 Lunch
 

13.15 Rapporteringsprocesssen – hur börjar man?
 

- Rapporteringsprinciper för att bestämma innehåll 

- Rapporteringsprinciper för att säkerställa innehållets kvalitet

- Intressentdialoger – hur förankrar man hållbarhetsrapporten genom att engagera intressenter?

 

16.30 Rapportera standardredogörelser (General Disclosures)
 

17.15 Sammanfattning av dag 1
 

17.30 Avslut dag 1

 

Dag 2

 

8.30 Materialitet – vilka områden är relevanta att rapportera?

- Materialitetsanalys för att identifiera vad som är relevant för den rapporterande organisationen

- Rapportera organisationens hållbarhetsstyrning (Management Approach Disclosures)

 

12.15 Lunch

 

13.15 Materialitet fortsättning – hur har andra gjort?

- Fallstudier av genomföra materialitetsanalyser

- Hur sätter man mål för sina materiella hållbarhetsaspekter?  Teori och övning.

 

14.00 Hur blir allt material till en hållbarhetsrapport?

- Rapportering i enlighet med GRI Standards

- Presentation av kvantitativ och kvalitativ information insamlad under processen

- Fallstudier av olika sätt att presentera information
 

15.30 Vad innehåller en bra hållbarhetsrapport?

- Övning i att bedöma befintliga hållbarhetsrapporter utifrån rapporteringsprinciperna för
innehåll och kvalitet (se dag 1)
 

17.00 Sammanfattning
 

17.30 Kursen avslutas 
 

Frågor gällande kursen besvaras av kursansvarig Max Berggren (se rutan "Kursansvarig").

 

Fler kurser i samma kategori

Information

Kurstillfällen
2018-02-06, 08.30-17.30
2018-02-07, 08.30-17.30

Plats
TBD

Kursavgift
15.900 (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

Anmäl dig här

Kursledare

Malin Lindfors Speace 
Senior Advisor och grundare av Ethos International malin.lindfors.speace@ethosinternational.se

 

Sandra Rumelius
Konsultchef Ethos International
sandra.rumelius@ethosinternational.se

Kursansvarig

Max Berggren

Advisor, Ethos International
max.berggren@ethosinternational.se